X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศคอสตาริกา - อันดับและรีวิว

ประเทศคอสตาริกา
university icon
39
มหาวิทยาลัยใน ประเทศคอสตาริกา
student population icon
112,490
นักเรียน
population icon
4,517,000
ประชากร
  • 39 มหาวิทยาลัยใน ประเทศคอสตาริกา มีการระบุไว้ใน 11 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 2 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 6 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศคอสตาริกา:

#1

เกษตรศาสตร์ — เกษตรกรรม (ทั่วไป) #201  #1  Universidad de Costa Rica

#2

ภาษาและวรรณคดี — อื่นๆ #251  #1  Universidad de Costa Rica

#3

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — อื่นๆ #401  #1  Universidad de Costa Rica

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (15 ความคิดเห็น)
#501  #1  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#874  #1  Webometrics
#687  #1  Scimago Institutions Ranking
#19  #1  QS University Rankings: Latin America
#51  #1  THE Latin America Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (155 ความคิดเห็น)
#3196  #3  Webometrics
#778  #3  Scimago Institutions Ranking

#751  #2  QS World University Rankings
#2230  #2  Webometrics
#733  #2  Scimago Institutions Ranking
#54  #2  QS University Rankings: Latin America
#101  #1  QS 50 under 50
#2265  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (12 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (22 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (47 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (22 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.7 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (32 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (28 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (228 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (9 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (42 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (271 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (159 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (150 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (9 ความคิดเห็น)
#201  #3  QS University Rankings: Latin America

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.6 / 5.0 (71 ความคิดเห็น)
#201  #4  QS University Rankings: Latin America

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (60 ความคิดเห็น)
#784  #1  RUR Reputation Ranking
#712  #1  RUR Research Performance Ranking
#749  #1  RUR World University Rankings

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศคอสตาริกา

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X