X

Đại học ở Canada - Xếp hạng & Đánh giá

Canada
university icon
103
Đại học ở Canada
student population icon
1,063,925
sinh viên
population icon
33,679,000
Dân số
  • 103 trường đại học ở Canada đã được liệt kê trong 26 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 8 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 77 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Canada:

#1

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Tâm lý học #2  #1  University of Toronto

#2

Y học & Sức khỏe — Điều dưỡng và Y tế #2  #1  University of Toronto

#3

Kỹ Thuật — Khai thác Mỏ, Dầu và Khí #3  #1  McGill University

#4

Khoa học thể thao — Khoa học Thể thao (nói chung) #4  #1  University of British Columbia

#5

Khoa học tự nhiên — Khoa học môi trường #6  #1  University of British Columbia

#6

Nông nghiệp — Khoa học động vật #7  #1  University of British Columbia

#7

thương mại — Tài chính #9  #1  University of Toronto

#8

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #10  #1  University of Toronto

#9

Toán — Toán học (nói chung) #11  #1  University of Toronto

#10

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #11  #1  University of Toronto

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (518 đánh giá)
#28  #1  QS World University Rankings
#21  #1  THE World University Rankings
#35  #1  Reuters Most Innovative Universities
#85  #1  Financial Times - Global MBA
#23  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#19  #1  Webometrics
#20  #1  Scimago Institutions Ranking
#23  #1  Nature Index
#13  #1  THE Global University Employability Ranking
#22  #1  World Reputation Rankings
#21  #1  The World’s Most International Universities
#17  #1  CWUR Center for World University Rankings
#53  #2  Financial Times - Executive MBA
#55  #2  Executive Education - Customised
#21  #1  RUR Reputation Ranking
#35  #3  RUR Research Performance Ranking
#59  #2  RUR World University Rankings
#2  #2  MacLeans University Rankings
#17  #1  Tilburg University Economics Ranking
#2  #1  URAP World Ranking
#4  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#4  #1  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#47  #3  QS World University Rankings
#37  #2  THE World University Rankings
#61  #2  Reuters Most Innovative Universities
#43  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#28  #2  Webometrics
#64  #2  Scimago Institutions Ranking
#92  #3  Nature Index
#56  #4  THE Global University Employability Ranking
#38  #2  World Reputation Rankings
#37  #2  The World’s Most International Universities
#38  #6  CWUR Center for World University Rankings
#77  #3  Executive Education - Customised
#36  #2  RUR Reputation Ranking
#30  #2  RUR Research Performance Ranking
#63  #3  RUR World University Rankings
#3  #3  MacLeans University Rankings
#51  #2  Tilburg University Economics Ranking
#27  #2  URAP World Ranking
#2  #1  Canada's Top 50 Research Universities
#25  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#19  #2  NTU North America

#33  #2  QS World University Rankings
#44  #3  THE World University Rankings
#70  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#58  #4  Webometrics
#103  #3  Scimago Institutions Ranking
#83  #2  Nature Index
#18  #2  THE Global University Employability Ranking
#41  #3  World Reputation Rankings
#44  #3  The World’s Most International Universities
#37  #3  CWUR Center for World University Rankings
#45  #3  RUR Reputation Ranking
#38  #4  RUR Research Performance Ranking
#39  #1  RUR World University Rankings
#1  #1  MacLeans University Rankings
#49  #1  CWTS Leiden Ranking
#37  #3  URAP World Ranking
#4  #3  Canada's Top 50 Research Universities
#42  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#27  #3  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (593 đánh giá)
#109  #5  QS World University Rankings
#132  #7  THE World University Rankings
#101  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#56  #3  Webometrics
#119  #4  Scimago Institutions Ranking
#141  #5  Nature Index
#134  #6  THE Global University Employability Ranking
#132  #5  The World’s Most International Universities
#96  #8  CWUR Center for World University Rankings
#5  #5  MacLeans University Rankings
#78  #4  URAP World Ranking
#5  #4  Canada's Top 50 Research Universities
#88  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#38  #4  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (2020 đánh giá)
#146  #6  QS World University Rankings
#77  #4  THE World University Rankings
#86  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#127  #8  Webometrics
#276  #6  Scimago Institutions Ranking
#351  #11  Nature Index
#78  #5  THE Global University Employability Ranking
#121  #11  CWUR Center for World University Rankings
#141  #4  RUR Reputation Ranking
#29  #1  RUR Research Performance Ranking
#126  #5  RUR World University Rankings
#6  #6  MacLeans University Rankings
#145  #2  CWTS Leiden Ranking
#126  #6  URAP World Ranking
#7  #6  Canada's Top 50 Research Universities
#112  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#53  #6  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (403 đánh giá)
#149  #7  QS World University Rankings
#90  #5  THE World University Rankings
#101  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#139  #9  Webometrics
#289  #8  Scimago Institutions Ranking
#195  #6  Nature Index
#37  #3  THE Global University Employability Ranking
#90  #4  The World’s Most International Universities
#110  #9  CWUR Center for World University Rankings
#152  #6  RUR Reputation Ranking
#127  #6  RUR Research Performance Ranking
#113  #4  RUR World University Rankings
#11  #11  MacLeans University Rankings
#99  #5  URAP World Ranking
#3  #2  Canada's Top 50 Research Universities
#99  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#47  #5  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (212 đánh giá)
#229  #10  QS World University Rankings
#199  #10  THE World University Rankings
#151  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#108  #7  Webometrics
#216  #5  Scimago Institutions Ranking
#288  #10  Nature Index
#196  #14  CWUR Center for World University Rankings
#221  #8  RUR Reputation Ranking
#115  #5  RUR Research Performance Ranking
#127  #6  RUR World University Rankings
#9  #9  MacLeans University Rankings
#139  #7  URAP World Ranking
#6  #5  Canada's Top 50 Research Universities
#134  #7  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#59  #7  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (976 đánh giá)
#163  #8  QS World University Rankings
#201  #11  THE World University Rankings
#151  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#92  #5  Webometrics
#281  #7  Scimago Institutions Ranking
#234  #7  Nature Index
#201  #6  The World’s Most International Universities
#268  #24  CWUR Center for World University Rankings
#147  #5  RUR Reputation Ranking
#216  #11  RUR Research Performance Ranking
#280  #12  RUR World University Rankings
#191  #10  URAP World Ranking
#12  #11  Canada's Top 50 Research Universities
#240  #10  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#87  #10  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
#402  #15  QS World University Rankings
#251  #15  THE World University Rankings
#201  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#246  #12  Webometrics
#410  #12  Scimago Institutions Ranking
#418  #15  Nature Index
#269  #25  CWUR Center for World University Rankings
#318  #12  RUR Reputation Ranking
#204  #10  RUR Research Performance Ranking
#210  #9  RUR World University Rankings
#12  #12  MacLeans University Rankings
#238  #11  URAP World Ranking
#8  #7  Canada's Top 50 Research Universities
#250  #11  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#92  #11  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (77 đánh giá)
#94  #2  Financial Times - Global MBA
#58  #3  Financial Times - Executive MBA
#33  #1  Executive Education - Customised

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (270 đánh giá)
#289  #14  QS World University Rankings
#176  #8  THE World University Rankings
#151  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#322  #10  Scimago Institutions Ranking
#251  #8  Nature Index
#205  #18  CWUR Center for World University Rankings
#209  #7  RUR Reputation Ranking
#129  #7  RUR Research Performance Ranking
#186  #7  RUR World University Rankings
#9  #10  MacLeans University Rankings
#152  #8  URAP World Ranking
#9  #8  Canada's Top 50 Research Universities
#146  #8  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#63  #8  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (433 đánh giá)
#264  #12  QS World University Rankings
#251  #14  THE World University Rankings
#301  #14  ARWU Academic Ranking of World Universities
#104  #6  Webometrics
#426  #14  Scimago Institutions Ranking
#402  #13  Nature Index
#311  #29  CWUR Center for World University Rankings
#329  #13  RUR Reputation Ranking
#267  #14  RUR Research Performance Ranking
#373  #16  RUR World University Rankings
#81  #3  Tilburg University Economics Ranking
#462  #5  CWTS Leiden Ranking
#362  #14  URAP World Ranking
#17  #16  Canada's Top 50 Research Universities
#335  #15  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#129  #16  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (517 đánh giá)
#239  #11  QS World University Rankings
#251  #13  THE World University Rankings
#201  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#429  #15  Scimago Institutions Ranking
#374  #12  Nature Index
#261  #22  CWUR Center for World University Rankings
#80  #4  Financial Times - Executive MBA
#4  #4  MacLeans University Rankings
#338  #3  CWTS Leiden Ranking
#11  #10  Canada's Top 50 Research Universities
#335  #14  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#121  #14  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (134 đánh giá)
#279  #13  QS World University Rankings
#251  #12  THE World University Rankings
#301  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#254  #13  Webometrics
#421  #13  Scimago Institutions Ranking
#278  #27  CWUR Center for World University Rankings
#564  #18  RUR Reputation Ranking
#261  #12  RUR Research Performance Ranking
#222  #10  RUR World University Rankings
#8  #8  MacLeans University Rankings
#347  #4  CWTS Leiden Ranking
#302  #13  URAP World Ranking
#15  #14  Canada's Top 50 Research Universities
#292  #12  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#107  #12  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (138 đánh giá)
#461  #16  QS World University Rankings
#401  #18  THE World University Rankings
#301  #17  ARWU Academic Ranking of World Universities
#303  #15  Webometrics
#487  #16  Scimago Institutions Ranking
#500  #16  Nature Index
#411  #38  CWUR Center for World University Rankings
#545  #17  RUR Reputation Ranking
#311  #16  RUR Research Performance Ranking
#274  #11  RUR World University Rankings
#15  #15  MacLeans University Rankings
#365  #15  URAP World Ranking
#14  #13  Canada's Top 50 Research Universities
#451  #18  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#138  #17  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (123 đánh giá)
#581  #20  QS World University Rankings
#501  #21  THE World University Rankings
#301  #15  ARWU Academic Ranking of World Universities
#331  #16  Webometrics
#512  #17  Scimago Institutions Ranking
#326  #31  CWUR Center for World University Rankings
#321  #15  RUR World University Rankings
#407  #17  URAP World Ranking
#16  #15  Canada's Top 50 Research Universities
#445  #17  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#140  #18  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (224 đánh giá)
#601  #21  QS World University Rankings
#401  #19  THE World University Rankings
#301  #16  ARWU Academic Ranking of World Universities
#274  #14  Webometrics
#407  #11  Scimago Institutions Ranking
#231  #20  CWUR Center for World University Rankings
#468  #15  RUR Reputation Ranking
#265  #13  RUR Research Performance Ranking
#293  #13  RUR World University Rankings
#14  #14  MacLeans University Rankings
#285  #12  URAP World Ranking
#13  #12  Canada's Top 50 Research Universities
#303  #13  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#107  #13  NTU North America

#214  #9  QS World University Rankings
#174  #11  Webometrics
#305  #9  Scimago Institutions Ranking
#7  #7  MacLeans University Rankings
#187  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (617 đánh giá)
#481  #18  QS World University Rankings
#351  #17  THE World University Rankings
#501  #19  ARWU Academic Ranking of World Universities
#173  #10  Webometrics
#540  #19  Scimago Institutions Ranking
#388  #36  CWUR Center for World University Rankings
#20  #1  Financial Times - Executive MBA
#226  #9  RUR Reputation Ranking
#283  #15  RUR Research Performance Ranking
#410  #17  RUR World University Rankings
#529  #6  CWTS Leiden Ranking
#21  #20  Canada's Top 50 Research Universities
#485  #19  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#152  #19  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (305 đánh giá)
#651  #24  QS World University Rankings
#601  #26  THE World University Rankings
#601  #23  ARWU Academic Ranking of World Universities
#522  #20  Webometrics
#544  #20  Scimago Institutions Ranking
#468  #40  CWUR Center for World University Rankings
#442  #18  RUR World University Rankings
#13  #13  MacLeans University Rankings
#552  #19  URAP World Ranking
#18  #17  Canada's Top 50 Research Universities
#501  #21  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

#651  #23  QS World University Rankings
#501  #20  THE World University Rankings
#601  #21  ARWU Academic Ranking of World Universities
#449  #18  Webometrics
#617  #26  Scimago Institutions Ranking
#579  #44  CWUR Center for World University Rankings
#600  #8  CWTS Leiden Ranking
#580  #20  URAP World Ranking
#20  #19  Canada's Top 50 Research Universities
#601  #23  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (254 đánh giá)
#651  #22  QS World University Rankings
#501  #22  THE World University Rankings
#701  #25  ARWU Academic Ranking of World Universities
#346  #17  Webometrics
#571  #21  Scimago Institutions Ranking
#557  #42  CWUR Center for World University Rankings
#616  #9  CWTS Leiden Ranking
#536  #18  URAP World Ranking
#24  #22  Canada's Top 50 Research Universities
#501  #20  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (205 đánh giá)
#541  #19  QS World University Rankings
#601  #23  THE World University Rankings
#957  #28  Webometrics
#751  #25  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (311 đánh giá)
#701  #24  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1168  #31  Webometrics
#717  #39  Scimago Institutions Ranking
#44  #40  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (356 đánh giá)
#190  #9  THE World University Rankings
#201  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#265  #9  Nature Index
#198  #16  CWUR Center for World University Rankings
#262  #10  RUR Reputation Ranking
#189  #9  RUR Research Performance Ranking
#197  #8  RUR World University Rankings
#10  #9  Canada's Top 50 Research Universities
#199  #9  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#73  #9  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (562 đánh giá)
#651  #25  QS World University Rankings
#601  #27  THE World University Rankings
#645  #22  Webometrics
#692  #32  Scimago Institutions Ranking
#952  #53  CWUR Center for World University Rankings
#922  #23  URAP World Ranking
#30  #27  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (403 đánh giá)
#601  #24  THE World University Rankings
#601  #22  ARWU Academic Ranking of World Universities
#701  #24  Webometrics
#724  #41  Scimago Institutions Ranking
#842  #50  CWUR Center for World University Rankings
#898  #22  URAP World Ranking
#38  #35  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (110 đánh giá)
#677  #23  Webometrics
#608  #25  Scimago Institutions Ranking

#301  #16  THE World University Rankings
#301  #18  ARWU Academic Ranking of World Universities
#521  #18  Scimago Institutions Ranking
#404  #14  Nature Index
#363  #34  CWUR Center for World University Rankings
#407  #14  RUR Reputation Ranking
#187  #8  RUR Research Performance Ranking
#312  #14  RUR World University Rankings
#370  #16  URAP World Ranking
#19  #18  Canada's Top 50 Research Universities
#372  #16  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#128  #15  NTU North America

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (490 đánh giá)
#1178  #33  Webometrics
#705  #34  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (172 đánh giá)
#1360  #34  Webometrics
#766  #48  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (146 đánh giá)
#1518  #37  Webometrics
#766  #49  Scimago Institutions Ranking
#45  #41  Canada's Top 50 Research Universities

#2094  #40  Webometrics
#785  #54  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (83 đánh giá)
#2300  #42  Webometrics
#778  #52  Scimago Institutions Ranking

#2470  #44  Webometrics
#771  #51  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (47 đánh giá)
#3120  #48  Webometrics
#711  #35  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (404 đánh giá)
#764  #25  Webometrics
#688  #31  Scimago Institutions Ranking
#1053  #25  URAP World Ranking
#39  #36  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (198 đánh giá)
#973  #29  Webometrics
#712  #36  Scimago Institutions Ranking
#1154  #26  URAP World Ranking
#32  #29  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (344 đánh giá)
#870  #26  Webometrics
#727  #42  Scimago Institutions Ranking
#1221  #27  URAP World Ranking
#35  #32  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (725 đánh giá)
#2375  #43  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (43 đánh giá)
#955  #27  Webometrics
#728  #43  Scimago Institutions Ranking
#1322  #29  URAP World Ranking
#36  #33  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (301 đánh giá)
#1115  #30  Webometrics
#719  #40  Scimago Institutions Ranking
#1304  #28  URAP World Ranking
#43  #39  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (92 đánh giá)
#2493  #45  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (122 đánh giá)
#2677  #46  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (230 đánh giá)
#2713  #47  Webometrics
#50  #45  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (51 đánh giá)
#3446  #49  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (156 đánh giá)
#3631  #50  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (269 đánh giá)
#4415  #51  Webometrics

#801  #26  QS World University Rankings
#475  #19  Webometrics
#629  #27  Scimago Institutions Ranking
#801  #47  CWUR Center for World University Rankings
#37  #1  Business of Fashion
#672  #10  CWTS Leiden Ranking
#730  #21  URAP World Ranking
#27  #25  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (50 đánh giá)
#901  #26  ARWU Academic Ranking of World Universities
#631  #21  Webometrics
#655  #28  Scimago Institutions Ranking
#928  #52  CWUR Center for World University Rankings
#925  #24  URAP World Ranking
#26  #24  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (24 đánh giá)
#589  #22  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (162 đánh giá)
#1404  #35  Webometrics
#673  #29  Scimago Institutions Ranking
#1672  #31  URAP World Ranking
#41  #37  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (81 đánh giá)
#5265  #52  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (445 đánh giá)
#757  #47  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (175 đánh giá)
#1170  #32  Webometrics
#739  #45  Scimago Institutions Ranking
#1712  #32  URAP World Ranking
#46  #42  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (37 đánh giá)
#735  #44  Scimago Institutions Ranking
#31  #28  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (303 đánh giá)
#716  #37  Scimago Institutions Ranking
#48  #43  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (127 đánh giá)
#5677  #53  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (111 đánh giá)
#769  #50  Scimago Institutions Ranking
#49  #44  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (5 đánh giá)
#5845  #54  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (36 đánh giá)
#6979  #55  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (277 đánh giá)
#1433  #36  Webometrics
#705  #33  Scimago Institutions Ranking
#2000  #33  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (82 đánh giá)
#1840  #39  Webometrics
#687  #30  Scimago Institutions Ranking
#2011  #34  URAP World Ranking
#42  #38  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (141 đánh giá)
#464  #17  QS World University Rankings
#601  #25  THE World University Rankings
#601  #20  ARWU Academic Ranking of World Universities
#599  #23  Scimago Institutions Ranking
#61  #1  QS 50 under 50
#719  #45  CWUR Center for World University Rankings
#534  #16  RUR Reputation Ranking
#590  #18  RUR Research Performance Ranking
#592  #20  RUR World University Rankings
#571  #7  CWTS Leiden Ranking
#25  #23  Canada's Top 50 Research Universities
#701  #24  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   3.5 / 5.0 (8 đánh giá)
#7942  #57  Webometrics

#1714  #38  Webometrics
#717  #38  Scimago Institutions Ranking
#2141  #35  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (18 đánh giá)
#10031  #58  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (74 đánh giá)
#10287  #59  Webometrics

#2289  #41  Webometrics
#780  #53  Scimago Institutions Ranking
#2389  #36  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (150 đánh giá)
#11027  #60  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (63 đánh giá)
#11684  #61  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (364 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (389 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (25 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (34 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (119 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (8 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (114 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (16 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (113 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (9 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (56 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (111 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.0 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (86 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (87 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (18 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (20 đánh giá)
#33  #30  Canada's Top 50 Research Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (37 đánh giá)
#34  #31  Canada's Top 50 Research Universities

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Canada

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

Business of Fashion

Đã đăng: tháng năm, 2017CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

RUY

Đã đăng: tháng mười hai, 2018Rogers Digital Media

Đã đăng: tháng tư, 2018Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng mười, 2016Thomson Reuters

Đã đăng: tháng mười, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tổng số trang web liên quan đến các Bài thu thập Cốt lõi về Khoa học 11.0%
Tỷ lệ các Bài báo Cộng tác Ngành 11.0%
Số lượng bằng sáng chế 33.0%
Các trích dẫn bằng sáng chế 34.0%
Tác động Trích dẫn Bài Báo Ngành 11.0%

Tillburg University

Đã đăng: tháng một, 2018Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X