X

Đại học ở Ý - Xếp hạng & Đánh giá

Ý
university icon
85
Đại học ở Ý
student population icon
1,088,933
sinh viên
population icon
60,341,000
Dân số
  • 85 trường đại học ở Ý đã được liệt kê trong 23 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 9 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 77 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Ý:

#1

Kỹ Thuật — Công trình dân dụng #9  #1  Politecnico di Milano

#2

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Khảo cổ học #9  #1  Università degli Studi di Roma La Sapienza

#3

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #9  #1  Politecnico di Milano

#4

thương mại — Kinh doanh (nói chung) #10  #1  Università Commerciale Luigi Bocconi

#5

Khoa học tự nhiên — Khác #18  #1  Università degli Studi di Trento

#6

Nông nghiệp — Khác #25  #1  Università degli Studi di Padova

#7

Y học & Sức khỏe — Khác #27  #1  Università degli Studi di Padova

#8

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #44  #1  Politecnico di Milano

#9

Toán — Toán học (nói chung) #51  #3  Università degli Studi di Bologna

#10

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #51  #2  Università degli Studi di Milano

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (571 đánh giá)
#325  #7  QS World University Rankings
#301  #9  THE World University Rankings
#151  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#152  #2  Webometrics
#177  #2  Scimago Institutions Ranking
#452  #6  Nature Index
#148  #3  CWUR Center for World University Rankings
#77  #2  Reuters Most Innovative Universities Europe
#199  #3  RUR Reputation Ranking
#173  #2  RUR Research Performance Ranking
#109  #3  URAP World Ranking
#101  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#39  #3  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (41 đánh giá)
#217  #5  QS World University Rankings
#251  #6  THE World University Rankings
#201  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#143  #1  Webometrics
#138  #1  Scimago Institutions Ranking
#363  #2  Nature Index
#251  #2  The World’s Most International Universities
#67  #1  CWUR Center for World University Rankings
#98  #4  Reuters Most Innovative Universities Europe
#101  #1  RUR Reputation Ranking
#256  #4  RUR Research Performance Ranking
#275  #7  RUR World University Rankings
#74  #1  CWTS Leiden Ranking
#67  #1  URAP World Ranking
#106  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#38  #2  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (81 đánh giá)
#249  #6  QS World University Rankings
#201  #5  THE World University Rankings
#201  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#177  #3  Webometrics
#191  #3  Scimago Institutions Ranking
#150  #6  CWUR Center for World University Rankings
#94  #3  Reuters Most Innovative Universities Europe
#303  #5  RUR Reputation Ranking
#276  #5  RUR Research Performance Ranking
#212  #3  RUR World University Rankings
#88  #2  URAP World Ranking
#96  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#35  #1  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (115 đánh giá)
#472  #11  QS World University Rankings
#301  #10  THE World University Rankings
#201  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#235  #5  Webometrics
#222  #5  Scimago Institutions Ranking
#247  #14  CWUR Center for World University Rankings
#157  #5  URAP World Ranking
#158  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#56  #5  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#180  #4  QS World University Rankings
#180  #3  THE World University Rankings
#201  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#210  #4  Scimago Institutions Ranking
#415  #4  Nature Index
#180  #1  The World’s Most International Universities
#201  #9  CWUR Center for World University Rankings
#83  #2  Tilburg University Economics Ranking
#110  #4  URAP World Ranking
#125  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#45  #4  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (149 đánh giá)
#175  #3  QS World University Rankings
#161  #2  THE World University Rankings
#501  #15  ARWU Academic Ranking of World Universities
#730  #27  Webometrics
#609  #41  Scimago Institutions Ranking
#422  #34  CWUR Center for World University Rankings
#231  #4  RUR Reputation Ranking
#59  #1  RUR Research Performance Ranking
#22  #1  RUR World University Rankings
#704  #37  URAP World Ranking
#551  #29  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (258 đánh giá)
#31  #1  Financial Times - Global MBA
#712  #62  Scimago Institutions Ranking
#66  #1  THE Global University Employability Ranking
#74  #1  Financial Times - Executive MBA
#4  #1  Executive Education - Customised
#21  #1  Tilburg University Economics Ranking
#1270  #46  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (50 đánh giá)
#501  #13  QS World University Rankings
#401  #31  THE World University Rankings
#301  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#269  #7  Webometrics
#315  #7  Scimago Institutions Ranking
#398  #3  Nature Index
#185  #8  CWUR Center for World University Rankings
#389  #7  RUR Reputation Ranking
#356  #11  RUR Research Performance Ranking
#239  #6  RUR World University Rankings
#192  #7  URAP World Ranking
#225  #8  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#88  #8  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (1076 đánh giá)
#156  #2  QS World University Rankings
#301  #8  THE World University Rankings
#201  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#261  #6  Webometrics
#375  #9  Scimago Institutions Ranking
#104  #2  THE Global University Employability Ranking
#301  #3  The World’s Most International Universities
#364  #24  CWUR Center for World University Rankings
#68  #1  Reuters Most Innovative Universities Europe
#80  #2  Executive Education - Customised
#161  #2  RUR Reputation Ranking
#436  #15  RUR Research Performance Ranking
#423  #11  RUR World University Rankings
#293  #11  URAP World Ranking
#416  #18  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#165  #17  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#571  #15  QS World University Rankings
#401  #26  THE World University Rankings
#201  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#213  #4  Webometrics
#275  #6  Scimago Institutions Ranking
#426  #5  Nature Index
#208  #11  CWUR Center for World University Rankings
#426  #10  RUR Reputation Ranking
#368  #12  RUR Research Performance Ranking
#448  #12  RUR World University Rankings
#189  #6  URAP World Ranking
#171  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#68  #6  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (50 đánh giá)
#751  #24  QS World University Rankings
#351  #16  THE World University Rankings
#501  #19  ARWU Academic Ranking of World Universities
#498  #13  Webometrics
#469  #14  Scimago Institutions Ranking
#314  #20  CWUR Center for World University Rankings
#340  #13  URAP World Ranking
#309  #11  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#129  #12  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (67 đánh giá)
#511  #14  QS World University Rankings
#401  #30  THE World University Rankings
#393  #10  Webometrics
#401  #10  Scimago Institutions Ranking
#71  #1  QS 50 under 50
#283  #16  CWUR Center for World University Rankings
#231  #9  URAP World Ranking
#237  #9  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#109  #9  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (254 đánh giá)
#426  #10  QS World University Rankings
#251  #7  THE World University Rankings
#501  #18  ARWU Academic Ranking of World Universities
#387  #9  Webometrics
#517  #23  Scimago Institutions Ranking
#479  #49  CWUR Center for World University Rankings
#436  #11  RUR Reputation Ranking
#371  #13  RUR Research Performance Ranking
#318  #8  RUR World University Rankings
#446  #22  URAP World Ranking
#440  #21  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#165  #18  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (162 đánh giá)
#581  #16  QS World University Rankings
#401  #28  THE World University Rankings
#301  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1444  #43  Webometrics
#447  #12  Scimago Institutions Ranking
#366  #25  CWUR Center for World University Rankings
#483  #13  RUR Reputation Ranking
#277  #6  RUR Research Performance Ranking
#235  #4  RUR World University Rankings
#344  #14  URAP World Ranking
#311  #12  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#129  #11  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (56 đánh giá)
#422  #9  QS World University Rankings
#301  #11  THE World University Rankings
#201  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#336  #8  Scimago Institutions Ranking
#492  #9  Nature Index
#285  #18  CWUR Center for World University Rankings
#395  #8  RUR Reputation Ranking
#326  #9  RUR Research Performance Ranking
#209  #2  RUR World University Rankings
#201  #8  URAP World Ranking
#201  #7  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#86  #7  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (195 đánh giá)
#701  #20  QS World University Rankings
#351  #14  THE World University Rankings
#701  #28  ARWU Academic Ranking of World Universities
#553  #17  Webometrics
#526  #25  Scimago Institutions Ranking
#445  #40  CWUR Center for World University Rankings
#466  #26  URAP World Ranking
#403  #16  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#159  #16  NTU Europe

#601  #17  QS World University Rankings
#401  #32  THE World University Rankings
#401  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#457  #13  Scimago Institutions Ranking
#485  #8  Nature Index
#101  #2  QS 50 under 50
#404  #30  CWUR Center for World University Rankings
#333  #12  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (443 đánh giá)
#801  #26  QS World University Rankings
#401  #25  THE World University Rankings
#601  #27  ARWU Academic Ranking of World Universities
#605  #20  Webometrics
#536  #27  Scimago Institutions Ranking
#470  #45  CWUR Center for World University Rankings
#494  #28  URAP World Ranking
#445  #22  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#189  #23  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (573 đánh giá)
#387  #8  QS World University Rankings
#401  #24  THE World University Rankings
#601  #24  ARWU Academic Ranking of World Universities
#417  #11  Webometrics
#495  #19  Scimago Institutions Ranking
#614  #55  CWUR Center for World University Rankings
#330  #6  RUR Reputation Ranking
#486  #18  RUR Research Performance Ranking
#489  #14  RUR World University Rankings
#449  #24  URAP World Ranking
#551  #31  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (44 đánh giá)
#701  #19  QS World University Rankings
#401  #17  THE World University Rankings
#501  #20  ARWU Academic Ranking of World Universities
#344  #8  Webometrics
#437  #11  Scimago Institutions Ranking
#349  #22  CWUR Center for World University Rankings
#677  #18  RUR Reputation Ranking
#352  #10  RUR Research Performance Ranking
#352  #9  RUR World University Rankings
#275  #10  URAP World Ranking
#284  #10  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#110  #10  NTU Europe

#801  #25  QS World University Rankings
#501  #37  THE World University Rankings
#601  #25  ARWU Academic Ranking of World Universities
#496  #12  Webometrics
#485  #17  Scimago Institutions Ranking
#511  #51  CWUR Center for World University Rankings
#403  #17  URAP World Ranking
#468  #25  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#173  #20  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (264 đánh giá)
#701  #21  QS World University Rankings
#401  #21  THE World University Rankings
#501  #17  ARWU Academic Ranking of World Universities
#588  #19  Webometrics
#544  #28  Scimago Institutions Ranking
#392  #27  CWUR Center for World University Rankings
#516  #14  RUR Reputation Ranking
#300  #7  RUR Research Performance Ranking
#237  #5  RUR World University Rankings
#400  #16  URAP World Ranking
#361  #13  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#157  #15  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (444 đánh giá)
#491  #12  QS World University Rankings
#401  #27  THE World University Rankings
#501  #16  ARWU Academic Ranking of World Universities
#509  #14  Webometrics
#482  #15  Scimago Institutions Ranking
#416  #32  CWUR Center for World University Rankings
#622  #17  RUR Reputation Ranking
#456  #17  RUR Research Performance Ranking
#545  #17  RUR World University Rankings
#409  #19  URAP World Ranking
#434  #20  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#167  #19  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (31 đánh giá)
#701  #18  QS World University Rankings
#401  #23  THE World University Rankings
#401  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#615  #23  Webometrics
#525  #24  Scimago Institutions Ranking
#456  #42  CWUR Center for World University Rankings
#424  #9  RUR Reputation Ranking
#303  #8  RUR Research Performance Ranking
#394  #10  RUR World University Rankings
#419  #20  URAP World Ranking
#406  #17  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#181  #22  NTU Europe

#501  #33  THE World University Rankings
#401  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#538  #15  Webometrics
#497  #20  Scimago Institutions Ranking
#475  #47  CWUR Center for World University Rankings
#480  #27  URAP World Ranking
#498  #26  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#193  #24  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (449 đánh giá)
#351  #15  THE World University Rankings
#701  #32  ARWU Academic Ranking of World Universities
#606  #21  Webometrics
#509  #21  Scimago Institutions Ranking
#611  #53  CWUR Center for World University Rankings
#448  #23  URAP World Ranking
#468  #24  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#197  #25  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (28 đánh giá)
#401  #29  THE World University Rankings
#501  #22  ARWU Academic Ranking of World Universities
#740  #28  Webometrics
#563  #29  Scimago Institutions Ranking
#795  #73  CWUR Center for World University Rankings
#683  #36  URAP World Ranking
#601  #32  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (24 đánh giá)
#401  #20  THE World University Rankings
#701  #31  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1059  #35  Webometrics
#661  #51  Scimago Institutions Ranking
#972  #42  URAP World Ranking
#651  #37  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (77 đánh giá)
#801  #28  QS World University Rankings
#351  #13  THE World University Rankings
#601  #26  ARWU Academic Ranking of World Universities
#624  #24  Webometrics
#527  #26  Scimago Institutions Ranking
#462  #44  CWUR Center for World University Rankings
#720  #21  RUR Reputation Ranking
#494  #19  RUR Research Performance Ranking
#465  #25  URAP World Ranking
#451  #23  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#181  #21  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (41 đánh giá)
#501  #36  THE World University Rankings
#701  #35  ARWU Academic Ranking of World Universities
#614  #22  Webometrics
#608  #40  Scimago Institutions Ranking
#630  #59  CWUR Center for World University Rankings
#641  #34  URAP World Ranking
#501  #28  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (263 đánh giá)
#751  #23  QS World University Rankings
#601  #41  THE World University Rankings
#802  #31  Webometrics
#677  #54  Scimago Institutions Ranking
#445  #12  RUR Reputation Ranking
#526  #20  RUR Research Performance Ranking
#564  #18  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (70 đánh giá)
#544  #16  Webometrics
#492  #18  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (24 đánh giá)
#601  #39  THE World University Rankings
#701  #29  ARWU Academic Ranking of World Universities
#656  #25  Webometrics
#583  #37  Scimago Institutions Ranking
#622  #58  CWUR Center for World University Rankings
#505  #29  URAP World Ranking
#551  #30  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (12 đánh giá)
#601  #23  ARWU Academic Ranking of World Universities
#725  #26  Webometrics
#589  #39  Scimago Institutions Ranking
#471  #7  Nature Index
#650  #61  CWUR Center for World University Rankings
#427  #19  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#203  #26  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#1230  #39  Webometrics
#577  #36  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (75 đánh giá)
#1143  #36  Webometrics
#684  #56  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (34 đánh giá)
#1600  #47  Webometrics
#565  #30  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (35 đánh giá)
#1311  #40  Webometrics
#657  #50  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (15 đánh giá)
#601  #40  THE World University Rankings
#801  #38  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1037  #34  Webometrics
#632  #47  Scimago Institutions Ranking
#812  #75  CWUR Center for World University Rankings
#784  #40  URAP World Ranking

#501  #38  THE World University Rankings
#1211  #38  Webometrics
#692  #58  Scimago Institutions Ranking
#1587  #50  URAP World Ranking

#1206  #37  Webometrics
#633  #48  Scimago Institutions Ranking
#406  #18  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (180 đánh giá)
#879  #33  Webometrics
#588  #38  Scimago Institutions Ranking
#729  #39  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (24 đánh giá)
#201  #4  THE World University Rankings
#401  #14  ARWU Academic Ranking of World Universities
#515  #22  Scimago Institutions Ranking
#443  #38  CWUR Center for World University Rankings
#954  #3  CWTS Leiden Ranking
#422  #21  URAP World Ranking
#399  #15  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#138  #13  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (188 đánh giá)
#1327  #41  Webometrics
#626  #45  Scimago Institutions Ranking
#977  #43  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (109 đánh giá)
#351  #12  THE World University Rankings
#701  #30  ARWU Academic Ranking of World Universities
#693  #59  Scimago Institutions Ranking
#1488  #49  URAP World Ranking

#1531  #45  Webometrics
#665  #52  Scimago Institutions Ranking
#1173  #44  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (78 đánh giá)
#701  #22  QS World University Rankings
#501  #34  THE World University Rankings
#741  #29  Webometrics
#567  #32  Scimago Institutions Ranking
#101  #3  QS 50 under 50
#703  #67  CWUR Center for World University Rankings
#698  #19  RUR Reputation Ranking
#440  #16  RUR Research Performance Ranking
#515  #15  RUR World University Rankings
#600  #30  URAP World Ranking
#501  #27  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (52 đánh giá)
#1499  #44  Webometrics
#711  #61  Scimago Institutions Ranking
#1180  #45  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (139 đánh giá)
#701  #33  ARWU Academic Ranking of World Universities
#772  #30  Webometrics
#575  #34  Scimago Institutions Ranking
#749  #71  CWUR Center for World University Rankings
#608  #32  URAP World Ranking
#651  #35  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (108 đánh giá)
#1660  #48  Webometrics
#681  #55  Scimago Institutions Ranking
#1365  #47  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (79 đánh giá)
#801  #29  QS World University Rankings
#401  #22  THE World University Rankings
#501  #21  ARWU Academic Ranking of World Universities
#483  #16  Scimago Institutions Ranking
#431  #36  CWUR Center for World University Rankings
#587  #16  RUR Reputation Ranking
#243  #3  RUR Research Performance Ranking
#534  #16  RUR World University Rankings
#363  #15  URAP World Ranking
#372  #14  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#148  #14  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (16 đánh giá)
#1589  #46  Webometrics
#667  #53  Scimago Institutions Ranking
#1465  #48  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (97 đánh giá)
#401  #19  THE World University Rankings
#701  #34  ARWU Academic Ranking of World Universities
#575  #35  Scimago Institutions Ranking
#661  #63  CWUR Center for World University Rankings
#606  #31  URAP World Ranking
#601  #33  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (12 đánh giá)
#4840  #52  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (25 đánh giá)
#801  #27  QS World University Rankings
#401  #18  THE World University Rankings
#573  #18  Webometrics
#637  #49  Scimago Institutions Ranking
#699  #65  CWUR Center for World University Rankings
#581  #15  RUR Reputation Ranking
#547  #21  RUR Research Performance Ranking
#876  #2  CWTS Leiden Ranking
#646  #35  URAP World Ranking
#701  #38  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (86 đánh giá)
#852  #32  Webometrics
#618  #33  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (197 đánh giá)
#5704  #53  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (45 đánh giá)
#6314  #55  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (51 đánh giá)
#567  #31  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (79 đánh giá)
#571  #33  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (542 đánh giá)
#612  #42  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (7 đánh giá)
#702  #60  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (32 đánh giá)
#725  #64  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (6 đánh giá)
#7485  #56  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (26 đánh giá)
#826  #65  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (129 đánh giá)
#7647  #58  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (181 đánh giá)
#2112  #49  Webometrics
#720  #63  Scimago Institutions Ranking
#1986  #51  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (43 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.3 / 5.0 (33 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (453 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (14 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (147 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (81 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (70 đánh giá)
#44  #1  Business of Fashion

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (32 đánh giá)
#501  #35  THE World University Rankings
#801  #37  ARWU Academic Ranking of World Universities
#620  #43  Scimago Institutions Ranking
#734  #69  CWUR Center for World University Rankings
#698  #20  RUR Reputation Ranking
#398  #14  RUR Research Performance Ranking
#472  #13  RUR World University Rankings
#709  #38  URAP World Ranking
#651  #36  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (56 đánh giá)
#801  #36  ARWU Academic Ranking of World Universities
#623  #44  Scimago Institutions Ranking
#832  #77  CWUR Center for World University Rankings
#793  #41  URAP World Ranking
#601  #34  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (5 đánh giá)
#627  #46  Scimago Institutions Ranking
#2157  #52  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ý

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

Business of Fashion

Đã đăng: tháng năm, 2017CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng sáu, 2019Thomson Reuters

Đã đăng: tháng tư, 2019Tillburg University

Đã đăng: tháng một, 2018Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X