X

Pravila in pogoji

Spletne storitve rezervacij podjetja Languagecourse.Net ponujajo pregledne informacije in visoko kakovostne jezikovne šole po najnižjih cenah. To deluje tako, da tesno sodeluje z najboljšimi jezikovnimi šolami na svetu.

Pogoji uporabe storitev LanguageCourse.Net

Cene
Prihranki, ki jih dobimo pri spletni obdelavi podatkov, so preneseni na naše učence. Za uporabo te storitve ni dodatnih vpisnih stroškov. Plačali boste le uradne šolske cene. Pri večini šol boste prejeli še 5 % popust na šolnino.
Garancija najnižje cene
Zagotavljamo vam, da ne boste mogli rezervirati istega tečaja po nižji ceni nikjer drugje. Če boste našli nižjo ceno za isti tečaj, boste dobili povrnjeno razliko v ceni.
Pogodbene stranke
LanguageCourse.Net ponuja spletno okolje za priročen vpis direktno na jezikovnih šolah po vsem svetu. Pogodba je sklenjena neposredno med učencem in jezikovno šolo.


_____________________________________________________________


1. Vpis

Vpis se izvede tako, da se pošlje spletni obrazec za vpis (Opomba: Na spletni strani LanguageCourse.Net lahko obrazec za vpis najdete na dnu opisa šole). Takoj, ko je razpoložljivost potrjena, bo učenec prejel pisno potrdilo o vpisu na tečaj in račun s strani šole. Rezervacija postane zavezujoča za jezikovno šolo samo, če je bila odobrena v pisni obliki. Vpis je za učenca zavezujoč do potrditve s strani jezikovne šole, največ 16 dni po datumu vpisa. Če učenec potrebuje vizum, je priporočljivo, da se zanj prijavi vsaj 6 tednov pred začetkom tečaja.

2. Vsebina pogodbe in informacije o plačilu

Ob priznanju potrdtive tečaja prične veljati pogodba med učencem in jezikovno šolo. Plačilo bo nakazano neposredno šoli. Pretvorbe valut na spletni strani temeljijo na dnevni tečajni listi in bodo nihale skupaj z dnevnimi variacijami na tečajni listi. Pri predplačilu se bo upoštevala tečajna lista tega dne. Vedno je v valuti, ki jo sprejema šola.

3. Sprememba rezervacije

Za spremembe, ki nam jih boste sporočili pisno in v roku dveh delovnih dni od potrditve rezervacije, ne bomo zaračunali stroškov. Za dodatke ali nadgradnje rezervacij na isti šoli stroški ne bodo zaračunani. V vseh ostalih primerih bodo zaračunani stroški v vrednosti 50 EUR, če bo učenec želel spremeniti že potrjeno rezervacijo. Za vse spremembe, ki bodo sporočene v manj kot 30 dneh pred začetkom rezerviranih storitev, si šole pridržujejo pravico, da učencu naložijo dodatne stroške, ki so posledica teh sprememb. Spremembe šol, skrajšanje dolžine tečaja in degradacija storitev se štejejo kot odpovedi, za katere veljajo isti pogoji.

4. Odpoved
 1. Odpoved pogodbe s strani učenca
  Učenec lahko prekliče vpis kadarkoli pred pričetkom tečaja. Odpoved je potrebno sporočiti v pisni obliki s strani osebe, ki je tečaj rezervirala. Zaradi preklica bo prišlo do naslednjih stroškov odpovedi: 46 in več dni pred začetkom tečaja: Povrnjeni bodo vsi stroški, razen tistih v višini prvega plačila ob rezervaciji; 31-45 dni pred začetkom tečaja: Povrnjenih bo 75 % vseh stroškov, razen tistih v višini prvega plačila ob rezervaciji; 16-30 dni pred začetkom tečaja: Povrnjenih bo 60 % vseh stroškov, razen tistih v višini prvega plačila ob rezervaciji; 1-15 dni pred začetkom tečaja: Povrnjenih bo 25 % vseh stroškov, razen tistih v višini prvega plačila ob rezervaciji.
  Vpisnine in prvo plačilo niso vračljivi. Po pričetku tečaja šola ne bo povrnila stroškov. Zahtevke za povračilo stroškov po pogodbenih storitvah zavarovanja uravnavajo pogoji zavarovanja. Stranka jih mora sporočiti neposredno zavarovalnici. Priporočeno je, da podpišete pogodbo o zavarovanju odpovedi ob vpisu, da bi pokrili stroške odpovedi, če se tečaja ne boste mogli udeležiti zaradi zdravstvenih razlogov. V izogib ali čim manjšim stroškom odpovedi, lahko predstavite tudi drugo osebo, ki bo namesto vas sodelovala na tečaju ali pa predčasno zahtevate prestavitev termina tečaja. Šole za to pogosto ne bodo zaračunale stroškov ali pa le majhno upravno takso.
  Če ste rezervirali v sklopu brezplačne odpovedi, kot je navedeno na vašem registracijskem listu, vam v skladu z navedenimi roki ne bodo zaračunani dodatni stroški odpovedi.
 2. Odpoved pogodbe s strani šole
  V primeru tiskarskih, pisnih ali računskih napak si šole pridržujejo pravico do odpovedi pogodbe.
 3. Odpoved zaradi zavrnitve vizuma
  Če mora stranka preklicati tečaj zaradi zavrnitve vizuma po dolgem postopku, bodo vsa plačila in pologi povrnjeni, ob tem pa bo zaračunana upravna taksa v vrednosti 180 EUR. Stranka bo morala predložiti dokumente, ki dokazujejo zavrnitev vizuma vsaj 3 tedne pred začetkom tečaja ali rezervacijo nastanitve.

5. Zasebnost

Podatki o rezervaciji in plačilu, ki jih posreduje učenec, bodo obravnavani zaupno.

6. Obvestilo o pomanjkljivostih

V primeru, da je bilo za učenca na jezikovnem tečaju slabo poskrbljeno, je ta dolžan nemudoma obvestiti vodstvo šole in zahtevati ukrepe. Če te dolžnosti ne upošteva, potem tudi šola ni dolžna poskrbeti za rešitev. Priporočljivo je pridobiti potrdilo o pritožbi v pisni obliki.

7. Navodila za potni list, vizum, carino, valuto in zdravje

Dolžnost učenca je, da izpolni zahteve, ki so potrebne za izvedbo potovanja na tečaj, kar vključuje potne liste, vizume, pravila carin, navodila za zdravje in zavarovanja. Za dostavo zahtevanih vizumskih dokumentov lahko šole zaračunajo dodatne stroške dostave za tečaje, ki so bili rezervirani le malo pred začetkom tečaja. Poleg tega morajo učenci šolo pravočasno obvestiti o infekcijah in cepljenjih, kot tudi ostalih preventivnih ukrepih in poiskati zdravniške nasvete, če je to potrebno. Splošne informacije o potovanju nudijo uprave lokalnega zdravstva in ponudniki zdravstvenih storitev.

8. Nastanitev

Želeni tip nastanitve bo izbran in določen s strani šole. Običajno je nastanitev rezervirana od nedelje (= dan pred začetkom tečaja) do sobote (= dan po zaključku tečaja). Če učenec želi ostati več noči, potem šola zaračuna dodatne stroške nastanitve. Šola se bo trudila izpolniti vse želje, ki so bile izrecno navedene v polju za komentarje v obrazcu za prijavo. Učenec bo prejel podrobne informacije o nastanitvi predvidoma 1-2 tedna pred začetkom tečaja.

9. Storitev prevoza z/na letališče

Učenec lahko prevoz z letališča naroči znotraj obrazca za prijavo. Ta storitev vključuje srečanje na letališču med vami in predstavnikom šole ter prevoz od letališča do mesta namestitve. Vsi podatki o letu morajo biti poslani vsaj en teden pred prihodom. Ta storitev je po dodatnih stroških na voljo tudi za povratno potovanje.

10. Minimalno število udeležencev

V primeru, da minimalno število udeležencev ne bo doseženo, si šola pridržuje pravico do nudenja zmanjšanega števila učnih ur za posameznike in male skupine namesto rezerviranega skupinskega pouka.

11. Splošni šolski predpisi

a) Dogovori o spremembah in dopolnitvah opisanih storitev in rezervacij morajo biti dani v pisni obliki (npr. e-pošta). b) Če ni zabeleženo drugače, je mišljeno, da ogledi znamenitosti, izleti, učno gradivo, itd. niso vključeni v ceno in morajo biti plačani ob prihodu ali kot je zahtevano. c) Če ni izrecno navedeno, se pouk ne izvaja ob lokalnih in nacionalnih praznikih ali ob sobotah in nedeljah. Zamujeni pouk se ne nadomesti, niti se ne povrne v denarni obliki. d) Če se mora tečaj spremeniti ali celo preklicati zaradi neobvladljivih dogodkov, odpovedi javnega prevoza, uradnih dogovorov, sprememb na urniku, stavk, nemirov ali drugih obveznosti, to ne opravičuje zahtevkov za povračilo.

12. Cene

Če ni navedeno drugače, so cene v valuti države, kjer se šola nahaja. To so prvotne cene šole brez dodatkov in so ponavadi najnižje, ki jih šola lahko ponudi. Pretvorba valute na spletni strani, dokumentih ali po ustnem dogovoru so le informativne narave. Vse objavljene cene so zagotovile šole, ki so tudi odgovorne za točnost podatkov. Cene niso zajamčene vse dokler ni izvedba tečaja v celoti potrjena.

13. Uporaba spletne strani

Vsebino na tej spletni strani lahko uporabljate samo za osebno in nekomercialno rabo. Izdelovanje, kopiranje, podatkovno rudarjenje ali zbiranje vsebine na spletni strani v kakršni koli obliki in na kakršen koli način je strogo prepovedano. Prav tako je prepovedano zrcaljenje vsakršnega materiala, ki se nahaja na spletni strani.

V medijih:
omembe v medijih
omembe v medijih
Zaupanje:
zaupa
zaupa