X

Obchodný názov

Tento web prevádzkuje spoločnosť LanguageCourse SL.


LanguageCourse S.L.
Carrer de Casp 17, 8
08010 Barcelona, Spain


Daňové identifikačné číslo: B62762091
Identifikácia pre DPH v EÚ: ESB62762091
Obchodný register: Barcelona, Španielsko
Číslo obchodného registra: 022017981
Riaditeľ: Dr. oec. Daniel Spohn


Za obsah tejto stránky zodpovedá: Daniel Spohn, Carrer de Casp 17, 8, 08010 Barcelona, Spain

Môžete nás navštíviť v našej kancelárii v centre Barcelony (Mapy Google).

Tel.: +34-93 220 38 75 (tu nájdete medzinárodné telefónne čísla a pracovné hodiny)
Fax: +34-932 203 874
Náš online kontaktný formulár.

Mimosúdne riešenie sporov

Európska komisia poskytuje online platformu na riešenie sporov. Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi a rezidentmi v Európskej únii, majú nárok používať túto platformu na mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa zmluvných povinností, ktoré vyplývajú z online predajných zmlúv. Prístup na platformu získate tu. Naša e-mailová adresa je info@languagecourse.net.
Snažíme sa zabezpečovať špičkové zákaznícke služby. V prípade akýchkoľvek problémov, prosím, kontaktujte naše služby zákazníkom. Snažíme sa so zákazníkom dosiahnuť vzájomné porozumenie.

Externé odkazy

V súvislosti s ďalšími informáciami niekedy odkazujeme našich návštevníkov webu na weby tretích strán. Keď to nie je zjavné, externé odkazy špecificky označíme. Naše pravidlá ochrany súkromia sa na externé stránky nevzťahujú. Za externé odkazy a obsah týchto stránok nemôžeme niesť zodpovednosť.

Autorské právo

Všetok obsah tohto webu je chránený autorským právo. Všetky práva sú vlastníctvom spoločnosti LanguageCourse S.L. Akékoľvek používanie alebo reprodukcia tohto obsahu v ľubovoľnej forme bez nášho výslovného súhlasu je trestná a neprípustná. Konkrétne platí, že celkové alebo čiastočné prevzatie obsahu nášho webu je prísne zakázané vrátane zahrnutia akéhokoľvek obsahu do akéhokoľvek iného diela alebo na iné webové stránky.

Autori fotiek

Podrobnosti o vlastníctve fotiek použitých na tomto webe nájdete na stránke autorov fotiek obzvlášť v súvislosti s fotkami, kde bolo vyžiadané uvedenie zdroja na základe licenčných podmienok.

Ušetrite peniaze! Exkluzívne akcie!

Zaregistrujte sa a využívajte najlepšie ponuky na jazykové kurzy.
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám