X

Đại học ở Honduras - Xếp hạng & Đánh giá

Honduras
university icon
11
Đại học ở Honduras
student population icon
90,991
sinh viên
population icon
7,990,000
Dân số
  • 4 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.


Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
#3892  #1  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (549 đánh giá)
#5225  #2  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (62 đánh giá)
#5944  #3  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (39 đánh giá)
#9872  #4  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (103 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (55 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (27 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (46 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Honduras

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

Webometrics

Đã đăng: tháng hai, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

onscroll="return false;">
X