X

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน Study & Live in your Teacher's Home, โคโลญ, ประเทศเยอรมนี

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 3
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

ประมวลจาก 3 รีวิว ประเมินโดยนักเรียนเก่าที่ Study & Live in your Teacher's Home
คะแนนรวม
Study & Live in your Teacher's Home, โคโลญ, ประเทศเยอรมนี

คะแนนความนิยม:4.0/5.0

4.0/5.0 
เมือง

คะแนนความนิยม:3.7/5.0

3.7/5.0 
องค์กร

คะแนนความนิยม:4.0/5.0

4.0/5.0 
สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนความนิยม:4.5/5.0

4.5/5.0 
กิจกรรมทางสังคม

คะแนนความนิยม:3.5/5.0

3.5/5.0 
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

คะแนนความนิยม:4.3/5.0

4.3/5.0 
ความคุ้มค่าเงิน

คะแนนความนิยม:3.7/5.0

3.7/5.0 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์

คะแนนความนิยม:0.0/5.0

0.0/5.0 
แฟลตที่พักรวมกัน

คะแนนความนิยม:0.0/5.0

0.0/5.0 
อื่นๆ

คะแนนความนิยม:0.0/5.0

0.0/5.0 

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

Study & Live in your Teacher's Home
19. พฤษ. 2019
1. Messifet (75 ปี) - ประเทศฝรั่งเศส
101. Course:  Standard Programme - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 3/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 6/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 6/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 6/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

26. กรก. 2009
2.  (17 ปี) - สหราชอาณาจักร
102. Course:  Standard Programme - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 4/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 2/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน
ความเข้มงวด
13. กุม. 2008
3.  (23 ปี) - 
103. Course:  Standard Programme - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน
ครูผู้สอน
ข้อแนะนำจากคนวงในเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้กำลังจะไปเรียนภาษาไม่ควรพลาด
หอพัก

ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!
ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย