X

มหาวิทยาลัยใน บังคาลอร์, ประเทศอินเดีย - อันดับและรีวิว

บังคาลอร์
university icon
11
มหาวิทยาลัยใน บังคาลอร์
student population icon
5,998
นักเรียน
population icon
5,105,000
ประชากร
  • 11 มหาวิทยาลัยใน บังคาลอร์ มีการระบุไว้ใน 20 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 5 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 9 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน บังคาลอร์:

#1

วิศวกรรม — อื่นๆ #28  #1  Indian Institute of Science

#2

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — เคมี #101  #2  Indian Institute of Science

#3

คณิตศาสตร์ — คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) #101  #2  Indian Institute of Science

#4

ทัศนศิลป์และการแสดง — อื่นๆ #151  #1  Indian Institute of Science

#5

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ — วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) #176  #8  Indian Institute of Science

#6

เกษตรศาสตร์ — อื่นๆ #201  #5  Indian Institute of Science

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (22 ความคิดเห็น)
#184  #7  QS World University Rankings
#251  #5  THE World University Rankings
#401  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#827  #6  Webometrics
#188  #5  Nature Index
#516  #1  Scimago Institutions Ranking
#10  #2  QS University Rankings BRICS
#28  #1  THE Global University Employability Ranking
#91  #1  World Reputation Rankings
#29  #1  THE Asia University Ranking
#14  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #1  The World’s Most International Universities
#167  #3  RUR Reputation Ranking
#197  #1  RUR Research Performance Ranking
#84  #1  RUR World University Rankings
#1  #1  nirf National Institutional Ranking Framework
#477  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#98  #1  NTU Asia
#420  #1  CWUR Center for World University Rankings

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.2 / 5.0 (171 ความคิดเห็น)
#6987  #145  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (211 ความคิดเห็น)
#9634  #175  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   5.0 / 5.0 (5 ความคิดเห็น)
#11235  #186  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.5 / 5.0 (202 ความคิดเห็น)
#4055  #100  Webometrics
#725  #48  Scimago Institutions Ranking
#148  #32  QS University Rankings BRICS
#2177  #53  URAP World Ranking

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.7 / 5.0 (7 ความคิดเห็น)
ความพึงพอใจของนักเรียน   4.4 / 5.0 (622 ความคิดเห็น)

แผนที่มหาวิทยาลัยใน บังคาลอร์

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019CWUR Center for World University Rankings

เผยแพร่เมื่อ: กรกฎาคม, 2018ดูวิธีการ

NTU ranking

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018National Institutional Ranking Framework

เผยแพร่เมื่อ: กรกฎาคม, 2018Nature Index

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ค่าถ่วงน้ำหนักความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (Weighted fractional count = WFC)
ค่าความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (FC)
จำนวนบทความวิจัย (AC)

ดูวิธีการ

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018

เกณฑ์การจัดอันดับ:
พนักงานที่ได้รับรางวัลการวิจัย 20.0%
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20.0%
ประสิทธิภาพการศึกษาต่อหัว 10.0%
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลการวิจัย 10.0%
การอ้างอิง 40.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: กุมภาพันธ์, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

onscroll="return false;">
X