Πανεπιστήμια σε Ουτσουνομίγια, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ουτσουνομίγια
university icon
3

Πανεπιστήμια σε Ουτσουνομίγια

student population icon
5948

Φοιτητές

student population icon
450000

Πληθυσμός

2 απ' αυτά τα πανεπιστήμια έχουν καταχωρηθεί σε τουλάχιστον μία κατάταξη ανά ίδρυμα ή ανά είδος σπουδών.

Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή λιστών με βαθμολογίες κατάταξης πανεπιστημίων, παγκοσμίως. Παρακολουθούμε συνεχώς 96 κατατάξεις πανεπιστημίων ανά ίδρυμα και ανά είδος σπουδών ώστε να παρουσιάζουμε αναλυτικές και εύκολα συγκρήσιμες κατατάξεις σε ένα μέρος.

Παλαιότερο πανεπιστήμιο στην πόλη Ουτσουνομίγια:
Το Utsunomiya University ιδρύθηκε το 1922
Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην πόλη Ουτσουνομίγια:
Το Utsunomiya University έχει 5580 φοιτητές

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ουτσουνομίγια, Ιαπωνία2021

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
 • #58 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #148 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #62 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #366 
 • #8642 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

ΟυτσουνομίγιαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 450000

: Tochigi,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ουτσουνομίγια

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Utsunomiya University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ουτσουνομίγια στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ουτσουνομίγια Utsunomiya University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 10 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Utsunomiya University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Πόροι 34%
Συμμετοχή 30% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 20% (ποικιλότητα)
Αποτελέσματα 16% (προσληψιμότητα)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

Urap

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%