X

มหาวิทยาลัยใน ประเทศสโลวีเนีย - อันดับและรีวิว

university icon
7
มหาวิทยาลัยใน ประเทศสโลวีเนีย
student population icon
41,246
นักเรียน
population icon
2,007,000
ประชากร
  • 7 มหาวิทยาลัยใน ประเทศสโลวีเนีย มีการระบุไว้ใน 14 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 4 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 5 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน ประเทศสโลวีเนีย:

#1

ธุรกิจ — การจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว #51  #1  Univerza v Ljubljani

#2

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — อื่นๆ #101  #1  Univerza v Ljubljani

#3

คณิตศาสตร์ — คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) #101  #1  Univerza v Ljubljani

#4

ยาและสุขภาพ — สัตวแพทย์ #151  #1  Univerza v Ljubljani

#5

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — โบราณคดี #151  #1  Univerza v Ljubljani

#6

กฎหมาย — กฎหมาย (ทั่วไป) #151  #1  Univerza v Ljubljani

#7

เกษตรศาสตร์ — เกษตรกรรม (ทั่วไป) #151  #1  Univerza v Ljubljani

#8

วิศวกรรม — วิศวกรรมเครื่องกล #190  #1  Univerza v Ljubljani

#9

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ — วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) #212  #1  Univerza v Ljubljani

#10

ภาษาและวรรณคดี — อื่นๆ #251  #1  Univerza v Ljubljani

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.8 / 5.0 (44 ความคิดเห็น)
#651  #1  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#401  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#318  #1  Webometrics
#411  #1  Scimago Institutions Ranking
#32  #1  QS EECA University Rankings
#134  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#370  #1  CWUR Center for World University Rankings
#333  #2  RUR Reputation Ranking
#321  #1  RUR Research Performance Ranking
#392  #2  RUR World University Rankings
#337  #1  URAP World Ranking
#386  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#162  #1  NTU Europe

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.9 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#801  #2  QS World University Rankings
#801  #2  THE World University Rankings
#501  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1180  #2  Webometrics
#688  #3  Scimago Institutions Ranking
#67  #2  QS EECA University Rankings
#182  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#978  #3  CWUR Center for World University Rankings
#866  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (6 ความคิดเห็น)
#2112  #3  Webometrics
#728  #5  Scimago Institutions Ranking
#141  #4  QS EECA University Rankings
#1741  #4  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (4 ความคิดเห็น)
#688  #2  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (9 ความคิดเห็น)
#2153  #4  Webometrics
#715  #4  Scimago Institutions Ranking
#75  #3  QS EECA University Rankings
#280  #1  RUR Reputation Ranking
#383  #2  RUR Research Performance Ranking
#140  #1  RUR World University Rankings
#1544  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (26 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)

แผนที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศสโลวีเนีย

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: เมษายน, 2019CWUR Center for World University Rankings

เผยแพร่เมื่อ: กรกฎาคม, 2018ดูวิธีการ

NTU ranking

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018

เกณฑ์การจัดอันดับ:
พนักงานที่ได้รับรางวัลการวิจัย 20.0%
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20.0%
ประสิทธิภาพการศึกษาต่อหัว 10.0%
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลการวิจัย 10.0%
การอ้างอิง 40.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X