X

มหาวิทยาลัยใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - อันดับและรีวิว

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
university icon
32
มหาวิทยาลัยใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
student population icon
95,981
นักเรียน
population icon
4,976,000
ประชากร
  • 32 มหาวิทยาลัยใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการระบุไว้ใน 13 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 3 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 20 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:

#1

วิศวกรรม — วิศวกรรมเคมี #76  #1  Khalifa University

#2

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — อื่นๆ #101  #1  Khalifa University

#3

เกษตรศาสตร์ — อื่นๆ #151  #1  Khalifa University

#4

ยาและสุขภาพ — เภสัชศาสตร์ #201  #1  United Arab Emirates University

#5

ธุรกิจ — ธุรกิจ (ทั่วไป) #251  #1  American University of Sharjah

#6

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ — วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) #301  #1  Khalifa University

#7

การศึกษา — ศึกษาศาสตร์ (ทั่วไป) #301  #1  United Arab Emirates University

#8

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — สังคมวิทยา #401  #1  American University of Sharjah

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#350  #2  QS World University Rankings
#351  #2  THE World University Rankings
#1170  #1  Webometrics
#642  #2  Scimago Institutions Ranking
#5  #1  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#39  #2  QS 50 under 50
#49  #1  THE Asia University Ranking
#28  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#949  #1  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (143 ความคิดเห็น)
#315  #1  QS World University Rankings
#301  #1  THE World University Rankings
#2356  #4  Webometrics
#15  #3  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#33  #1  QS 50 under 50
#13  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#710  #2  RUR Reputation Ranking
#683  #2  RUR Research Performance Ranking
#466  #1  RUR World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (128 ความคิดเห็น)
#701  #6  QS World University Rankings
#3515  #7  Webometrics
#823  #9  Scimago Institutions Ranking
#27  #7  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#101  #6  QS 50 under 50

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#2877  #6  Webometrics
#755  #4  Scimago Institutions Ranking
#51  #8  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (216 ความคิดเห็น)
#561  #4  QS World University Rankings
#4091  #9  Webometrics
#23  #6  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#81  #4  QS 50 under 50
#132  #1  THE Global University Employability Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (100 ความคิดเห็น)
#651  #5  QS World University Rankings
#801  #4  THE World University Rankings
#2054  #3  Webometrics
#755  #5  Scimago Institutions Ranking
#18  #4  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#101  #5  QS 50 under 50
#201  #3  THE Asia University Ranking
#162  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1787  #3  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (556 ความคิดเห็น)
#3654  #8  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (67 ความคิดเห็น)
#4255  #10  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (1270 ความคิดเห็น)
#4874  #11  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (812 ความคิดเห็น)
#376  #3  QS World University Rankings
#801  #3  THE World University Rankings
#1767  #2  Webometrics
#773  #6  Scimago Institutions Ranking
#7  #2  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#44  #3  QS 50 under 50
#201  #2  THE Asia University Ranking
#156  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#591  #1  RUR Reputation Ranking
#515  #1  RUR Research Performance Ranking
#638  #2  RUR World University Rankings
#1747  #2  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (215 ความคิดเห็น)
#5729  #12  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#6272  #13  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.5 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
#6384  #14  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (69 ความคิดเห็น)
#701  #7  QS World University Rankings
#2558  #5  Webometrics
#788  #7  Scimago Institutions Ranking
#22  #5  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#101  #7  QS 50 under 50
#2393  #4  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (423 ความคิดเห็น)
#6898  #15  Webometrics
#111  #11  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (70 ความคิดเห็น)
#750  #3  Scimago Institutions Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (39 ความคิดเห็น)
#795  #8  Scimago Institutions Ranking
#61  #9  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (64 ความคิดเห็น)
#11355  #16  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.3 / 5.0 (486 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (34 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (48 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (56 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (30 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   3.9 / 5.0 (17 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (50 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.0 / 5.0 (58 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (67 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (21 ความคิดเห็น)
#91  #10  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

แผนที่มหาวิทยาลัยใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X