X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศเซอร์เบีย - อันดับและรีวิว

university icon
10
มหาวิทยาลัยใน ประเทศเซอร์เบีย
student population icon
69,994
นักเรียน
population icon
7,345,000
ประชากร
  • 10 มหาวิทยาลัยใน ประเทศเซอร์เบีย มีการระบุไว้ใน 14 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 4 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 7 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศเซอร์เบีย:

#1

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — อื่นๆ #50  #1  Univerzitet u Beogradu

#2

วิศวกรรม — การทำเหมืองแร่ น้ำมัน และก๊าซ #76  #1  Univerzitet u Beogradu

#3

เกษตรศาสตร์ — เกษตรกรรม (ทั่วไป) #133  #1  Univerzitet u Beogradu

#4

ยาและสุขภาพ — อื่นๆ #151  #1  Univerzitet u Beogradu

#5

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — โบราณคดี #151  #1  Univerzitet u Beogradu

#6

คณิตศาสตร์ — คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) #159  #1  Univerzitet u Beogradu

#7

ภาษาและวรรณคดี — ภาษาศาสตร์ #201  #1  Univerzitet u Beogradu

#8

การศึกษา — ศึกษาศาสตร์ (ทั่วไป) #251  #1  Univerzitet u Beogradu

#9

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ — วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) #301  #1  Univerzitet u Beogradu

#10

ทัศนศิลป์และการแสดง — อื่นๆ #398  #1  Univerzitet u Beogradu

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#801  #1  QS World University Rankings
#801  #1  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#484  #1  Webometrics
#418  #1  Scimago Institutions Ranking
#60  #1  QS EECA University Rankings
#189  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#343  #1  CWUR Center for World University Rankings
#295  #1  RUR Reputation Ranking
#657  #1  RUR Research Performance Ranking
#743  #1  RUR World University Rankings
#256  #1  URAP World Ranking
#311  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#121  #1  NTU Europe

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.5 / 5.0 (24 ความคิดเห็น)
#4596  #6  Webometrics
#789  #6  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (51 ความคิดเห็น)
#901  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1083  #2  Webometrics
#639  #2  Scimago Institutions Ranking
#125  #2  QS EECA University Rankings
#880  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#1523  #3  Webometrics
#689  #3  Scimago Institutions Ranking
#138  #3  QS EECA University Rankings
#1235  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (8 ความคิดเห็น)
#1910  #4  Webometrics
#693  #4  Scimago Institutions Ranking
#1346  #4  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (16 ความคิดเห็น)
#3382  #5  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (27 ความคิดเห็น)
#725  #5  Scimago Institutions Ranking
#251  #4  QS EECA University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (73 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (14 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศเซอร์เบีย

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: เมษายน, 2019CWUR Center for World University Rankings

เผยแพร่เมื่อ: กรกฎาคม, 2018ดูวิธีการ

NTU ranking

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018

เกณฑ์การจัดอันดับ:
พนักงานที่ได้รับรางวัลการวิจัย 20.0%
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20.0%
ประสิทธิภาพการศึกษาต่อหัว 10.0%
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลการวิจัย 10.0%
การอ้างอิง 40.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X