X

EliteElite

Thành viên của Elite (European Federation of National Associations of Native Language Instruction)

Các đánh giá của cựu học sinh:

4.1/5.0 
(212 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.3/5.0 
(86 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.1/5.0 
(54 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.6/5.0 
(118 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.2/5.0 
(208 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.2/5.0 
(80 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.4/5.0 
(61 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.3/5.0 
(41 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4/5.0 
(21 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.4/5.0 
(90 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Các đánh giá của cựu học sinh:

4.7/5.0 
(20 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
Tiết kiệm tiền! Khuyến mãi độc quyền
Đăng ký để nhận được những chào giá khóa học ngôn ngữ tốt nhất.
Phần ghi của đơn vị xuất bảnChính sách về Đánh giá và nội dung người dùng