X

Đại học ở Ghana - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
44
Đại học ở Ghana
student population icon
168,480
sinh viên
population icon
24,340,000
Dân số
  • 44 trường đại học ở Ghana đã được liệt kê trong 8 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 3 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 9 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Ghana:

#1

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Khác #51  #1  University of Ghana

#2

Y học & Sức khỏe — Khác #301  #1  University of Ghana

#3

thương mại — Khác #401  #1  University of Ghana

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

#3898  #4  Webometrics
#762  #3  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (306 đánh giá)
#801  #1  THE World University Rankings
#1447  #1  Webometrics
#703  #2  Scimago Institutions Ranking
#201  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1175  #1  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#1868  #2  Webometrics
#698  #1  Scimago Institutions Ranking
#698  #1  RUR Reputation Ranking
#640  #1  RUR Research Performance Ranking
#681  #1  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (148 đánh giá)
#8150  #6  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (47 đánh giá)
#8150  #7  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (105 đánh giá)
#3036  #3  Webometrics
#766  #4  Scimago Institutions Ranking
#2035  #2  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (55 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (54 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (13 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (14 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (189 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (276 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (36 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (29 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (12 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (18 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (12 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.2 / 5.0 (17 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (10 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (66 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (219 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (9 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ghana

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X