X
ACELS

ACELS

The Advisory Council for English Language Schools 
Thành viên của ACELS (The Advisory Council for English Language Schools)
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (166 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

2
Các đánh giá của cựu học sinh: (22 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (259 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

4
Các đánh giá của cựu học sinh: (14 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
Các đánh giá của cựu học sinh: (153 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

8
Các đánh giá của cựu học sinh: (65 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

9
Các đánh giá của cựu học sinh: (62 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

10
Các đánh giá của cựu học sinh: (14 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

11
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

12
Các đánh giá của cựu học sinh: (14 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

13
Các đánh giá của cựu học sinh: (30 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

14
Các đánh giá của cựu học sinh: (156 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)


Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi
{$words.androidicon_alt}
+
{$words.appleicon_alt}
+
{$words.vtapptablet_alt}
+
{$words.vtappmob_alt}

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải