X

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน Meridian School of English, พอร์ตสมัท, อังกฤษ

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 5
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

ประมวลจาก 5 รีวิว ประเมินโดยนักเรียนเก่าที่ Meridian School of English
คะแนนรวม
Meridian School of English, พอร์ตสมัท, อังกฤษ

คะแนนความนิยม:3.8/5.0

3.8/5.0 
เมือง

คะแนนความนิยม:4.4/5.0

4.4/5.0 
องค์กร

คะแนนความนิยม:3.4/5.0

3.4/5.0 
สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนความนิยม:3.4/5.0

3.4/5.0 
กิจกรรมทางสังคม

คะแนนความนิยม:3.2/5.0

3.2/5.0 
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

คะแนนความนิยม:3.8/5.0

3.8/5.0 
ความคุ้มค่าเงิน

คะแนนความนิยม:3.6/5.0

3.6/5.0 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์

คะแนนความนิยม:0.0/5.0

0.0/5.0 
แฟลตที่พักรวมกัน

คะแนนความนิยม:5.0/5.0

5.0/5.0 
อื่นๆ

คะแนนความนิยม:0.0/5.0

0.0/5.0 

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

Meridian School of English
9. ธัน. 2019
1. Feiqi (20 ปี) - 
101. Course:  General English 15 - 7 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

8. สิง. 2019
2. Carmen (53 ปี) - ประเทศเยอรมนี
102. Course:  General English 23 - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 3/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 2/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 3/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 2/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 2/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 3/5.0

25. กรก. 2019
3.  (47 ปี) - ประเทศสเปน
103. Course:  General English 15 [English] - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 2/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 2/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 3/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 1/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 1/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 1/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 3/5.0

22. กรก. 2019
4. Mariya (32 ปี) - ประเทศรัสเซีย
104. Course:  General English 23 [English] - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 3/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 4/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 3/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 3/5.0

ที่พัก
หอพักนักเรียน

Rating: 5/5.0

4. มิถ. 2019
5.  (30 ปี) - ประเทศรัสเซีย
105. Course:  General English 15 - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0


ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!
ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย