X

ส่วนลดแบบกลุ่มสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อเรียนภาษา

การเรียนภาษาในต่างประเทศถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่คุณอาจต้องการทำร่วมกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน LanguageCourse.Net พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเรียนภาษาแบบกลุ่ม (เช่น การจองแบบกลุ่มสำหรับการเรียนในโรงเรียนเดียวกัน, การจัดตารางเรียนในเวลาเดียวกันสำหรับสมาชิกในกลุ่ม, การจัดหาที่พักในบริเวณใกล้เคียงกัน ฯลฯ )ภาษา
เมือง / ประเทศ
โรงเรียน
(หากคุณมีโรงเรียนที่สนใจอยู่แล้ว)
จำนวนผู้เรียน
จำนวนผู้ดูแลกลุ่ม (ตัวเลือก)
ช่วงอายุของผู้เรียน
ช่วงอายุของผู้ดูแลกลุ่ม
ระดับภาษาเดียวกัน
ใช่ ไม่
หากใช่จะเรียนในระดับใด?
ห้องเรียนพิเศษสำหรับสมาชิกกลุ่มเท่านั้น
ใช่ ไม่
(ชั้นเรียนพิเศษแยกจากนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียน การเรียนแบบนี้อาจมีราคาสูงกว่าแบบเรียนรวมหากสมาชิกในกลุ่มต่อระดับชั้นมีจำนวนน้อย)
Certificazione al termini del corso
ใช่ ไม่
Se sì, quale?
บริการรับที่สนามบิน
ใช่ ไม่
ผู้ดูแลกลุ่มควรเข้าเรียนด้วยหรือไม่
ใช่ ไม่
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอนต่อวัน
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อคน
ที่พักที่ต้องการ
Numero escursioni di una giornata intera
Preferenze per le escursioni di una giornata intera
Numero escursioni di mezza giornata
Preferenze per le escursioni di mezza giornata
ความคิดเห็น
ชื่อ
Istituto scolastico di appartenenza
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
 
เงื่อนไขและข้อตกลงนโยบายการคืนเงินความเป็นส่วนตัว & คุกกี้เกี่ยวกับเราติดต่อเราประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย