X

Đại học ở Croatia - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
8
Đại học ở Croatia
student population icon
49,996
sinh viên
population icon
4,491,000
Dân số
  • 8 trường đại học ở Croatia đã được liệt kê trong 13 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 4 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 7 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Croatia:

#1

Khoa học tự nhiên — Khác #101  #1  Sveucilište u Zagrebu

#2

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #101  #1  Sveucilište u Zagrebu

#3

Luật — Luật (nói chung) #151  #1  Sveucilište u Zagrebu

#4

Y học & Sức khỏe — Thú y #201  #1  Sveucilište u Zagrebu

#5

thương mại — Du lịch và Quản lý ngành Công nghiệp liên quan đến dịch vụ khách hàng #201  #1  Sveucilište u Zagrebu

#6

Toán — Toán học (nói chung) #229  #1  Sveucilište u Zagrebu

#7

Ngôn ngữ & Văn học — tiếng anh #251  #1  Sveucilište u Zagrebu

#8

Kỹ Thuật — Kỹ thuật cơ khí #301  #1  Sveucilište u Zagrebu

#9

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #401  #1  Sveucilište u Zagrebu

#10

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #401  #1  Sveucilište u Zagrebu

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (11 đánh giá)
#2170  #4  Webometrics
#716  #4  Scimago Institutions Ranking

#3756  #5  Webometrics
#785  #5  Scimago Institutions Ranking
#251  #5  QS EECA University Rankings

#601  #1  THE World University Rankings
#791  #2  Webometrics
#660  #2  Scimago Institutions Ranking
#97  #2  QS EECA University Rankings
#124  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#772  #3  CWUR Center for World University Rankings
#834  #2  URAP World Ranking
#651  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (28 đánh giá)
#801  #1  QS World University Rankings
#801  #2  THE World University Rankings
#501  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#659  #1  Webometrics
#483  #1  Scimago Institutions Ranking
#37  #1  QS EECA University Rankings
#251  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#463  #1  CWUR Center for World University Rankings
#472  #1  RUR Reputation Ranking
#635  #1  RUR Research Performance Ranking
#581  #1  RUR World University Rankings
#444  #1  URAP World Ranking
#501  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (21 đánh giá)
#1458  #3  Webometrics
#666  #3  Scimago Institutions Ranking
#102  #3  QS EECA University Rankings
#1275  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (164 đánh giá)
#4251  #6  Webometrics
#201  #4  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (12 đánh giá)
#6876  #7  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (61 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Croatia

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng tư, 2019CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X