X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศเบลารุส - อันดับและรีวิว

university icon
44
มหาวิทยาลัยใน ประเทศเบลารุส
student population icon
282,226
นักเรียน
population icon
9,685,000
ประชากร
  • 44 มหาวิทยาลัยใน ประเทศเบลารุส มีการระบุไว้ใน 9 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 1 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 21 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศเบลารุส:

#1

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — ฟิสิกส์ #401  #1  Belarusian State University

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (192 ความคิดเห็น)
#2844  #2  Webometrics
#824  #2  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (107 ความคิดเห็น)
#354  #1  QS World University Rankings
#1001  #44  THE World University Rankings
#1119  #1  Webometrics
#684  #1  Scimago Institutions Ranking
#23  #1  QS EECA University Rankings
#489  #1  RUR Reputation Ranking
#592  #1  RUR Research Performance Ranking
#630  #1  RUR World University Rankings
#1266  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#4405  #6  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (65 ความคิดเห็น)
#3618  #3  Webometrics
#151  #3  QS EECA University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (83 ความคิดเห็น)
#4624  #7  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (78 ความคิดเห็น)
#6443  #12  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
#7052  #13  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (49 ความคิดเห็น)
#8140  #14  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#8791  #16  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (34 ความคิดเห็น)
#10031  #18  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (44 ความคิดเห็น)
#10065  #19  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (48 ความคิดเห็น)
#10861  #21  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (14 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (35 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (30 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.8 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (22 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (29 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#4344  #5  Webometrics
#784  #2  RUR Reputation Ranking
#749  #2  RUR Research Performance Ranking

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศเบลารุส

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: เมษายน, 2019RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X