X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศสิงคโปร์ - อันดับและรีวิว

university icon
6
มหาวิทยาลัยใน ประเทศสิงคโปร์
student population icon
77,997
นักเรียน
population icon
4,702,000
ประชากร
  • 6 มหาวิทยาลัยใน ประเทศสิงคโปร์ มีการระบุไว้ใน 24 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 6 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 4 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศสิงคโปร์:

#1

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — อื่นๆ #1  #1  Nanyang Technological University

#2

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ — วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) #1  #1  Nanyang Technological University

#3

วิศวกรรม — วัสดุศาสตร์ #2  #1  Nanyang Technological University

#4

ธุรกิจ — อื่นๆ #2  #1  National University of Singapore

#5

ยาและสุขภาพ — เภสัชกรรม #8  #1  National University of Singapore

#6

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — ภูมิศาสตร์ #10  #1  National University of Singapore

#7

เกษตรศาสตร์ — อื่นๆ #10  #1  National University of Singapore

#8

สถาปัตยกรรม อาคาร และการวางแผน — สถาปัตยกรรม (ทั่วไป) #10  #1  National University of Singapore

#9

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน — สื่อศึกษา #12  #1  Nanyang Technological University

#10

คณิตศาสตร์ — คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) #13  #1  National University of Singapore

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

#11  #1  QS World University Rankings
#23  #1  THE World University Rankings
#63  #1  Reuters Most Innovative Universities
#85  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#57  #1  Webometrics
#46  #1  Scimago Institutions Ranking
#35  #1  Nature Index
#10  #1  THE Global University Employability Ranking
#24  #1  World Reputation Rankings
#2  #1  THE Asia University Ranking
#2  #1  Best universities in the Asia-Pacific region
#23  #1  The World’s Most International Universities
#103  #1  CWUR Center for World University Rankings
#8  #1  Most Innovative Universities Asia Pacific
#20  #1  RUR Reputation Ranking
#6  #1  RUR Research Performance Ranking
#64  #2  RUR World University Rankings
#25  #1  Tilburg University Economics Ranking
#30  #1  URAP World Ranking
#39  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#7  #1  NTU Asia

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (1029 ความคิดเห็น)
#12  #2  QS World University Rankings
#51  #2  THE World University Rankings
#96  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#106  #2  Webometrics
#82  #2  Scimago Institutions Ranking
#39  #2  Nature Index
#1  #1  QS 50 under 50
#73  #2  THE Global University Employability Ranking
#51  #2  World Reputation Rankings
#6  #2  THE Asia University Ranking
#7  #2  Best universities in the Asia-Pacific region
#51  #2  The World’s Most International Universities
#173  #3  CWUR Center for World University Rankings
#15  #2  Most Innovative Universities Asia Pacific
#70  #2  RUR Reputation Ranking
#8  #2  RUR Research Performance Ranking
#60  #1  RUR World University Rankings
#57  #2  URAP World Ranking
#72  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#9  #2  NTU Asia

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (71 ความคิดเห็น)
#500  #3  QS World University Rankings
#43  #1  Financial Times - Global MBA
#803  #3  Webometrics
#612  #4  Scimago Institutions Ranking
#71  #2  QS 50 under 50
#32  #1  Financial Times - Executive MBA
#79  #2  Tilburg University Economics Ranking
#1440  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (261 ความคิดเห็น)
#1176  #4  Webometrics
#526  #3  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (68 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (351 ความคิดเห็น)

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศสิงคโปร์

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

CWUR Center for World University Rankings

เผยแพร่เมื่อ: กรกฎาคม, 2018ดูวิธีการ

NTU ranking

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018Nature Index

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ค่าถ่วงน้ำหนักความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (Weighted fractional count = WFC)
ค่าความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (FC)
จำนวนบทความวิจัย (AC)

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018

เกณฑ์การจัดอันดับ:
พนักงานที่ได้รับรางวัลการวิจัย 20.0%
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20.0%
ประสิทธิภาพการศึกษาต่อหัว 10.0%
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลการวิจัย 10.0%
การอ้างอิง 40.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

The Financial Times Limited, UK

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
บุคลากรสตรี 1.0%
เงินเดือนถ่วงน้ำหนัก 20.0%
ความคุ้มค่า 3.0%
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20.0%
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 5.0%
ภาษา 1.0%
นักศึกษานานาชาติ 4.0%
การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 6.0%
คณาจารย์นานาชาติ 4.0%
ประสบการณ์หลักสูตรนานาชาติ 3.0%
คณะกรรมการนานาชาติ 2.0%
อันดับการวิจัย FT 10.0%
นักศึกษาหญิง 2.0%
คณาจารย์สตรี 2.0%
คณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 5.0%
การจ้างงานใน 3 เดือน 2.0%
ความก้าวหน้าในอาชีพ 3.0%
บริการหางาน 2.0%
ศิษย์เก่าแนะนำ 2.0%
บรรลุเป้าหมาย 3.0%

Thomson Reuters

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019Tillburg University

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2018Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X