X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศเช็กเกีย - อันดับและรีวิว

ประเทศเช็กเกีย
university icon
60
มหาวิทยาลัยใน ประเทศเช็กเกีย
student population icon
379,460
นักเรียน
population icon
10,476,000
ประชากร
  • 60 มหาวิทยาลัยใน ประเทศเช็กเกีย มีการระบุไว้ใน 17 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 5 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 24 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศเช็กเกีย:

#1

ธุรกิจ — ธุรกิจ (ทั่วไป) #22  #1  Vysoká škola ekonomická v Praze

#2

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — ภูมิศาสตร์ #51  #1  Univerzita Karlova

#3

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — ฟิสิกส์ #101  #1  Univerzita Karlova

#4

วิศวกรรม — วิศวกรรมโยธา #101  #1  Ceské vysoké ucení technické v Praze

#5

ภาษาและวรรณคดี — ภาษาศาสตร์ #101  #1  Univerzita Karlova

#6

คณิตศาสตร์ — คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) #101  #1  Univerzita Karlova

#7

กฎหมาย — กฎหมาย (ทั่วไป) #101  #1  Masarykova univerzita

#8

เกษตรศาสตร์ — สัตวศาสตร์ #115  #1  Univerzita Karlova

#9

ยาและสุขภาพ — เภสัชกรรม #151  #1  Univerzita Karlova

#10

ทัศนศิลป์และการแสดง — อื่นๆ #151  #1  Univerzita Karlova

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (367 ความคิดเห็น)
#317  #1  QS World University Rankings
#401  #1  THE World University Rankings
#201  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#237  #1  Webometrics
#310  #1  Scimago Institutions Ranking
#432  #1  Nature Index
#3  #1  QS EECA University Rankings
#53  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#401  #1  The World’s Most International Universities
#203  #1  CWUR Center for World University Rankings
#175  #1  RUR Reputation Ranking
#388  #1  RUR Research Performance Ranking
#273  #1  RUR World University Rankings
#178  #1  CWTS Leiden Ranking
#175  #1  URAP World Ranking
#188  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#73  #1  NTU Europe

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#531  #2  QS World University Rankings
#801  #6  THE World University Rankings
#601  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#419  #2  Webometrics
#597  #4  Scimago Institutions Ranking
#9  #2  QS EECA University Rankings
#172  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#667  #6  CWUR Center for World University Rankings
#587  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (23 ความคิดเห็น)
#2711  #11  Webometrics
#675  #7  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (28 ความคิดเห็น)
#651  #5  QS World University Rankings
#601  #3  THE World University Rankings
#601  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#694  #3  Webometrics
#575  #3  Scimago Institutions Ranking
#46  #5  QS EECA University Rankings
#155  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#606  #3  RUR Reputation Ranking
#573  #2  RUR Research Performance Ranking
#494  #3  RUR World University Rankings
#656  #3  CWTS Leiden Ranking
#610  #5  CWUR Center for World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
#2557  #10  Webometrics
#778  #19  Scimago Institutions Ranking
#251  #17  QS EECA University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (10 ความคิดเห็น)
#2969  #12  Webometrics
#775  #18  Scimago Institutions Ranking
#251  #18  QS EECA University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (38 ความคิดเห็น)
#1001  #55  THE World University Rankings
#1780  #6  Webometrics
#739  #13  Scimago Institutions Ranking
#92  #9  QS EECA University Rankings
#301  #10  BRICS & Emerging Economies University Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (22 ความคิดเห็น)
#1001  #56  THE World University Rankings
#2187  #8  Webometrics
#771  #17  Scimago Institutions Ranking
#118  #12  QS EECA University Rankings
#351  #14  BRICS & Emerging Economies University Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (60 ความคิดเห็น)
#901  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1244  #5  Webometrics
#697  #10  Scimago Institutions Ranking
#122  #13  QS EECA University Rankings
#930  #8  CWUR Center for World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (106 ความคิดเห็น)
#801  #5  THE World University Rankings
#632  #5  Scimago Institutions Ranking
#68  #7  QS EECA University Rankings
#201  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (142 ความคิดเห็น)
#801  #7  THE World University Rankings
#758  #15  Scimago Institutions Ranking
#151  #16  QS EECA University Rankings
#251  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (61 ความคิดเห็น)
#651  #4  QS World University Rankings
#801  #8  THE World University Rankings
#731  #4  Webometrics
#640  #6  Scimago Institutions Ranking
#25  #4  QS EECA University Rankings
#201  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#669  #5  RUR Reputation Ranking
#733  #4  RUR Research Performance Ranking
#632  #4  RUR World University Rankings
#1019  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (197 ความคิดเห็น)
#571  #3  QS World University Rankings
#601  #2  THE World University Rankings
#501  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#538  #2  Scimago Institutions Ranking
#11  #3  QS EECA University Rankings
#106  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#571  #3  CWUR Center for World University Rankings
#407  #2  RUR Reputation Ranking
#619  #3  RUR Research Performance Ranking
#488  #2  RUR World University Rankings
#526  #2  CWTS Leiden Ranking
#551  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (67 ความคิดเห็น)
#695  #9  Scimago Institutions Ranking
#106  #11  QS EECA University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (137 ความคิดเห็น)
#6876  #13  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (70 ความคิดเห็น)
#1001  #58  THE World University Rankings
#1793  #7  Webometrics
#720  #11  Scimago Institutions Ranking
#129  #14  QS EECA University Rankings
#351  #13  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1449  #5  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (101 ความคิดเห็น)
#1001  #57  THE World University Rankings
#784  #20  Scimago Institutions Ranking
#301  #9  BRICS & Emerging Economies University Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (90 ความคิดเห็น)
#1001  #59  THE World University Rankings
#721  #12  Scimago Institutions Ranking
#76  #8  QS EECA University Rankings
#301  #11  BRICS & Emerging Economies University Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (86 ความคิดเห็น)
#9408  #14  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#9628  #15  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (187 ความคิดเห็น)
#801  #4  THE World University Rankings
#901  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#681  #8  Scimago Institutions Ranking
#66  #6  QS EECA University Rankings
#201  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1045  #4  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
#10001  #16  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (16 ความคิดเห็น)
#2233  #9  Webometrics
#763  #16  Scimago Institutions Ranking
#151  #15  QS EECA University Rankings
#2278  #6  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (56 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (8 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (11 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.7 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (70 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.4 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (8 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (73 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (58 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (8 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (8 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (23 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (70 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (39 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (68 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (99 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (11 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (49 ความคิดเห็น)
#1001  #60  THE World University Rankings
#740  #14  Scimago Institutions Ranking
#105  #10  QS EECA University Rankings
#301  #12  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#611  #4  RUR Reputation Ranking
#734  #5  RUR Research Performance Ranking
#713  #5  RUR World University Rankings

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศเช็กเกีย

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เผยแพร่เมื่อ: กรกฎาคม, 2018ดูวิธีการ

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019ดูวิธีการ

NTU ranking

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018Nature Index

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ค่าถ่วงน้ำหนักความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (Weighted fractional count = WFC)
ค่าความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (FC)
จำนวนบทความวิจัย (AC)

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018

เกณฑ์การจัดอันดับ:
พนักงานที่ได้รับรางวัลการวิจัย 20.0%
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20.0%
ประสิทธิภาพการศึกษาต่อหัว 10.0%
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลการวิจัย 10.0%
การอ้างอิง 40.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X