X

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน Study & Live in your Teacher's Home, บอร์นมัธ , อังกฤษ

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 6
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

ประมวลจาก 6 รีวิว ประเมินโดยนักเรียนเก่าที่ Study & Live in your Teacher's Home
คะแนนรวม
Study & Live in your Teacher's Home, บอร์นมัธ , อังกฤษ

คะแนนความนิยม:4.2

4.2 
เมือง

คะแนนความนิยม:4.0

4.0 
องค์กร

คะแนนความนิยม:4.7

4.7 
สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนความนิยม:4.7

4.7 
กิจกรรมทางสังคม

คะแนนความนิยม:4.2

4.2 
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

คะแนนความนิยม:4.8

4.8 
ความคุ้มค่าเงิน

คะแนนความนิยม:3.2

3.2 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์

คะแนนความนิยม:0.0

0.0 
แฟลตที่พักรวมกัน

คะแนนความนิยม:0.0

0.0 
อื่นๆ ---

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

Study & Live in your Teacher's Home
7. ตุล. 2019
1. Annett (51 ปี)  
101. Course:  20 Lessons per Week - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 3/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน
---
สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)
---
กิจกรรมทางสังคม
---
คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

3. กัน. 2017
2. Niry (46 ปี)  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
102. Course:  Standard Programme Intensive - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 4/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 4/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

17. ตุล. 2016
3. Chantal (45 ปี)  ประเทศสเปน
103. Course:  Standard Programme - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม
---
คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

6. พฤศ. 2010
4.  (49 ปี)  
104. Course:  Standard Programme - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 3/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)
---
กิจกรรมทางสังคม

Rating: 4/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน:
เวลาอาหารที่ยืดหยุ่นได้และความพร้อมของคณะครูผู้สอนในการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวและช่วยให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม
ความคิดเห็นอื่นๆ:
ฉันพักในบ้านสองหลังที่แตกต่างกันซึ่งล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าด้วยกันทั้งคู่
5. กรก. 2010
5.  (32 ปี)  
105. Course:  Exam Preparation (FCE) - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน:
ฉันพักที่บ้านของครูซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
11. กรก. 2006
6. Pascal (17 ปี)  
106. Course:  20 Lektionen/ Woche - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน
---
สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)
---
กิจกรรมทางสังคม

Rating: 4/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0


ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!
ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว & คุกกี้ประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้