X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศเคนยา - อันดับและรีวิว

university icon
28
มหาวิทยาลัยใน ประเทศเคนยา
student population icon
125,232
นักเรียน
population icon
40,047,000
ประชากร
  • 28 มหาวิทยาลัยใน ประเทศเคนยา มีการระบุไว้ใน 6 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 2 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 11 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศเคนยา:

#1

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — อื่นๆ #51  #1  University of Nairobi

#2

ยาและสุขภาพ — สัตวแพทย์ #151  #1  University of Nairobi

#3

เกษตรศาสตร์ — เกษตรกรรม (ทั่วไป) #251  #1  University of Nairobi

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (239 ความคิดเห็น)
#801  #1  QS World University Rankings
#1001  #28  THE World University Rankings
#993  #1  Webometrics
#719  #3  Scimago Institutions Ranking
#301  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1317  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (480 ความคิดเห็น)
#4135  #4  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (65 ความคิดเห็น)
#5952  #5  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#1884  #2  Webometrics
#719  #2  Scimago Institutions Ranking
#1794  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (107 ความคิดเห็น)
#6681  #6  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (269 ความคิดเห็น)
#6939  #7  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (466 ความคิดเห็น)
#7599  #8  Webometrics

#1954  #3  Webometrics
#719  #1  Scimago Institutions Ranking
#2269  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.6 / 5.0 (26 ความคิดเห็น)
#10759  #9  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (32 ความคิดเห็น)
#10924  #10  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
#11956  #11  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (12 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (49 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (54 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (75 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (104 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (93 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (11 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (73 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (15 ความคิดเห็น)

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศเคนยา

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X