X

Đại học ở Bénin - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
8
Đại học ở Bénin
student population icon
2,999
sinh viên
population icon
9,057,000
Dân số
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.


Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (260 đánh giá)
#738  #1  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (10 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (5 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Bénin

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X