X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศบังกลาเทศ - อันดับและรีวิว

university icon
98
มหาวิทยาลัยใน ประเทศบังกลาเทศ
student population icon
404,444
นักเรียน
population icon
156,119,000
ประชากร
  • 98 มหาวิทยาลัยใน ประเทศบังกลาเทศ มีการระบุไว้ใน 6 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 1 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 41 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศบังกลาเทศ:

#1

ธุรกิจ — อื่นๆ #94  #1  Eastern University

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#801  #2  QS World University Rankings
#3031  #1  Webometrics
#756  #8  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (333 ความคิดเห็น)
#3794  #3  Webometrics
#721  #2  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (405 ความคิดเห็น)
#3956  #6  Webometrics
#755  #7  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (550 ความคิดเห็น)
#4364  #12  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (6414 ความคิดเห็น)
#785  #12  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#791  #13  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (73 ความคิดเห็น)
#7398  #22  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#801  #1  QS World University Rankings
#7903  #24  Webometrics
#708  #1  Scimago Institutions Ranking
#1562  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#4515  #15  Webometrics
#548  #1  Payscale Bachelor's only

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (87 ความคิดเห็น)
#8921  #26  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (112 ความคิดเห็น)
#10287  #28  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (173 ความคิดเห็น)
#10632  #30  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#10810  #32  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (538 ความคิดเห็น)
#4313  #10  Webometrics
#775  #9  Scimago Institutions Ranking
#2120  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (98 ความคิดเห็น)
#5034  #16  Webometrics
#900  #2  Payscale Bachelor's only

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (142 ความคิดเห็น)
#11528  #36  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (341 ความคิดเห็น)
#4249  #8  Webometrics
#733  #3  Scimago Institutions Ranking
#2233  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (105 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.7 / 5.0 (69 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (290 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (123 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (105 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (281 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (65 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.4 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (381 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (34 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (75 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (93 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (262 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (111 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (142 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (95 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (16 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.8 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (120 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (50 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.4 / 5.0 (37 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (157 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (157 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (169 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (217 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (203 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (77 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (607 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (45 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.6 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (61 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (205 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (144 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (22 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (65 ความคิดเห็น)
#7  #1  The Economist British Universities

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศบังกลาเทศ

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

Payscale

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

The Economist Newspaper Limited

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2017Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X