X

Đại học ở Hà Lan - Xếp hạng & Đánh giá

Hà Lan
university icon
48
Đại học ở Hà Lan
student population icon
548,714
sinh viên
population icon
16,645,000
Dân số
  • 48 trường đại học ở Hà Lan đã được liệt kê trong 25 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 8 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 27 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Hà Lan:

#1

Khoa học tự nhiên — Khoa học môi trường #1  #1  Wageningen Universiteit

#2

thương mại — Khác #1  #1  Universiteit van Amsterdam

#3

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #1  #3  Wageningen Universiteit

#4

Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng — Nghiên cứu phương tiện #1  #1  Universiteit van Amsterdam

#5

Kỹ Thuật — Khác #3  #1  Technische Universiteit Delft

#6

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #3  #1  Technische Universiteit Delft

#7

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo #5  #1  Vrije Universiteit Amsterdam

#8

Y học & Sức khỏe — Dược phẩm #5  #1  Universiteit Utrecht

#9

Ngôn ngữ & Văn học — Ngôn ngữ học #14  #1  Universiteit van Amsterdam

#10

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #22  #1  Universiteit Utrecht

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (631 đánh giá)
#57  #2  QS World University Rankings
#62  #2  THE World University Rankings
#101  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#69  #2  Webometrics
#88  #2  Scimago Institutions Ranking
#176  #5  Nature Index
#150  #6  THE Global University Employability Ranking
#61  #2  World Reputation Rankings
#62  #2  The World’s Most International Universities
#123  #9  CWUR Center for World University Rankings
#39  #2  Tilburg University Economics Ranking
#51  #2  URAP World Ranking
#73  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#17  #2  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (281 đánh giá)
#124  #6  QS World University Rankings
#74  #5  THE World University Rankings
#51  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#64  #1  Webometrics
#81  #1  Scimago Institutions Ranking
#90  #1  Nature Index
#96  #4  THE Global University Employability Ranking
#81  #4  World Reputation Rankings
#74  #5  The World’s Most International Universities
#72  #1  CWUR Center for World University Rankings
#25  #3  Reuters Most Innovative Universities Europe
#91  #3  RUR Reputation Ranking
#114  #5  RUR Research Performance Ranking
#100  #5  RUR World University Rankings
#72  #1  CWTS Leiden Ranking
#40  #1  URAP World Ranking
#41  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#7  #1  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (254 đánh giá)
#120  #4  QS World University Rankings
#79  #6  THE World University Rankings
#66  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#101  #3  Webometrics
#133  #3  Scimago Institutions Ranking
#171  #4  Nature Index
#79  #6  The World’s Most International Universities
#100  #6  CWUR Center for World University Rankings
#54  #6  Reuters Most Innovative Universities Europe
#148  #5  RUR Reputation Ranking
#104  #3  RUR Research Performance Ranking
#121  #6  RUR World University Rankings
#69  #3  URAP World Ranking
#80  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#21  #3  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (56 đánh giá)
#122  #5  QS World University Rankings
#68  #3  THE World University Rankings
#77  #2  Reuters Most Innovative Universities
#74  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#669  #9  Webometrics
#134  #4  Scimago Institutions Ranking
#197  #6  Nature Index
#95  #3  THE Global University Employability Ranking
#71  #3  World Reputation Rankings
#68  #3  The World’s Most International Universities
#90  #3  CWUR Center for World University Rankings
#14  #1  Reuters Most Innovative Universities Europe
#87  #2  RUR Reputation Ranking
#140  #6  RUR Research Performance Ranking
#135  #4  CWTS Leiden Ranking
#93  #6  URAP World Ranking
#83  #7  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#26  #6  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (401 đánh giá)
#204  #9  QS World University Rankings
#123  #7  THE World University Rankings
#101  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#215  #4  Webometrics
#397  #11  Scimago Institutions Ranking
#233  #7  Nature Index
#130  #13  CWUR Center for World University Rankings
#309  #10  RUR Reputation Ranking
#199  #9  RUR Research Performance Ranking
#98  #4  RUR World University Rankings
#125  #3  CWTS Leiden Ranking
#89  #5  URAP World Ranking
#82  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#29  #7  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (277 đánh giá)
#211  #10  QS World University Rankings
#128  #8  THE World University Rankings
#201  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#398  #7  Webometrics
#434  #12  Scimago Institutions Ranking
#15  #1  QS 50 under 50
#249  #16  CWUR Center for World University Rankings
#89  #8  Reuters Most Innovative Universities Europe
#46  #4  Tilburg University Economics Ranking
#243  #5  CWTS Leiden Ranking
#186  #8  URAP World Ranking
#174  #9  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#72  #9  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (128 đánh giá)
#99  #3  QS World University Rankings
#167  #10  THE World University Rankings
#301  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#220  #5  Webometrics
#347  #9  Scimago Institutions Ranking
#240  #8  Nature Index
#128  #5  THE Global University Employability Ranking
#379  #20  CWUR Center for World University Rankings
#29  #4  Reuters Most Innovative Universities Europe
#201  #8  RUR Reputation Ranking
#188  #8  RUR Research Performance Ranking
#357  #10  URAP World Ranking
#386  #11  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#150  #11  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (343 đánh giá)
#179  #8  QS World University Rankings
#70  #4  THE World University Rankings
#55  #1  Financial Times - Global MBA
#79  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#149  #6  Scimago Institutions Ranking
#87  #2  THE Global University Employability Ranking
#70  #4  The World’s Most International Universities
#106  #8  CWUR Center for World University Rankings
#36  #5  Reuters Most Innovative Universities Europe
#54  #1  Financial Times - Executive MBA
#60  #1  Executive Education - Customised
#110  #4  RUR Reputation Ranking
#106  #4  RUR Research Performance Ranking
#87  #3  RUR World University Rankings
#49  #5  Tilburg University Economics Ranking
#121  #2  CWTS Leiden Ranking
#96  #7  URAP World Ranking
#80  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#24  #5  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (468 đánh giá)
#52  #1  QS World University Rankings
#58  #1  THE World University Rankings
#62  #1  Reuters Most Innovative Universities
#151  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#215  #7  Scimago Institutions Ranking
#140  #3  Nature Index
#55  #1  THE Global University Employability Ranking
#51  #1  World Reputation Rankings
#58  #1  The World’s Most International Universities
#284  #18  CWUR Center for World University Rankings
#16  #2  Reuters Most Innovative Universities Europe
#190  #9  URAP World Ranking
#237  #10  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#96  #10  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (273 đánh giá)
#172  #7  QS World University Rankings
#184  #11  THE World University Rankings
#501  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#229  #6  Webometrics
#394  #10  Scimago Institutions Ranking
#381  #10  Nature Index
#395  #22  CWUR Center for World University Rankings
#88  #7  Reuters Most Innovative Universities Europe
#198  #7  RUR Reputation Ranking
#171  #7  RUR Research Performance Ranking
#51  #2  RUR World University Rankings
#366  #11  URAP World Ranking
#399  #12  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#167  #12  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (331 đánh giá)
#231  #11  QS World University Rankings
#166  #9  THE World University Rankings
#101  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#137  #5  Scimago Institutions Ranking
#299  #9  Nature Index
#127  #11  CWUR Center for World University Rankings
#156  #6  RUR Reputation Ranking
#23  #1  RUR Research Performance Ranking
#41  #3  Tilburg University Economics Ranking
#77  #4  URAP World Ranking
#74  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#23  #4  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (230 đánh giá)
#319  #12  QS World University Rankings
#201  #12  THE World University Rankings
#501  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#654  #8  Webometrics
#643  #13  Scimago Institutions Ranking
#502  #24  CWUR Center for World University Rankings
#256  #9  RUR Reputation Ranking
#263  #10  RUR Research Performance Ranking
#244  #7  RUR World University Rankings
#39  #1  Tilburg University Economics Ranking
#891  #6  CWTS Leiden Ranking
#719  #12  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (70 đánh giá)
#101  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#226  #8  Scimago Institutions Ranking
#85  #1  RUR Reputation Ranking
#100  #2  RUR Research Performance Ranking
#40  #1  RUR World University Rankings
#156  #8  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#55  #8  NTU Europe
#168  #15  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (32 đánh giá)
#4742  #12  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (101 đánh giá)
#4993  #13  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (41 đánh giá)
#5929  #15  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (50 đánh giá)
#6263  #16  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (50 đánh giá)
#6500  #17  Webometrics
#88  #2  Financial Times - Executive MBA

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (139 đánh giá)
#687  #14  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (6 đánh giá)
#762  #15  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#11283  #19  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (51 đánh giá)
#11378  #20  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (8 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (76 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (80 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (147 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (548 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (80 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.0 / 5.0 (75 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (83 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (68 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (193 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (50 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (90 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (17 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (122 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (40 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (43 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Hà Lan

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

Business of Fashion

Đã đăng: tháng năm, 2017CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Phụ nữ trong hội đồng trường 1.0%
Lương theo mức sống 20.0%
Giá trị đồng tiền 3.0%
Mức tăng lương 20.0 %
Tiến sĩ tốt nghiệp 5.0%
Ngôn ngữ 1.0%
Sinh viên quốc tế 4.0%
Tính lưu động quốc tế 6.0%
Giáo sư quốc tế 4.0%
Kinh nghiệm về khóa học quốc tế 3.0%
Thành viên quốc tế hội đồng trường 2.0 %
Xếp hạng nghiên cứu FT 10.0%
Nữ sinh viên 2.0 %
Nữ giảng viên 2.0 %
Khoa có chương trình tiến sĩ 5.0%
Có việc làm sau ba tháng 2.0%
Phát triển sự nghiệp 3.0%
Trung tâm nghề nghiệp 2.0%
Cựu sinh viên giới thiệu 2.0%
Đạt được mục tiêu 3.0%

Thomson Reuters

Đã đăng: tháng tư, 2019Tillburg University

Đã đăng: tháng một, 2018Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X