X

Univerzity v oblasti Čile – hodnotenia a recenzie

Čile
university icon
63
Univerzity v destinácii Čile
student population icon
314,478
študenti
population icon
16,747,000
Populácia
  • 63 univerzít v meste Čile je uvedených v 16 rôznych hodnoteniach univerzít (podľa inštitúcie) ako aj v 5 rôznych hodnoteniach špecializovaných podľa predmetu štúdia.
  • 40 z týchto univerzít je uvedených v minimálne jednej inštitúcii alebo špecializovanom hodnotení podľa predmetu.
  • Celosvetovo najobsiahlejšia zbierka skóre hodnotenia univerzít. Neustále monitorujeme 102 rôznych univerzít a hodnotení predmetov, aby ste si na jednom mieste mohli pohodlne porovnať všetky hodnotenia.

Najvyššie hodnotenie špecializácié v rámci univerzít v meste Čile:

#1

biznis — Podnikanie (všeobecne) #1  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#2

Inžinierstvo — Baníctvo, ropa a plyn #8  #1  University of Chile

#3

Vzdelanie — Vzdelávanie (všeobecné) #21  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#4

Sociálne vedy a humanitné vedy — Teológia a náboženské vedy #33  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#5

Architektúra, budovanie a plánovanie — Architektúra (všeobecne) #33  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#6

Jazyky a literatúra — Ostatné #40  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#7

Právo — Právo (všeobecné) #44  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#8

Žurnalistika a mediálne štúdiá — Mediálne štúdie #46  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#9

Prírodné vedy — Fyzika #51  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#10

Medicína a zdravie — Ostatné #51  #1  University of Chile

Ak chcete zobraziť konkrétne hodnotenia, vyberte predmet, ktorý chcete zobraziť

Spokojnosť študentov   4.3 / 5.0 (Recenzie: 1349)
#208  #2  QS World University Rankings
#601  #5  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#357  #1  Webometrics
#455  #1  Scimago Institutions Ranking
#7  #2  QS University Rankings: Latin America
#6  #2  THE Latin America Rankings
#134  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#384  #3  CWUR Center for World University Rankings
#295  #2  RUR Reputation Ranking
#389  #2  RUR Research Performance Ranking
#361  #1  URAP World Ranking
#1  #1  América Economía Best Chilean Universities
#434  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

#132  #1  QS World University Rankings
#601  #3  THE World University Rankings
#401  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#457  #2  Webometrics
#462  #2  Scimago Institutions Ranking
#1  #1  QS University Rankings: Latin America
#3  #1  THE Latin America Rankings
#84  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#325  #1  CWUR Center for World University Rankings
#223  #1  RUR Reputation Ranking
#308  #1  RUR Research Performance Ranking
#360  #1  RUR World University Rankings
#372  #2  URAP World Ranking
#2  #2  América Economía Best Chilean Universities
#416  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Spokojnosť študentov   4.2 / 5.0 (Recenzie: 359)
#801  #7  QS World University Rankings
#401  #1  THE World University Rankings
#1158  #5  Webometrics
#705  #15  Scimago Institutions Ranking
#37  #9  QS University Rankings: Latin America
#51  #8  THE Latin America Rankings
#80  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#10  #9  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.4 / 5.0 (Recenzie: 5)
#401  #2  THE World University Rankings
#2100  #16  Webometrics
#699  #14  Scimago Institutions Ranking
#85  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1621  #14  URAP World Ranking
#16  #15  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.6 / 5.0 (Recenzie: 245)
#511  #3  QS World University Rankings
#1001  #62  THE World University Rankings
#1275  #6  Webometrics
#650  #5  Scimago Institutions Ranking
#13  #3  QS University Rankings: Latin America
#301  #13  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1224  #7  URAP World Ranking
#5  #5  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.6 / 5.0 (Recenzie: 175)
#651  #4  QS World University Rankings
#1001  #58  THE World University Rankings
#701  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#809  #3  Webometrics
#634  #4  Scimago Institutions Ranking
#14  #4  QS University Rankings: Latin America
#17  #3  THE Latin America Rankings
#201  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#791  #5  CWUR Center for World University Rankings
#690  #3  URAP World Ranking
#3  #3  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.4 / 5.0 (Recenzie: 147)
#2796  #22  Webometrics
#761  #31  Scimago Institutions Ranking
#27  #26  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.6 / 5.0 (Recenzie: 65)
#801  #11  QS World University Rankings
#801  #6  THE World University Rankings
#1332  #7  Webometrics
#666  #7  Scimago Institutions Ranking
#35  #7  QS University Rankings: Latin America
#28  #6  THE Latin America Rankings
#201  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1136  #6  URAP World Ranking
#6  #6  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.6 / 5.0 (Recenzie: 348)
#801  #8  QS World University Rankings
#601  #4  THE World University Rankings
#1153  #4  Webometrics
#678  #10  Scimago Institutions Ranking
#36  #8  QS University Rankings: Latin America
#24  #4  THE Latin America Rankings
#159  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#854  #7  CWUR Center for World University Rankings
#975  #4  URAP World Ranking
#8  #8  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.2 / 5.0 (Recenzie: 5)
#2614  #20  Webometrics
#710  #19  Scimago Institutions Ranking
#201  #21  QS University Rankings: Latin America
#24  #23  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.5 / 5.0 (Recenzie: 67)
#3337  #25  Webometrics
#714  #20  Scimago Institutions Ranking
#151  #18  QS University Rankings: Latin America
#19  #18  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   3.8 / 5.0 (Recenzie: 26)
#2800  #23  Webometrics
#754  #28  Scimago Institutions Ranking
#251  #25  QS University Rankings: Latin America

Spokojnosť študentov   3.9 / 5.0 (Recenzie: 175)
#4575  #31  Webometrics
#708  #16  Scimago Institutions Ranking
#28  #27  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.5 / 5.0 (Recenzie: 110)
#3489  #26  Webometrics
#709  #17  Scimago Institutions Ranking
#201  #22  QS University Rankings: Latin America
#25  #24  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.0 / 5.0 (Recenzie: 189)
#4242  #29  Webometrics
#737  #27  Scimago Institutions Ranking
#301  #27  QS University Rankings: Latin America

#1001  #57  THE World University Rankings
#701  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1452  #8  Webometrics
#613  #3  Scimago Institutions Ranking
#82  #11  QS University Rankings: Latin America
#71  #12  THE Latin America Rankings
#301  #11  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#985  #5  URAP World Ranking
#12  #11  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.6 / 5.0 (Recenzie: 20)
#801  #10  QS World University Rankings
#801  #7  THE World University Rankings
#1682  #10  Webometrics
#673  #9  Scimago Institutions Ranking
#61  #10  QS University Rankings: Latin America
#51  #9  THE Latin America Rankings
#251  #10  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1608  #13  URAP World Ranking
#7  #7  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.3 / 5.0 (Recenzie: 91)
#801  #8  THE World University Rankings
#1735  #11  Webometrics
#658  #6  Scimago Institutions Ranking
#61  #11  THE Latin America Rankings
#201  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1355  #10  URAP World Ranking
#11  #10  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.3 / 5.0 (Recenzie: 23)
#801  #9  QS World University Rankings
#1001  #59  THE World University Rankings
#1830  #13  Webometrics
#681  #12  Scimago Institutions Ranking
#84  #12  QS University Rankings: Latin America
#46  #7  THE Latin America Rankings
#301  #14  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1245  #8  URAP World Ranking
#13  #12  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.5 / 5.0 (Recenzie: 229)
#701  #5  QS World University Rankings
#1767  #12  Webometrics
#732  #24  Scimago Institutions Ranking
#28  #6  QS University Rankings: Latin America
#51  #10  THE Latin America Rankings
#66  #1  Executive Education - Customised
#1970  #17  URAP World Ranking
#14  #13  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   3.7 / 5.0 (Recenzie: 5)
#756  #29  Scimago Institutions Ranking

Spokojnosť študentov   3.9 / 5.0 (Recenzie: 123)
#737  #26  Scimago Institutions Ranking
#21  #20  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   3.7 / 5.0 (Recenzie: 23)
#3592  #27  Webometrics
#251  #23  QS University Rankings: Latin America
#30  #29  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   3.9 / 5.0 (Recenzie: 32)
#3956  #28  Webometrics
#251  #24  QS University Rankings: Latin America
#29  #28  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   3.6 / 5.0 (Recenzie: 5)
#6652  #35  Webometrics

Spokojnosť študentov   4.1 / 5.0 (Recenzie: 14)
#698  #13  Scimago Institutions Ranking
#251  #26  QS University Rankings: Latin America
#26  #25  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.3 / 5.0 (Recenzie: 24)
#2525  #18  Webometrics
#720  #21  Scimago Institutions Ranking
#201  #20  QS University Rankings: Latin America
#81  #13  THE Latin America Rankings
#1557  #12  URAP World Ranking
#22  #21  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.1 / 5.0 (Recenzie: 158)
#7159  #36  Webometrics
#34  #31  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.7 / 5.0 (Recenzie: 108)
#1001  #61  THE World University Rankings
#1933  #15  Webometrics
#710  #18  Scimago Institutions Ranking
#99  #13  QS University Rankings: Latin America
#81  #14  THE Latin America Rankings
#301  #12  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1412  #11  URAP World Ranking
#15  #14  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.2 / 5.0 (Recenzie: 260)
#5244  #32  Webometrics
#301  #28  QS University Rankings: Latin America
#31  #30  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.7 / 5.0 (Recenzie: 283)
#7708  #37  Webometrics

Spokojnosť študentov   4.4 / 5.0 (Recenzie: 5)
#5548  #34  Webometrics
#351  #29  QS University Rankings: Latin America

Spokojnosť študentov   4.1 / 5.0 (Recenzie: 25)
#2607  #19  Webometrics
#731  #23  Scimago Institutions Ranking
#134  #16  QS University Rankings: Latin America
#1949  #16  URAP World Ranking
#23  #22  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   3.6 / 5.0 (Recenzie: 11)
#2618  #21  Webometrics
#671  #8  Scimago Institutions Ranking
#146  #17  QS University Rankings: Latin America
#101  #17  THE Latin America Rankings
#1907  #15  URAP World Ranking
#20  #19  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.8 / 5.0 (Recenzie: 82)
#2185  #17  Webometrics
#726  #22  Scimago Institutions Ranking
#115  #14  QS University Rankings: Latin America
#2106  #19  URAP World Ranking
#18  #17  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   4.0 / 5.0 (Recenzie: 43)
#1001  #63  THE World University Rankings
#1897  #14  Webometrics
#733  #25  Scimago Institutions Ranking
#120  #15  QS University Rankings: Latin America
#91  #16  THE Latin America Rankings
#351  #15  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1985  #18  URAP World Ranking
#17  #16  América Economía Best Chilean Universities

Spokojnosť študentov   2.7 / 5.0 (Recenzie: 53)
Spokojnosť študentov   4.4 / 5.0 (Recenzie: 23)
Spokojnosť študentov   3.4 / 5.0 (Recenzie: 5)
Spokojnosť študentov   4.2 / 5.0 (Recenzie: 31)
Spokojnosť študentov   4.4 / 5.0 (Recenzie: 8)
Spokojnosť študentov   3.6 / 5.0 (Recenzie: 23)
Spokojnosť študentov   4.7 / 5.0 (Recenzie: 187)
Spokojnosť študentov   4.6 / 5.0 (Recenzie: 47)
Spokojnosť študentov   4.0 / 5.0 (Recenzie: 293)
Spokojnosť študentov   3.7 / 5.0 (Recenzie: 25)
Spokojnosť študentov   3.9 / 5.0 (Recenzie: 28)
Spokojnosť študentov   4.1 / 5.0 (Recenzie: 182)
Spokojnosť študentov   4.4 / 5.0 (Recenzie: 5)
Spokojnosť študentov   3.0 / 5.0 (Recenzie: 58)
Spokojnosť študentov   4.2 / 5.0 (Recenzie: 18)
#3322  #24  Webometrics
#757  #30  Scimago Institutions Ranking
#181  #19  QS University Rankings: Latin America
#91  #15  THE Latin America Rankings
#2478  #20  URAP World Ranking

Spokojnosť študentov   4.2 / 5.0 (Recenzie: 71)
#751  #6  QS World University Rankings
#1001  #60  THE World University Rankings
#1614  #9  Webometrics
#680  #11  Scimago Institutions Ranking
#25  #5  QS University Rankings: Latin America
#27  #5  THE Latin America Rankings
#251  #9  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#653  #3  RUR Reputation Ranking
#698  #3  RUR Research Performance Ranking
#718  #2  RUR World University Rankings
#1256  #9  URAP World Ranking
#4  #4  América Economía Best Chilean Universities

Mapa s vyznačením univerzít v destinácii Čile

Načítava sa obsah mapy
###

Autori hodnotení

AméricaEconomía

Zverejnené: september, 2018British Quacquarelli Symonds, UK

Zverejnené: máj, 2019

Kritériá použité pri hodnotení:
Pomer medzinárodných študentov 10.0%
Pomer medzinárodných fakúlt 10.0%
Podiel fakulta/študent 20.0%
Povesť zamestnávateľa 10.0%
Citácie na fakultu 20.0%
Akademická povesť 40.0%

zobraziť metodológiu

CWUR Center for World University Rankings

Zverejnené: júl, 2018zobraziť metodológiu

NTU ranking

Zverejnené: august, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Zverejnené: september, 2018zobraziť metodológiu

Scimago Institutions

Zverejnené: máj, 2019

Kritériá použité pri hodnotení:
Výstup: 8.0%
Normalizovaný vplyv: 13.0%
Inovatívne poznatky: 25.0%
Excelentnosť s vodcovstvom: 13.0%
Prichádzajúce odkazy domény: 15.0%

zobraziť metodológiu

ShanghaiRanking Consultancy

Zverejnené: august, 2018

Kritériá použité pri hodnotení:
Výhry výskumných cien zamestnancami 20.0%
Výskumné publikácie 20.0%
Akademická výkonnosť na osobu 10.0%
Výhry výskumných cien absolventmi 10.0%
Citácie 40.0%

zobraziť metodológiu

THE Times Higher Education, UK

Zverejnené: máj, 2019

Kritériá použité pri hodnotení:
Vyučovanie 30.0%
Výskum (množstvo, príjem a reputácia)
Medzinárodný výhľad (zamestnanci, študenti a výskum): 7.5%
Príjem v odvetví (prenos znalostí)
Citácie 30.0%

zobraziť metodológiu

The Financial Times Limited, UK

Zverejnené: jún, 2019Urap

Zverejnené: október, 2018Webometrics

Zverejnené: január, 2019

Kritériá použité pri hodnotení:
Viditeľnosť (externé odkazy): 50.0%
Veľkosť (webové stránky): 20.0%
Študovňa: 15.0%
Multimediálne súbory: 15.0%
Hodnotenie sa primárne zakladá na metrikách univerzitných webstránok, ako sú počet prepojení s webstránkou alebo počet stránok na webstránke.

zobraziť metodológiu
onscroll="return false;">
X