X

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน Open Hearts Language Academy, ไมอามี่, สหรัฐอเมริกา

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 45
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

ประมวลจาก 45 รีวิว ประเมินโดยนักเรียนเก่าที่ Open Hearts Language Academy
คะแนนรวม
Open Hearts Language Academy, ไมอามี่, สหรัฐอเมริกา

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0 
เมือง

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0 
องค์กร

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 
สิ่งอำนวยความสะดวก

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0 
กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0 
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

Rating of out of 5 stars

4.0/5.0 
ความคุ้มค่าเงิน

Rating of out of 5 stars

3.7/5.0 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์

Rating of out of 5 stars

4.6/5.0 
แฟลตที่พักรวมกัน

Rating of out of 5 stars

4.1/5.0 
อื่นๆ

Rating of out of 5 stars

0.0/5.0 

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

Open Hearts Language Academy
11. มีน. 2019
1. Anne (37 ปี) - ประเทศฝรั่งเศส
101. Course:  International Semi-Intensive ESL program [Anglais] - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 2 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 2 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 3 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 2 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 2 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 1 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 2 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 2 out of 5 stars

30. กรก. 2018
2. Sophia  - 
102. Course:  International Semi-Intensive ESL program [Englisch] - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 5 out of 5 stars

13. มีน. 2018
3.  (49 ปี) - 
103. Course:  International Semi-Intensive ESL program [Inglés] - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 5 out of 5 stars

30. ตุล. 2017
4.  (26 ปี) - ประเทศสโลวาเกีย
104. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 5 out of 5 stars

10. กัน. 2017
5.  (41 ปี) - ประเทศบราซิล
105. Course:  Semi Intensive program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 3 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 1 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บริคเคลล์เรสซิเดนซ์ (ฤดูร้อนเท่านั้น)

Rating of 1 out of 5 stars

10. พฤษ. 2017
6. Helida (32 ปี) - ประเทศบราซิล
106. Course:  Semi Intensive + Exam Preparation - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 3 out of 5 stars

9. พฤษ. 2016
7. Yumi  (37 ปี) - 
107. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 5 out of 5 stars

23. พฤศ. 2015
8. Waleed (32 ปี) - ประเทศซาอุดีอาระเบีย
108. Course:  International Super-Intensive ESL program - 6 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 5 out of 5 stars

29. ธัน. 2014
9.  (35 ปี) - ประเทศญี่ปุ่น
109. Course:  One to One General English - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

30. กรก. 2014
10.  (18 ปี) - 
110. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 2 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 3 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 2 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 4 out of 5 stars

23. พฤศ. 2013
11.  (24 ปี) - 
111. Course:  Semi-Intensive ESL program (20 lessons) - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 5 out of 5 stars

16. ตุล. 2013
12. Nataliya (25 ปี) - 
112. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักบริคเคลล์ (Brickell)

Rating of 5 out of 5 stars

7. ตุล. 2013
13. Kirsten (24 ปี) - 
113. Course:  International Super-Intensive ESL program - 6 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 3 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 3 out of 5 stars

9. สิง. 2013
14.  (19 ปี) - 
114. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 3 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 4 out of 5 stars

27. พฤษ. 2013
15.  (23 ปี) - 
115. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 3 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 2 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 3 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 6 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 3 out of 5 stars

28. สิง. 2012
16.  (23 ปี) - 
116. Course:  International Super-Intensive ESL program - 5 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 4 out of 5 stars

14. พฤษ. 2012
17.  (28 ปี) - 
117. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 6 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 5 out of 5 stars

19. มีน. 2012
18. Tatjana (30 ปี) - 
118. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 4 out of 5 stars

7. พฤศ. 2011
19. Juan Antonio (18 ปี) - ประเทศสเปน
119. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

3. ตุล. 2011
20.  (27 ปี) - ประเทศสเปน
120. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 5 out of 5 stars

20. กัน. 2011
21.  (24 ปี) - ประเทศสเปน
121. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

9. สิง. 2011
22.  (19 ปี) - 
122. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักบริคเคลล์ (Brickell)

Rating of 5 out of 5 stars

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษของพวกเรา
8. สิง. 2011
23. Ahlem Stéphanie (19 ปี) - 
123. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักบริคเคลล์ (Brickell)

Rating of 5 out of 5 stars

8. มิถ. 2011
24. Anton (30 ปี) - 
124. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 3 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 6 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

7. มิถ. 2011
25.  (31 ปี) - 
125. Course:  International Super-Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 5 out of 5 stars

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน
ฉันพอใจอย่างยิ่งที่ได้ใช้เวลาในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงแดดและสีสันแห่งนี้ ผู้คนที่ฉันได้พบที่นั่นรวมถึงครูทั้งหลายล้วนแต่ใจดีและเป็นมิตร ฉันรักไมอามี (Miami)
30. พฤษ. 2011
26. Andrea (39 ปี) - 
126. Course:  International Semi-Intensive ESL program - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 3 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 2 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักบริคเคลล์ (Brickell)

Rating of 5 out of 5 stars

11. กุม. 2011
27.  (28 ปี) - ประเทศสเปน
127. Course:  International Intensive ESL program - 32 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 1 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 1 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 1 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 1 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 1 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 1 out of 5 stars

20. ธัน. 2010
28.  (22 ปี) - 
128. Course:  International Intensive ESL program - 12 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 5 out of 5 stars

6. ธัน. 2010
29.  (24 ปี) - ประเทศสเปน
129. Course:  International Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 3 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 2 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

24. พฤศ. 2010
30.  (21 ปี) - 
130. Course:  standard course 20 lessons - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ข้อแนะนำจากคนวงในเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้กำลังจะไปเรียนภาษาไม่ควรพลาด
ควรสำรองที่พักแยกต่างหาก ฉันจองโฮสเทลแห่งหนึ่งในเซาท์บีช (South Beach) และมันยอดมาก แต่คุณจะไม่ได้พบเพื่อนร่วมชั้นของคุณบ่อยเท่ากับเพื่อนร่วมโฮสเทล
ความคิดเห็นอื่นๆ
ฉันพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับแต่ค่าธรรมเนียมโรงเรียนสำหรับ 3 สัปดาห์จัดว่าโหดร้ายมาก (ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 100 ดอลลาร์สหรัฐ + ค่าอุปกรณ์การเรียน 50 ดอลลาร์สหรัฐ)
6. กัน. 2010
31.  (24 ปี) - 
131. Course:  International Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

6. กัน. 2010
32. Salvatore Giovanni (23 ปี) - 
132. Course:  International Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 2 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 2 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านพักโอเพ่นฮาร์ทส (Open Hearts)

Rating of 3 out of 5 stars

6. กัน. 2010
33.  (21 ปี) - 
133. Course:  International Intensive ESL program - 7 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 5 out of 5 stars

23. สิง. 2010
34.  (35 ปี) - 
134. Course:  International Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

16. กุม. 2010
35. Giulia (41 ปี) - 
135. Course:  One to One General English - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 3 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 5 out of 5 stars

10. พฤศ. 2009
36.  (26 ปี) - 
136. Course:  International Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 4 out of 5 stars

31. สิง. 2009
37. Julia (19 ปี) - 
137. Course:  Part Time Course - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

31. สิง. 2009
38.  (22 ปี) - 
138. Course:  Part Time Course - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

11. สิง. 2009
39.  (29 ปี) - 
139. Course:  International Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 3 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 4 out of 5 stars

15. พฤศ. 2008
40.  (19 ปี) - 
140. Course:  International Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 2 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 1 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 2 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 3 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 2 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 5 out of 5 stars

15. พฤศ. 2008
41.  (30 ปี) - 
141. Course:  International Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 3 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 3 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 3 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 3 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 4 out of 5 stars

22. ตุล. 2008
42. Neus (22 ปี) - 
142. Course:  International Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 4 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 5 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating of 5 out of 5 stars

22. ตุล. 2008
43.  (22 ปี) - ประเทศสเปน
143. Course:  International Intensive ESL program - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 4 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 4 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 5 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 3 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 2 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 2 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 2 out of 5 stars

7. กัน. 2008
44.  (20 ปี) - 
144. Course:  International Intensive ESL program - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 3 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 4 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 4 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 4 out of 5 stars

ที่พัก
บ้านโฟร์แอมบาสซาเดอร์ส (Four Ambassadors)

Rating of 5 out of 5 stars

21. กรก. 2008
45.  (12 ปี) - 
145. Course:  2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating of 5 out of 5 stars

ความคุ้มค่าเงิน

Rating of 5 out of 5 stars

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating of 4 out of 5 stars

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating of 5 out of 5 stars

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating of 5 out of 5 stars

กิจกรรมทางสังคม

Rating of 6 out of 5 stars

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating of 5 out of 5 stars


ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!

ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย