X

มหาวิทยาลัยใน แมดิสัน, สหรัฐอเมริกา - อันดับและรีวิว

university icon
7
มหาวิทยาลัยใน แมดิสัน
student population icon
19,246
นักเรียน
population icon
234,000
ประชากร
  • 7 มหาวิทยาลัยใน แมดิสัน มีการระบุไว้ใน 24 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน (ตามสถาบันการศึกษา) รวมถึง 6 การจัดอันดับเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน
  • 6 มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการระบุไว้ในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก เราตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 102 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างและการจัดอันดับเรื่อง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบการจัดอันดับทั้งหมดได้ในที่เดียว

อันดับสูงสุดวิชาของมหาวิทยาลัยใน แมดิสัน:

#1

การศึกษา — ศึกษาศาสตร์ (ทั่วไป) #4  #12  University of Wisconsin-Madison

#2

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ — วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม #5  #6  University of Wisconsin-Madison

#3

เกษตรศาสตร์ — เกษตรกรรม (ทั่วไป) #7  #7  University of Wisconsin-Madison

#4

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน — สื่อศึกษา #7  #5  University of Wisconsin-Madison

#5

ธุรกิจ — อื่นๆ #8  #21  University of Wisconsin-Madison

#6

คณิตศาสตร์ — คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) #8  #20  University of Wisconsin-Madison

#7

ยาและสุขภาพ — การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ #10  #9  University of Wisconsin-Madison

#8

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ — สังคมวิทยา #11  #14  University of Wisconsin-Madison

#9

วิศวกรรม — วิศวกรรมเคมี #17  #13  University of Wisconsin-Madison

#10

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ — วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) #30  #63  University of Wisconsin-Madison

เลือกหัวเรื่องเพื่อดูอันดับที่เฉพาะเจาะจงของหัวเรื่อง

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.1 / 5.0 (323 ความคิดเห็น)
#53  #20  QS World University Rankings
#43  #23  THE World University Rankings
#81  #40  Financial Times - Global MBA
#28  #21  ARWU Academic Ranking of World Universities
#15  #13  Webometrics
#801  #338  Scimago Institutions Ranking
#49  #18  Nature Index
#33  #21  World Reputation Rankings
#43  #22  The World’s Most International Universities
#26  #18  RUR Reputation Ranking
#19  #15  RUR Research Performance Ranking
#37  #23  RUR World University Rankings
#26  #12  National Universities
#34  #21  Tilburg University Economics Ranking
#233  #192  Payscale Bachelor's only
#41  #20  URAP World Ranking
#30  #14  MONEY 50 Best Public Colleges
#10  #7  MONEY Best Colleges You Can Actually Get Into
#34  #19  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#23  #19  NTU North America
#73  #63  America's Best Value Colleges 2018

#4491  #684  Webometrics
#181  #60  US News
#802  #664  Payscale Bachelor's only

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.6 / 5.0 (219 ความคิดเห็น)
#25  #17  Reuters Most Innovative Universities
#5543  #885  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   3.5 / 5.0 (31 ความคิดเห็น)
#6238  #1001  Webometrics

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (245 ความคิดเห็น)
#2230  #415  Webometrics
#104  #45  National Universities
#461  #373  Payscale Bachelor's only
#277  #251  Kiplinger's Best College Values

ความพึงพอใจของนักเรียน   4.5 / 5.0 (72 ความคิดเห็น)
#2877  #511  Webometrics
#1124  #939  Payscale Bachelor's only

แผนที่มหาวิทยาลัยใน แมดิสัน

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่
###

ผู้จัดอันดับ

British Quacquarelli Symonds, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์ต่างชาติ 10.0%
อัตราส่วนคณาจารย์/นักศึกษา 20.0%
ชื่อเสียงสำหรับนายจ้าง 10.0%
การอ้างอิงต่อคณาจารย์ 20.0%
ชื่อเสียงทางวิชาการ 40.0%

ดูวิธีการ

Forbes

เผยแพร่เมื่อ: เมษายน, 2018Kiplinger

เผยแพร่เมื่อ: ธันวาคม, 2017MONEY

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018NTU ranking

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018Nature Index

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ค่าถ่วงน้ำหนักความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (Weighted fractional count = WFC)
ค่าความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (FC)
จำนวนบทความวิจัย (AC)

ดูวิธีการ

Payscale

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2018ดูวิธีการ

Scimago Institutions

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ผลผลิต: 8.0%
ผลกระทบตามปกติ: 13.0%
ความรู้ด้านนวัตกรรม: 25.0%
ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ: 13.0%
ลิงก์เข้าสู่โดเมน: 15.0%

ดูวิธีการ

ShanghaiRanking Consultancy

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2018

เกณฑ์การจัดอันดับ:
พนักงานที่ได้รับรางวัลการวิจัย 20.0%
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20.0%
ประสิทธิภาพการศึกษาต่อหัว 10.0%
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลการวิจัย 10.0%
การอ้างอิง 40.0%

ดูวิธีการ

THE Times Higher Education, UK

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การสอน 30.0%
การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง)
แนวโน้วระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา การวิจัย): 7.5%
รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้)
การอ้างอิง 30.0%

ดูวิธีการ

The Financial Times Limited, UK

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
บุคลากรสตรี 1.0%
เงินเดือนถ่วงน้ำหนัก 20.0%
ความคุ้มค่า 3.0%
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20.0%
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 5.0%
ภาษา 1.0%
นักศึกษานานาชาติ 4.0%
การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 6.0%
คณาจารย์นานาชาติ 4.0%
ประสบการณ์หลักสูตรนานาชาติ 3.0%
คณะกรรมการนานาชาติ 2.0%
อันดับการวิจัย FT 10.0%
นักศึกษาหญิง 2.0%
คณาจารย์สตรี 2.0%
คณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 5.0%
การจ้างงานใน 3 เดือน 2.0%
ความก้าวหน้าในอาชีพ 3.0%
บริการหางาน 2.0%
ศิษย์เก่าแนะนำ 2.0%
บรรลุเป้าหมาย 3.0%

Thomson Reuters

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018

เกณฑ์การจัดอันดับ:
เอกสารวิชาการด้านแก่นวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 11.0%
ร้อยละของการร่วมเสนอบทความวิชาการ 11.0%
ปริมาณสิทธิบัตร 33.0%
การอ้างอิงสิทธิบัตร 34.0%
ผลกระทบจากการอ้างอิงในสายงาน 11.0%

Tillburg University

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2018Urap

เผยแพร่เมื่อ: ตุลาคม, 2018Us News

เผยแพร่เมื่อ: กันยายน, 2017

เกณฑ์การจัดอันดับ:
ชื่อเสียงทางวิชาการระดับปริญญาตรี 22.5%
การคัดเลือกนักเรียน 12.5%
ประสิทธิภาพการสำเร็จการศึกษา 7.5%
อัตราการสำเร็จและการเข้าศึกษา 22.5%
ทรัพยากรการเงิน 10.0%
ทรัพยากรคณาจารย์ 20.0%
อัตราการการบริจาคโดยศิษย์เก่า 5.0%

ดูวิธีการ

Washington Monthly

เผยแพร่เมื่อ: สิงหาคม, 2017Webometrics

เผยแพร่เมื่อ: มกราคม, 2019

เกณฑ์การจัดอันดับ:
การมองเห็นได้ (ลิงก์ภายนอก): 50.0%
ขนาด (หน้าเว็บ): 20.0%
นักวิชาการ: 15.0%
Rich files: 15.0%
การจัดอันดับเป็นหลักตามเมตริกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนลิงก์ หรือหน้าจำนวนหน้าของเว็บไซต์

ดูวิธีการ
onscroll="return false;">
X