X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศกานา - อันดับและรีวิว

university icon
44
มหาวิทยาลัยใน ประเทศกานา
student population icon
168,480
นักเรียน
population icon
24,340,000
ประชากร
  • 44 มหาวิทยาลัยใน ประเทศกานา มีการระบุไว้ใน 8 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 3 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 9 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศกานา:

#1

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — อื่นๆ #51  #1  University of Ghana

#2

ยาและสุขภาพ — อื่นๆ #301  #1  University of Ghana

#3

ธุรกิจ — อื่นๆ #401  #1  University of Ghana

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (306 ความคิดเห็น)
#801  #1  THE World University Rankings
#1447  #1  Webometrics
#703  #2  Scimago Institutions Ranking
#201  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1175  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#1868  #2  Webometrics
#698  #1  Scimago Institutions Ranking
#698  #1  RUR Reputation Ranking
#640  #1  RUR Research Performance Ranking
#681  #1  RUR World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (148 ความคิดเห็น)
#8150  #6  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (47 ความคิดเห็น)
#8150  #7  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (105 ความคิดเห็น)
#3036  #3  Webometrics
#766  #4  Scimago Institutions Ranking
#2035  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (20 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.8 / 5.0 (55 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (54 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (13 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (14 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (189 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (276 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (36 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (29 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (12 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.7 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (18 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (12 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.2 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.7 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (10 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (66 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (219 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (9 ความคิดเห็น)

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศกานา

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X