X

Poistenie

Naše nepovinné poistné balíčky zaručujú, že si nemusíte robiť obavy v prípade zdravotných problémov, nehôd a krádeží počas vášho jazykového kurzu v zahraničí. V rezervačnom formulári svojho jazykového kurzu môžete uviesť, či chcete uzatvoriť poistenie. Na rozdiel od niektorých možností cestovného poistenia poskytujú tieto balíčky veľmi široké krytie s nákladmi až do 1 milióna EUR.
Môžete si vybrať z balíčkov poistenia s poistením stornovania alebo bez neho. Poistenie stornovania pokryje aj prípadne výdavky súvisiace so stornovaním v prípade, že neurobíte skúšku na vašej univerzite a nebudete môcť navštíviť jazykový kurz, pretože budete musieť skúšku opakovať.

POISTNÉ BALÍČKY

1. poistný balíček (bez poistenia voči stornu):

Zdravie a nehody na cestách, batožina a zodpovednosť tretej strany
cena
Štandardná celosvetová sadzba 18,54 EUR týždenne
Znížená sadzba 10,30 EUR týždenne pre občanov EÚ cestujúcich do krajiny v EÚ
Pre ľudí vo veku nad 40 rokov sa uplatňuje k tejto sadzbe príplatok 50 %.

2. poistný balíček (vrátane poistenia voči stornu):

Dostupné iba pre európskych študentov.
Zdravie a nehody na cestách, batožina, zodpovednosť tretej strany a stornovanie
cena
Cena 1. poistného balíčka plus nasledujúce ďalšie náklady na stornovanie:
Náklady na kurz/ubytovanie, ktoré sú s nami zazmluvnenéSadzba poistenia
Až do 500€31,30€
501€-1000€46,00€
1001€-3000€68,10€
3001€-6000€92,00€
6001€-9000€165,60€
>9001€277,90€

Poistný balík 3

Zdravie a nehody na cestách, batožina a zodpovednosť tretej strany
Povinné pre neeurópskych študentov cestujúcich mimo Európy.
Toto poistenie je platné celosvetovo s výnimkou krajiny vášho zvyčajného pobytu.
cena
30,24 USD týždenne (4,32 USD denne) za obdobia cestovania do 150 dní alebo 41,08 USD týždenne za dlhšie obdobia.
Pre ľudí starších ako 40 rokov sa účtuje dodatočná sadzba.

KRYTIA

Hlavné krytia poistných balíkov 1 a 2:
Zdravie na cestách/nehody
Hospitalizácia v zahraničí1.000.000€
Náklady na liečbu v zahraničí mimo hospitalizácie1.000.000€
Repatriácia držiteľa poistenia do domovskej krajinyNáklady sú kryté
Cestovný lístok pre 1 až 2 členov rodiny držiteľa poistenia v prípade predĺženej hospitalizácie1.400 EUR pri hospitalizácii > 3 dni
2.800 EUR pri hospitalizácii > 7 dní (2 osoby)
Predčasný návrat držiteľa poistenia v prípade hospitalizácie alebo úmrtia člena rodinyJednosmerný cestovný lístok (ekonomická trieda) na cesty < 5 mesiacov
Spiatočný cestovný lístok (ekonomická trieda) na cesty > 5 mesiacov
Náklady na nájdenie a záchranu2.000 EUR na držiteľa poistenia až do 15.000 EUR na udalosť.
Dávka pri trvalej invaliditeAž do 100.000 EUR
Právna pomoc v zahraničí3.000€
Toto sú najdôležitejšie krytia. Kompletný zoznam krytí nájdete v podmienkach cestovného poistenia.
Batožina
Strata, krádež alebo poškodenie batožinyMax. 3.000 EUR na poistníka s max. 350 EUR za položku a max. 700 EUR za cennosti.
Batožina mešká o 24 hodínMax. 200 EUR na osobu
Zodpovednosť tretej strany
(pokrýva neúmyselné poškodenie, ktoré môžete spôsobiť ostatným alebo na ich majetku)
Súkromná občianskoprávna zodpovednosť v zahraničíMaximálna zodpovednosť za fyzické zranenie: 1.000.000 EUR
Maximálna majetková zodpovednosť: 500.000 EUR
Vrátane právnej pomoci
Zrušenie
Stornovania z nasledujúcich dôvodov:
 • Choroba, úraz, hospitalizácia, smrť
 • Komplikácie súvisiace s tehotenstvom
 • Zdravotné kontraindikácie
 • Prepúšťanie z ekonomických dôvodov
 • Predvolanie na súd
 • Predvolanie na univerzitné skúšky
 • Opakovanie ročníka alebo neúspešná akademická skúška
 • Naliehavé lekárske vyšetrenie
 • Zničenie alebo krádež týkajúce sa pracovného alebo súkromného majetku
 • Nové zamestnanie alebo školenie
 • Pracovný presun alebo zamietnutie poskytnutia dovolenky zamestnávateľom
 • Zamietnutie žiadosti o turistické vízum
 • Krádež identifikačných dokladov alebo pasu
 • Vážne poškodenie vášho vozidla
 • Stornovanie pre osobu sprevádzajúcu poistníka
Pokrytie nákladov až do max. výšky celkových nákladov na poistenú cestu.
Krátenie
Refundácia nevyužitých fyzických služieb v prípade lekárskej repatriácie alebo predčasného návratu
Až do max. 75 % nákladov na poistenú cestu.

KRYTIA

Hlavné krytie poistného balíka 3:
Náklady na dopravu
Náklady na sanitkuNeobmedzené
Zdravotnícka pomoc pri evakuáciiNeobmedzené
Repatriácia pozostatkovNeobmedzené
Náklady na ubytovanie
Núdzová spiatočná preprava do domova účastníka
Cestovné náklady v prípade nehody alebo smrteľne nebezpečného ochorenia rodičaNeobmedzené
Núdzové lekárske stretnutie s rodinou v prípade hospitalizácie poisteného+ 3 dni 2 000 USD / + 7 dní 4 000 USD
Benefit batožiny + osobného vlastníctva3 000 USD
Maximálna náhrada za položku500 USD
Maximálna kompenzácia za často kradnuté položky1 000 USD
Ďalšie podrobnosti nájdete v podmienkach cestovného poistenia.

Musia si občania EÚ cestujúci do inej krajiny EÚ uzatvoriť zdravotné poistenie?

Ako občan EÚ máte počas dočasného pobytu v inej krajine EÚ nárok na verejné ošetrenie, ktoré nemožno odložiť do času vášho návratu.
Nebudú vám však hradené tieto výdavky:
 • Akákoľvek forma súkromnej zdravotnej starostlivosti alebo súkromných špecialistov
 • Repatriácia (presun) do domovskej krajiny
 • Náklady súvisiace s hľadaním a záchranou (napr. v súvislosti s nehodou pri lyžovaní)
 • Ak nevlastníte európsku kartičku zdravotného poistenia, budete musieť tiež uhradiť všetky lekárske výdavky vopred.
V prípade vážnej nehody vyžadujúcej si predĺženú hospitalizáciu by ste za normálnych okolností uprednostnili návrat do domovskej krajiny, aby ste mohli byť v blízkosti svojej rodiny. Súvisiace náklady na repatriáciu môžu byť značne vysoké. Z tohto dôvodu odporúčame občanom EÚ cestujúcim po EÚ uzatvoriť si zdravotné poistenie.
Zmluvné podmienkyOchrana súkromia a súbory cookieO násKontaktujte násObchodný názovPravidlá recenzií a používateľského obsahu