X

Đại học ở Malaysia - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
70
Đại học ở Malaysia
student population icon
368,977
sinh viên
population icon
28,275,000
Dân số
  • 70 trường đại học ở Malaysia đã được liệt kê trong 18 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 5 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 52 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Malaysia:

#1

Kỹ Thuật — Kỹ thuật hóa học #16  #1  Universiti Malaya

#2

thương mại — Du lịch và Quản lý ngành Công nghiệp liên quan đến dịch vụ khách hàng #21  #1  Taylor's University

#3

Khoa học tự nhiên — Khác #27  #1  Universiti Malaya

#4

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Khác #30  #1  Universiti Malaya

#5

Y học & Sức khỏe — Dược phẩm #51  #1  Universiti Sains Malaysia (USM)

#6

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #51  #1  UCSI University

#7

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #51  #2  Universiti Sains Malaysia (USM)

#8

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #51  #1  Universiti Malaya

#9

Nông nghiệp — Khác #51  #1  Universiti Malaya

#10

Ngôn ngữ & Văn học — tiếng anh #51  #2  Universiti Kebangsaan Malaysia

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#87  #1  QS World University Rankings
#301  #1  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#374  #1  Webometrics
#293  #1  Scimago Institutions Ranking
#149  #1  THE Global University Employability Ranking
#38  #1  THE Asia University Ranking
#18  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#55  #1  Best universities in the Asia-Pacific region
#451  #1  CWUR Center for World University Rankings
#139  #1  RUR Reputation Ranking
#280  #1  RUR Research Performance Ranking
#156  #1  RUR World University Rankings
#236  #1  URAP World Ranking
#305  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#60  #1  NTU Asia

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (57 đánh giá)
#184  #2  QS World University Rankings
#601  #3  THE World University Rankings
#501  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#748  #5  Webometrics
#505  #3  Scimago Institutions Ranking
#12  #1  QS 50 under 50
#170  #5  THE Asia University Ranking
#132  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#151  #6  Best universities in the Asia-Pacific region
#196  #3  RUR Reputation Ranking
#455  #5  RUR Research Performance Ranking
#499  #6  RUR World University Rankings
#565  #5  URAP World Ranking
#751  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (195 đánh giá)
#387  #6  QS World University Rankings
#401  #2  THE World University Rankings
#301  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#785  #7  Webometrics
#791  #19  Scimago Institutions Ranking
#45  #5  QS 50 under 50
#72  #2  Best universities in the Asia-Pacific region
#643  #5  CWUR Center for World University Rankings
#642  #8  RUR Reputation Ranking
#351  #3  RUR Research Performance Ranking
#451  #5  RUR World University Rankings
#596  #6  URAP World Ranking
#551  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (225 đánh giá)
#202  #3  QS World University Rankings
#801  #7  THE World University Rankings
#601  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#629  #4  Webometrics
#491  #2  Scimago Institutions Ranking
#13  #2  QS 50 under 50
#188  #6  THE Asia University Ranking
#145  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#171  #7  Best universities in the Asia-Pacific region
#242  #5  RUR Reputation Ranking
#473  #6  RUR Research Performance Ranking
#336  #4  RUR World University Rankings
#301  #1  CWTS Leiden Ranking
#493  #2  URAP World Ranking
#651  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (403 đánh giá)
#1553  #9  Webometrics
#695  #8  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (311 đánh giá)
#1688  #11  Webometrics
#746  #13  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (321 đánh giá)
#2749  #21  Webometrics
#668  #5  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (89 đánh giá)
#2781  #22  Webometrics
#751  #14  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (231 đánh giá)
#2947  #23  Webometrics
#723  #11  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (41 đánh giá)
#3263  #26  Webometrics
#769  #17  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (72 đánh giá)
#601  #9  QS World University Rankings
#4629  #33  Webometrics
#91  #8  QS 50 under 50

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (3655 đánh giá)
#228  #5  QS World University Rankings
#601  #6  THE World University Rankings
#801  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#558  #2  Webometrics
#18  #4  QS 50 under 50
#125  #3  THE Asia University Ranking
#86  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#121  #4  Best universities in the Asia-Pacific region
#915  #7  CWUR Center for World University Rankings
#217  #4  RUR Reputation Ranking
#396  #4  RUR Research Performance Ranking
#224  #2  RUR World University Rankings
#510  #3  URAP World Ranking
#701  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (182 đánh giá)
#521  #8  QS World University Rankings
#601  #4  THE World University Rankings
#1814  #14  Webometrics
#684  #7  Scimago Institutions Ranking
#71  #7  QS 50 under 50
#98  #2  THE Asia University Ranking
#60  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#101  #3  Best universities in the Asia-Pacific region
#593  #7  RUR Reputation Ranking
#537  #7  RUR Research Performance Ranking
#527  #7  RUR World University Rankings
#1280  #8  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (348 đánh giá)
#601  #10  QS World University Rankings
#801  #8  THE World University Rankings
#1623  #10  Webometrics
#758  #15  Scimago Institutions Ranking
#101  #9  QS 50 under 50
#251  #7  THE Asia University Ranking
#201  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#201  #8  Best universities in the Asia-Pacific region
#402  #6  RUR Reputation Ranking
#653  #8  RUR Research Performance Ranking
#663  #8  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (203 đánh giá)
#207  #4  QS World University Rankings
#14  #3  QS 50 under 50

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (109 đánh giá)
#1403  #8  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (101 đánh giá)
#1966  #16  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
#1980  #17  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (849 đánh giá)
#2162  #18  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (113 đánh giá)
#2717  #20  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (31 đánh giá)
#3246  #25  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (239 đánh giá)
#751  #12  QS World University Rankings
#1001  #70  THE World University Rankings
#783  #6  Webometrics
#656  #4  Scimago Institutions Ranking
#351  #8  THE Asia University Ranking
#351  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#301  #9  Best universities in the Asia-Pacific region
#1109  #7  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (124 đánh giá)
#3801  #27  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (72 đánh giá)
#3941  #28  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (206 đánh giá)
#4207  #30  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (8 đánh giá)
#601  #5  THE World University Rankings
#401  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#608  #3  Webometrics
#150  #4  THE Asia University Ranking
#105  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#141  #5  Best universities in the Asia-Pacific region
#566  #3  CWUR Center for World University Rankings
#154  #2  RUR Reputation Ranking
#305  #2  RUR Research Performance Ranking
#256  #3  RUR World University Rankings
#524  #4  URAP World Ranking
#601  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (44 đánh giá)
#4348  #31  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (49 đánh giá)
#4387  #32  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (405 đánh giá)
#5012  #34  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (23 đánh giá)
#5341  #35  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (136 đánh giá)
#6314  #36  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (184 đánh giá)
#714  #9  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#722  #10  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (142 đánh giá)
#731  #12  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (111 đánh giá)
#8048  #37  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (58 đánh giá)
#8123  #38  Webometrics

#1744  #13  Webometrics
#787  #18  Scimago Institutions Ranking
#2087  #13  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (52 đánh giá)
#8700  #39  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (25 đánh giá)
#8927  #40  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (212 đánh giá)
#9415  #42  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (455 đánh giá)
#651  #11  QS World University Rankings
#101  #10  QS 50 under 50

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (84 đánh giá)
#10250  #43  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (96 đánh giá)
#481  #7  QS World University Rankings
#4207  #29  Webometrics
#61  #6  QS 50 under 50
#2298  #14  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (111 đánh giá)
#10474  #44  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (66 đánh giá)
#10648  #45  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (115 đánh giá)
#10893  #46  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (175 đánh giá)
#1693  #12  Webometrics
#1410  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (131 đánh giá)
#3015  #24  Webometrics
#767  #16  Scimago Institutions Ranking
#2499  #15  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
#1962  #15  Webometrics
#1764  #11  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (29 đánh giá)
#2587  #19  Webometrics
#1851  #12  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (35 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (8 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (573 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (849 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (23 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (512 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   2.9 / 5.0 (23 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (191 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (126 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (73 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (1087 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (228 đánh giá)
#680  #6  Scimago Institutions Ranking
#1436  #10  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Malaysia

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X