Đại học ở Halifax, Canada - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
5

Đại học ở Halifax

student population icon
31560

Sinh viên

student population icon
360000

Dân số

5 trường đại học ở Halifax đã được liệt kê trong 23 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 3 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau. 5 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.

Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 130 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Trường đại học lâu đời nhất ở Halifax:
được thành lập vào năm 1789
Đại học lớn nhất ở Halifax:
với 19223 học viên
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Halifax
 • 30 Jan, 2021: Ấn phẩm của UniRank 4icu - Top English-Speaking Universities. Dalhousie University xếp hạng thứ #192.
 • 01 Jan, 2021: Webometrics đăng tải những kết quả mới nhất của Webometrics Ranking Web of Universities. Bao gồm 4 các trường đại học đến từ Halifax.
 • 08 Dec, 2020: Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities cập nhật từ Dalhousie University đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Halifax.
 • 03 Dec, 2020: URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance cập nhật từ Dalhousie University đứng hạng đầu trong số 3 các trường đại học trong danh sách đến từ Halifax.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Halifax

#1
Philosophy
(URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject)
#92 
#7 
Dalhousie University
#2
Dentistry
(URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject)
#142 
#4 
Dalhousie University
#3
Environmental Sciences
(URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject)
#144 
#7 
Dalhousie University
#4
Mechanical Engineering
(NTU by Subject - Performance Ranking of Scientific Papers)
#351 
#16 
Dalhousie University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (134 đánh giá)
Card image

#19  #18  Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Đã đăng 08 tháng 12, 2020]
#251  #10  THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 24 tháng 8, 2020]
#7  #7  MacLeans University Rankings - Medical Doctoral universities
[Đã đăng 08 tháng 10, 2020]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (162 đánh giá)
#48  #46  Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Đã đăng 08 tháng 12, 2020]
#4  #4  MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Đã đăng 08 tháng 10, 2020]
#547  #43  Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 23 tháng 3, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (72 đánh giá)
Card image

#18  #18  MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Đã đăng 08 tháng 10, 2020]
#2980  #54  URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 03 tháng 12, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (28 đánh giá)
Card image

#8513  #73  Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (31 đánh giá)
Card image

#9376  #77  Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

Thông tin chính về Halifax

Dân số: 360000

: Nova Scotia,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 120 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Halifax

google static map google map control google map control

Hỏi & Đáp

Dalhousie University đứng nhất tại Halifax trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 130 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Halifax Dalhousie University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả26 bảng xếp hạng nơiDalhousie University được liệt kê

Dalhousie University được xếp hạng cao nhất trong Halifax về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngDalhousie University .

Dalhousie University được xếp hạng cao nhất trong Halifax về Y học & Sức khỏe. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngDalhousie University .

Dalhousie University được xếp hạng cao nhất trong Halifax về Khoa học tự nhiên. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngDalhousie University .

Dalhousie University được xếp hạng cao nhất trong Halifax về Kỹ Thuật. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngDalhousie University .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU North America:
Năng suất nghiên cứu 25%
Tác động nghiên cứu 35%
Tính xuất sắc của Nghiên cứu 40%

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

RUY

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Tổng thu nhập Nghiên cứu Được tài trợ 20%
Cường độ Nghiên cứu mỗi khoa 20%
Tổng số ấn phẩm 20%
Cường độ Xuất bản 20%
Tác động Xuất bản 10%
Cường độ Nghiên cứu trên mỗi sinh viên tốt nghiệp 10%

Rogers Digital Media

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities:
Sinh viên 28%
Khoa 24%
Tài nguyên 20%
Danh tiếng 15%
Hỗ trợ sinh viên 13%

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -MacLeans University Rankings - Medical Doctoral universities:
Sinh viên 28%
Khoa 24%
Tài nguyên 20%
Danh tiếng 15%
Hỗ trợ sinh viên 13%

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

ShanghaiRanking Consultancy

StuDocu

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Khả năng việc làm (khảo sát) 100%

Urap

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%