Đại học ở Cộng hòa Síp - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
20

Đại học ở Cộng hòa Síp

student population icon
101320.2

Sinh viên

student population icon
1102677

Dân số

20 trường đại học ở Cộng hòa Síp đã được liệt kê trong 12 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 3 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau. 10 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.

Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 87 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.


Trường đại học lâu đời nhất ở Cộng hòa Síp:
European University Cyprus được thành lập vào năm 1961
Đại học lớn nhất ở Cộng hòa Síp:
Yakin Dogu Üniversitesi với 25068 học viên

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Cộng hòa Síp

#1
Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism
(QS World University Rankings By Subject)
#17 
#1 
College of Tourism and Hotel Management
#2
Psychology
(THE World University Rankings by Subject)
#176 
#1 
University of Cyprus
#3
Mechanical Engineering
(ARWU by subject)
#301 
#1 
University of Cyprus

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (65 đánh giá)
Card image

#601  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities [17 tháng 8, 2020]
#47  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking [11 tháng 2, 2020]
#551  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers [10 tháng 10, 2020]


Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (91 đánh giá)
Card image

#106  #2  QS EECA University Rankings [15 tháng 10, 2019]
#1783  #3  Webometrics [03 tháng 1, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image

#2564  #4  Webometrics [03 tháng 1, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image

#3207  #7  Webometrics [03 tháng 1, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (3288 đánh giá)
Card image

#251  #3  Young University Rankings [15 tháng 6, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (93 đánh giá)
Card image

#6993  #10  Webometrics [03 tháng 1, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#7678  #12  Webometrics [03 tháng 1, 2020]Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (27 đánh giá)
Card image

#44  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking [11 tháng 2, 2020]
#1760  #1  CWUR Center for World University Rankings [15 tháng 6, 2020]
#301  #1  THE World University Rankings [24 tháng 8, 2020]

#10387  #19  Webometrics [03 tháng 1, 2020]

Mức độ hài lòng của học viên: 3.6 / 5.0 (12 đánh giá)
Card image

#187  #3  QS EECA University Rankings [15 tháng 10, 2019]

#11

Alexander College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (100 đánh giá)
Card image


#12

Yakin Dogu Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (110 đánh giá)
Card image


#13

City Unity College Nicosia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (24 đánh giá)
Card image


#14

Cyprus International University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (356 đánh giá)
Card image


#15

Girne Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image


#16

Lefke Avrupa Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (66 đánh giá)
Card image


#17

Girne Amerikan Üniversitesi

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (718 đánh giá)
Card image


#18

P.A. College


#19

ARTE Music Academy


#20

The CTL Eurocollege

Card imageThông tin chính về Cộng hòa Síp

Dân số: 1102677

Thủ đô: Nicosia

  • Loại ổ cắm G
    • Điện áp khu dân cư: 240 V
    • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Cộng hòa Síp

google static map google map control google map control

Hỏi & Đáp

University of Cyprus đứng nhất tại Cộng hòa Síp trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 87 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Cộng hòa Síp University of Cyprus có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả11 bảng xếp hạng nơiUniversity of Cyprus được liệt kê

College of Tourism and Hotel Management được xếp hạng cao nhất trong Cộng hòa Síp về Thương mại. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngCollege of Tourism and Hotel Management .

University of Cyprus được xếp hạng cao nhất trong Cộng hòa Síp về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cyprus .

University of Cyprus được xếp hạng cao nhất trong Cộng hòa Síp về Kỹ Thuật. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Cyprus .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS EECA University Rankings:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Báo cáo mỗi khoa 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Young University Rankings:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -BRICS & Emerging Economies University Ranking:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận