X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศอิรัก - อันดับและรีวิว

university icon
19
มหาวิทยาลัยใน ประเทศอิรัก
student population icon
164,239
นักเรียน
population icon
29,672,000
ประชากร
  • 19 มหาวิทยาลัยใน ประเทศอิรัก มีการระบุไว้ใน 11 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 1 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 15 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศอิรัก:

#1

ธุรกิจ — อื่นๆ #501  #1  University of Technology

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#6015  #6  Webometrics
#718  #3  Scimago Institutions Ranking
#101  #9  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (16 ความคิดเห็น)
#748  #5  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (63 ความคิดเห็น)
#7530  #7  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (55 ความคิดเห็น)
#801  #4  QS World University Rankings
#3007  #1  Webometrics
#718  #4  Scimago Institutions Ranking
#37  #3  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#784  #3  RUR Reputation Ranking
#771  #4  RUR Research Performance Ranking
#756  #5  RUR World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.4 / 5.0 (19 ความคิดเห็น)
#10118  #9  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (111 ความคิดเห็น)
#5265  #5  Webometrics
#91  #7  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#726  #4  RUR World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (29 ความคิดเห็น)
#4397  #3  Webometrics
#711  #1  Scimago Institutions Ranking
#2373  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (712 ความคิดเห็น)
#651  #1  QS World University Rankings
#801  #1  THE World University Rankings
#3692  #2  Webometrics
#713  #2  Scimago Institutions Ranking
#17  #1  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#201  #1  THE Asia University Ranking
#660  #2  RUR Reputation Ranking
#719  #3  RUR Research Performance Ranking
#650  #2  RUR World University Rankings
#1812  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (35 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.2 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (98 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
#4888  #4  Webometrics
#771  #6  Scimago Institutions Ranking
#40  #4  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#772  #6  RUR World University Rankings
#2247  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
#801  #7  RUR World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   2.8 / 5.0 (124 ความคิดเห็น)
#807  #8  RUR World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
#71  #6  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#811  #9  RUR World University Rankings

#701  #2  QS World University Rankings
#30  #2  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#101  #1  QS 50 under 50
#326  #1  RUR Reputation Ranking
#564  #1  RUR Research Performance Ranking
#646  #1  RUR World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (68 ความคิดเห็น)
#801  #3  QS World University Rankings
#9948  #8  Webometrics
#43  #5  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#784  #4  RUR Reputation Ranking
#655  #2  RUR Research Performance Ranking
#664  #3  RUR World University Rankings

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศอิรัก

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X