X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศลัตเวีย - อันดับและรีวิว

university icon
25
มหาวิทยาลัยใน ประเทศลัตเวีย
student population icon
110,484
นักเรียน
population icon
2,218,000
ประชากร
  • 13 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว


ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (45 ความคิดเห็น)
#4432  #4  Webometrics
#794  #4  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (58 ความคิดเห็น)
#801  #3  QS World University Rankings
#801  #1  THE World University Rankings
#1011  #1  Webometrics
#679  #2  Scimago Institutions Ranking
#50  #1  QS EECA University Rankings
#251  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1296  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (13 ความคิดเห็น)
#3609  #3  Webometrics
#798  #5  Scimago Institutions Ranking
#161  #4  QS EECA University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (137 ความคิดเห็น)
#5615  #5  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (214 ความคิดเห็น)
#8484  #6  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (37 ความคิดเห็น)
#8861  #7  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (60 ความคิดเห็น)
#10107  #8  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#10893  #9  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (25 ความคิดเห็น)
#11107  #10  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (56 ความคิดเห็น)
#11511  #11  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (45 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (47 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (14 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (11 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (91 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (57 ความคิดเห็น)
#751  #1  QS World University Rankings
#801  #2  THE World University Rankings
#1676  #2  Webometrics
#691  #3  Scimago Institutions Ranking
#57  #2  QS EECA University Rankings
#196  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#647  #1  RUR Reputation Ranking
#755  #2  RUR Research Performance Ranking
#702  #1  RUR World University Rankings
#1998  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (214 ความคิดเห็น)
#801  #2  QS World University Rankings
#647  #1  Scimago Institutions Ranking
#117  #3  QS EECA University Rankings
#2415  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (294 ความคิดเห็น)
#784  #2  RUR Reputation Ranking
#714  #1  RUR Research Performance Ranking
#809  #2  RUR World University Rankings

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศลัตเวีย

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X