X

สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า
ข้อกำหนดด้านหนังสือเดินทาง


กำหนดให้พลเมืองทุกประเทศต้องถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ข้อกำหนดด้านวีซ่า
1
ผู้ใดบ้างที่ไม่ต้องมีวีซ่า

ซานมารีโน, ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, บรูไน, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มอลตา, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, สาธารณรัฐเช็ก, สิงคโปร์, สเปน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ออสเตรีย, ออสเตรเลีย, อันดอร์รา, อิตาลี, ฮังการี, เกาหลีใต้, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, เยอรมนี, เอสโตเนีย, โปรตุเกส, โมนาโก, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์

2
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า
วีซ่านักเรียน (I20):
 • แบบฟอร์มการสมัคร DS-156
 • รูปถ่าย ขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีหน้าว่างหนึ่งหน้า รวมถึงต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่าหกเดือนหลังจากเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการพำนักในประเทศตามที่ระบุใน I-20 หรือ DS-2019
 • SEVIS I-20 หรือ SEVIS DS-2019 ที่ออกโดยโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา
 • แบบฟอร์มข้อมูลการติดต่อและประวัติการทำงาน DS-0158M
 • เพศชายอายุระหว่าง 16 ถึง 45 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-0157 ให้สมบูรณ์
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า สามารถหาข้อมูลได้จากสถานกงสุลหรือที่เว็บไซต์ของสถานกงสุล
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม SEVIS คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/
จดหมายตอบรับและใบรายงานผลคะแนน TOEFL ของผู้สมัคร อาจไม่จำเป็นต้องแนบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาก่อนหน้า แต่เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลในส่วนนี้


วีซ่านักท่องเที่ยว:

 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • 1 รูปถ่ายขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีหน้าว่างหนึ่งหน้า
 • ตั๋วแบบไปกลับ
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการพำนักในต่างประเทศ
 • แนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวเองพร้อมติดแสตมป์หากสมัครทางไปรษณีย์
3
 • วีซ่านักท่องเที่ยว: 180 วัน.
 • : 180 วัน.
4
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวีซ่า
 • : 124 EUR
5
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • วีซ่านักท่องเที่ยว: 5-60 วัน
 • : 5-60 วัน
6
ข้อมูลสำหรับติดต่อสถานทูต

  ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดด้านวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและข้อมูลที่ได้รับไม่มีการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น
   
  ก่อนออกเดินทางขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานทูต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าควรติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตUSAประจำประเทศไทยโดยตรง
   
  โรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพในประเทศ สหรัฐอเมริกา


  สหรัฐอเมริกา - โรงเรียนสอนภาษา:Austin ชิคาโก ซานดิเอโก ซานตา โมนิกา ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก บอสตัน พรินซ์ตัน ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ฟิลาเดลเฟีย ลองบีช ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส วอชิงตัน ดี.ซี. ออร์แลนโด เจอร์ซีซิตี้ โฮโนลูลู ไมอามี่ 


  :

  1
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

  2
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

  3
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

  4
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

  5
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)


  เพิ่มเติม - การเปรียบเทียบคะแนนและราคาของ โรงเรียนสอนภาษาทั้งหมดในประเทศ สหรัฐอเมริกา
  ปรากฏในสื่อ:
  ปรากฏในสื่อมวลชน
  ปรากฏในสื่อมวลชน
  ได้รับความไว้วางใจจาก:
  บริษัทฯ ที่ไว้วางใจ LanguageCourse.net
  บริษัทฯ ที่ไว้วางใจ LanguageCourse.net
  {$words.androidicon_alt}
  +
  {$words.appleicon_alt}
  +
  {$words.vtapptablet_alt}
  +
  {$words.vtappmob_alt}

  เรียน ภาษาอังกฤษ กับแอปฟรีของเรา

  ครูฝึกคำศัพท์

  +10.000.000 ดาวน์โหลด