X

Đại học ở Iran - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
233
Đại học ở Iran
student population icon
891,912
sinh viên
population icon
76,924,000
Dân số
  • 233 trường đại học ở Iran đã được liệt kê trong 14 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 5 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 86 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Iran:

#1

Kỹ Thuật — Kỹ thuật cơ khí #14  #1  University of Tehran

#2

Khoa học tự nhiên — Khác #36  #1  Isfahan University of Technology

#3

Nông nghiệp — Khác #49  #1  University of Tehran

#4

Y học & Sức khỏe — Dược phẩm #60  #1  Tehran University of Medical Sciences

#5

Toán — Toán học (nói chung) #102  #1  Amirkabir University of Technology

#6

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #123  #1  Amirkabir University of Technology

#7

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Địa lý học #151  #1  University of Tehran

#8

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #151  #1  University of Tehran

#9

thương mại — Khác #201  #1  University of Tehran

#10

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #301  #1  University of Tehran

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (101 đánh giá)
#498  #2  QS World University Rankings
#501  #2  THE World University Rankings
#401  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#815  #3  Webometrics
#612  #6  Scimago Institutions Ranking
#80  #2  THE Asia University Ranking
#689  #9  CWUR Center for World University Rankings
#487  #3  URAP World Ranking
#601  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (24 đánh giá)
#501  #3  THE World University Rankings
#1846  #16  Webometrics
#724  #37  Scimago Institutions Ranking
#99  #4  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#701  #4  QS World University Rankings
#601  #4  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#419  #1  Webometrics
#476  #2  Scimago Institutions Ranking
#134  #8  THE Asia University Ranking
#461  #1  CWUR Center for World University Rankings
#172  #1  RUR Reputation Ranking
#519  #5  RUR Research Performance Ranking
#257  #2  RUR World University Rankings
#299  #1  URAP World Ranking
#367  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#69  #1  NTU Asia

#601  #5  THE World University Rankings
#1281  #10  Webometrics
#594  #4  Scimago Institutions Ranking
#150  #10  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#601  #6  THE World University Rankings
#2851  #36  Webometrics
#771  #69  Scimago Institutions Ranking
#138  #9  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (65 đánh giá)
#601  #8  THE World University Rankings
#801  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1373  #11  Webometrics
#675  #17  Scimago Institutions Ranking
#155  #11  THE Asia University Ranking
#724  #8  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (46 đánh giá)
#801  #18  THE World University Rankings
#1849  #17  Webometrics
#726  #38  Scimago Institutions Ranking
#251  #18  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (21 đánh giá)
#1385  #12  Webometrics
#628  #9  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (52 đánh giá)
#1408  #13  Webometrics
#620  #8  Scimago Institutions Ranking

#801  #17  THE World University Rankings
#701  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#932  #5  Webometrics
#569  #3  Scimago Institutions Ranking
#201  #15  THE Asia University Ranking
#966  #18  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (4 đánh giá)
#2346  #23  Webometrics
#675  #18  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (9 đánh giá)
#2518  #25  Webometrics
#682  #22  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (110 đánh giá)
#601  #9  THE World University Rankings
#501  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#560  #2  Webometrics
#387  #1  Scimago Institutions Ranking
#129  #7  THE Asia University Ranking
#547  #3  CWUR Center for World University Rankings
#383  #4  RUR Reputation Ranking
#301  #1  RUR Research Performance Ranking
#213  #1  RUR World University Rankings
#417  #2  URAP World Ranking
#434  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#85  #2  NTU Asia

#2644  #27  Webometrics
#688  #23  Scimago Institutions Ranking

#2688  #30  Webometrics
#724  #36  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (32 đánh giá)
#801  #6  QS World University Rankings
#801  #14  THE World University Rankings
#801  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1248  #9  Webometrics
#678  #21  Scimago Institutions Ranking
#195  #13  THE Asia University Ranking
#857  #14  CWUR Center for World University Rankings
#508  #3  CWTS Leiden Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#2791  #35  Webometrics
#716  #29  Scimago Institutions Ranking

#2724  #31  Webometrics
#745  #60  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (19 đánh giá)
#2635  #26  Webometrics
#789  #74  Scimago Institutions Ranking

#2735  #33  Webometrics
#795  #78  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.3 / 5.0 (9 đánh giá)
#2996  #38  Webometrics
#719  #32  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (11 đánh giá)
#3157  #41  Webometrics
#745  #58  Scimago Institutions Ranking

#3075  #40  Webometrics
#777  #71  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (16 đánh giá)
#3506  #46  Webometrics
#732  #41  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (17 đánh giá)
#3525  #47  Webometrics
#740  #50  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (7 đánh giá)
#3700  #48  Webometrics
#723  #35  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (13 đánh giá)
#3720  #49  Webometrics
#792  #77  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#3938  #50  Webometrics
#791  #76  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (16 đánh giá)
#4191  #51  Webometrics
#790  #75  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (11 đánh giá)
#1001  #229  THE World University Rankings
#2283  #21  Webometrics
#737  #46  Scimago Institutions Ranking
#301  #21  THE Asia University Ranking

#1001  #227  THE World University Rankings
#1943  #19  Webometrics
#751  #62  Scimago Institutions Ranking
#351  #24  THE Asia University Ranking

#1001  #232  THE World University Rankings
#2399  #24  Webometrics
#730  #39  Scimago Institutions Ranking
#301  #22  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (11 đánh giá)
#1001  #228  THE World University Rankings
#2306  #22  Webometrics
#764  #67  Scimago Institutions Ranking
#351  #26  THE Asia University Ranking

#1001  #226  THE World University Rankings
#2674  #29  Webometrics
#779  #72  Scimago Institutions Ranking
#351  #25  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (51 đánh giá)
#801  #15  THE World University Rankings
#901  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1729  #15  Webometrics
#668  #16  Scimago Institutions Ranking
#201  #17  THE Asia University Ranking
#1125  #11  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)
#1001  #233  THE World University Rankings
#2955  #37  Webometrics
#772  #70  Scimago Institutions Ranking
#401  #27  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (10 đánh giá)
#601  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#878  #4  Webometrics
#602  #5  Scimago Institutions Ranking
#373  #1  CWTS Leiden Ranking
#554  #5  URAP World Ranking
#756  #11  CWUR Center for World University Rankings

#1874  #18  Webometrics
#750  #61  Scimago Institutions Ranking
#936  #7  CWTS Leiden Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (129 đánh giá)
#432  #1  QS World University Rankings
#601  #11  THE World University Rankings
#501  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#620  #7  Scimago Institutions Ranking
#86  #3  THE Asia University Ranking
#592  #5  CWUR Center for World University Rankings
#180  #2  RUR Reputation Ranking
#414  #3  RUR Research Performance Ranking
#291  #3  RUR World University Rankings
#522  #4  URAP World Ranking
#651  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#601  #10  THE World University Rankings
#701  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#955  #6  Webometrics
#634  #10  Scimago Institutions Ranking
#109  #6  THE Asia University Ranking
#642  #8  CWUR Center for World University Rankings
#383  #3  RUR Reputation Ranking
#407  #2  RUR Research Performance Ranking
#353  #4  RUR World University Rankings
#555  #6  URAP World Ranking
#651  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (22 đánh giá)
#801  #19  THE World University Rankings
#738  #48  Scimago Institutions Ranking
#185  #12  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (141 đánh giá)
#801  #12  THE World University Rankings
#801  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1014  #7  Webometrics
#677  #20  Scimago Institutions Ranking
#201  #14  THE Asia University Ranking
#872  #16  CWUR Center for World University Rankings
#433  #5  RUR Reputation Ranking
#600  #8  RUR Research Performance Ranking
#483  #6  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)
#639  #11  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (7 đánh giá)
#717  #31  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (10 đánh giá)
#738  #47  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#708  #25  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   2.9 / 5.0 (5 đánh giá)
#743  #54  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (31 đánh giá)
#721  #33  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#758  #64  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.5 / 5.0 (6 đánh giá)
#761  #66  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (14 đánh giá)
#733  #43  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (33 đánh giá)
#768  #68  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (38 đánh giá)
#7277  #53  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (4 đánh giá)
#7451  #54  Webometrics

#2258  #20  Webometrics
#745  #59  Scimago Institutions Ranking
#2130  #13  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (23 đánh giá)
#9189  #55  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (45 đánh giá)
#351  #1  THE World University Rankings
#701  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#651  #13  Scimago Institutions Ranking
#43  #1  THE Asia University Ranking
#670  #9  RUR Reputation Ranking
#467  #4  RUR Research Performance Ranking
#615  #7  RUR World University Rankings
#1005  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (19 đánh giá)
#1001  #231  THE World University Rankings
#738  #49  Scimago Institutions Ranking
#301  #20  THE Asia University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (28 đánh giá)
#9568  #56  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (15 đánh giá)
#10450  #57  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (56 đánh giá)
#601  #3  QS World University Rankings
#601  #7  THE World University Rankings
#601  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#667  #15  Scimago Institutions Ranking
#107  #5  THE Asia University Ranking
#760  #12  CWUR Center for World University Rankings
#539  #6  RUR Reputation Ranking
#548  #6  RUR Research Performance Ranking
#435  #5  RUR World University Rankings
#409  #2  CWTS Leiden Ranking
#659  #7  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (5 đánh giá)
#11157  #58  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (4 đánh giá)
#801  #16  THE World University Rankings
#1558  #14  Webometrics
#712  #28  Scimago Institutions Ranking
#251  #19  THE Asia University Ranking
#593  #8  RUR Reputation Ranking
#685  #9  RUR Research Performance Ranking
#620  #8  RUR World University Rankings
#1063  #10  URAP World Ranking

#801  #5  QS World University Rankings
#801  #13  THE World University Rankings
#1124  #8  Webometrics
#706  #24  Scimago Institutions Ranking
#201  #16  THE Asia University Ranking
#992  #20  CWUR Center for World University Rankings
#554  #7  RUR Reputation Ranking
#722  #10  RUR Research Performance Ranking
#693  #9  RUR World University Rankings
#623  #4  CWTS Leiden Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (38 đánh giá)
#744  #56  Scimago Institutions Ranking
#911  #5  CWTS Leiden Ranking

#722  #34  Scimago Institutions Ranking
#922  #6  CWTS Leiden Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.0 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (17 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (17 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (22 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (34 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (16 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (15 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Iran

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X