X

Đại học ở Maroc - Xếp hạng & Đánh giá

Maroc
university icon
26
Đại học ở Maroc
student population icon
138,492
sinh viên
population icon
31,628,000
Dân số
  • 26 trường đại học ở Maroc đã được liệt kê trong 6 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 1 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 9 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Maroc:

#1

Khoa học tự nhiên — Vật lý #201  #1  Université Mohammed Premier

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (5 đánh giá)
#801  #2  THE World University Rankings
#751  #2  Scimago Institutions Ranking
#201  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking

#1001  #26  THE World University Rankings
#3027  #2  Webometrics
#71  #2  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#351  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (15 đánh giá)
#801  #1  THE World University Rankings
#1737  #1  Webometrics
#51  #1  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#201  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1027  #1  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.3 / 5.0 (10 đánh giá)
#771  #3  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (14 đánh giá)
#778  #6  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (5 đánh giá)
#780  #7  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (21 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (248 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (112 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (24 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (309 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (10 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (17 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (4 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (9 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (31 đánh giá)
#689  #1  Scimago Institutions Ranking
#1602  #2  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (19 đánh giá)
#777  #5  Scimago Institutions Ranking
#2198  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (22 đánh giá)
#776  #4  Scimago Institutions Ranking
#2378  #4  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Maroc

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X