X

Đại học ở Cameroon - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
13
Đại học ở Cameroon
student population icon
41,495
sinh viên
population icon
19,295,000
Dân số
  • 13 trường đại học ở Cameroon đã được liệt kê trong 3 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 1 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 5 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Cameroon:

#1

Y học & Sức khỏe — Y học #201  #1  Université de Yaoundé I

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (56 đánh giá)
#3527  #1  Webometrics
#741  #3  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#4173  #2  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#728  #2  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (109 đánh giá)
#751  #4  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (79 đánh giá)
#5651  #3  Webometrics
#713  #1  Scimago Institutions Ranking
#1097  #1  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (25 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Cameroon

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng hai, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

onscroll="return false;">
X