Đại học ở Ghana - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
44

Đại học ở Ghana

student population icon
168480

Sinh viên

student population icon
24339838

Dân số

44 trường đại học ở Ghana đã được liệt kê trong 7 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 1 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau. 9 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.

Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 78 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.


Trường đại học lâu đời nhất ở Ghana:
University of Ghana được thành lập vào năm 1948
Đại học lớn nhất ở Ghana:
University of Cape Coast với 34999 học viên

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Ghana

#1
Medicine
#401 
#1 
University of Ghana

#1

Card image

#3376  #4  Webometrics

#2

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (148 đánh giá)
Card image

#7783  #7  Webometrics

#3

#8946  #13  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (47 đánh giá)
Card image

#9138  #16  Webometrics

#5

Card image

#10269  #26  Webometrics

#6

Card image

#10729  #41  Webometrics

#7

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#1460  #2  CWUR Center for World University Rankings
#1676  #2  Webometrics


#8

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (306 đánh giá)
Card image

#251  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1346  #1  CWUR Center for World University Rankings
#1001  #44  QS World University Rankings


#9

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (105 đánh giá)
Card image

#1948  #1  URAP World Ranking
#2680  #3  Webometrics

#10

Islamic University College, Ghana

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (12 đánh giá)

#11

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (36 đánh giá)
Card image


#12

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (20 đánh giá)

#13

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (66 đánh giá)
Card image#14

Maranatha University College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (6 đánh giá)

#15

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (276 đánh giá)

#16

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (12 đánh giá)
Card image


#17

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (189 đánh giá)
Card image


#18

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (14 đánh giá)
Card image


#19

Catholic University College of Ghana

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (18 đánh giá)
Card image


#20

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (13 đánh giá)

#21

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (9 đánh giá)

#22

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (6 đánh giá)

#23

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image#24

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (219 đánh giá)
Card image


#25

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (54 đánh giá)
Card image


#26

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (7 đánh giá)

#27

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (5 đánh giá)

#28

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (10 đánh giá)

#29

Methodist University College

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (29 đánh giá)
Card image


#30

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (5 đánh giá)

#31

Central University College

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image


#32

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (55 đánh giá)
Card image


#33

Ghana Baptist University College

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (6 đánh giá)

#34

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (6 đánh giá)
Card image


#35

Mức độ hài lòng của học viên: 3.2 / 5.0 (17 đánh giá)
Card image#36


#37


#38


#39


#40


#41


#42

Card image


#43

Advanced Business College

Card image


#44

Card imageThông tin chính về Ghana

Dân số: 24339838

Thủ đô: Accra

  • Loại ổ cắm D
    • Điện áp khu dân cư: 230 V
    • Tần số: 50 Hz
  • Loại ổ cắm G
    • Điện áp khu dân cư: 230 V
    • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ghana

google static map google map control google map control

Hỏi & Đáp

University for Development Studies đứng nhất tại Ghana trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 78 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Ghana University of Ghana có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả7 bảng xếp hạng nơiUniversity of Ghana được liệt kê

University of Ghana được xếp hạng cao nhất trong Ghana về Y học & Sức khỏe. Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Ghana .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -BRICS & Emerging Economies University Ranking:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận