X
❮  กลับไปที่Bay Language Institute เมืองพอร์ตเอลิซาเบท

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน Bay Language Institute, พอร์ตเอลิซาเบท, ประเทศแอฟริกาใต้

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 5
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

ประมวลจาก 5 รีวิว ประเมินโดยนักเรียนเก่าที่ Bay Language Institute
คะแนนรวม
Bay Language Institute, พอร์ตเอลิซาเบท, ประเทศแอฟริกาใต้

คะแนนความนิยม:4.8

4.8 
เมือง

คะแนนความนิยม:4.4

4.4 
องค์กร

คะแนนความนิยม:4.8

4.8 
สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนความนิยม:4.6

4.6 
กิจกรรมทางสังคม

คะแนนความนิยม:4.4

4.4 
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

คะแนนความนิยม:4.8

4.8 
ความคุ้มค่าเงิน

คะแนนความนิยม:4.8

4.8 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์

คะแนนความนิยม:4.0

4.0 
แฟลตที่พักรวมกัน

คะแนนความนิยม:5.0

5.0 
อื่นๆ ---

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

Bay Language Institute
20. มกร. 2020
1. Heinz (65 ปี)  
101. Course:  General English - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 3/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 3/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating: 4/5.0

3. กรก. 2019
2. Kana (29 ปี)  ประเทศญี่ปุ่น
102. Course:  General English - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ที่พัก
หอพักราคาประหยัด

Rating: 5/5.0

26. ธัน. 2016
3.  (39 ปี)  
103. Course:  General English Plus - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 4/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ที่พัก
หอพักนักเรียน

Rating: 5/5.0

17. เมษ. 2014
4.  (24 ปี)  
104. Course:  General English - 11 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ที่พัก
ชุมชนนักศึกษา

Rating: 5/5.0

8. พฤษ. 2013
5.  (37 ปี)  ประเทศบราซิล
105. Course:  General English - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ที่พัก
ชุมชนนักศึกษาแบบซูพีเรียร์

Rating: 5/5.0


ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!
ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว & คุกกี้เกี่ยวกับเราติดต่อเราประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้