X

Đại học ở Pakistan - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
134
Đại học ở Pakistan
student population icon
435,931
sinh viên
population icon
184,405,000
Dân số
  • 134 trường đại học ở Pakistan đã được liệt kê trong 13 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 4 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 71 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Pakistan:

#1

Kỹ Thuật — Kỹ thuật cơ khí #51  #1  Quaid-i-Azam University

#2

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #51  #1  University of Agriculture, Faisalabad

#3

Y học & Sức khỏe — Y học #76  #1  Aga Khan University

#4

Khoa học tự nhiên — Khác #101  #1  COMSATS Institute of Information Technology

#5

Toán — Toán học (nói chung) #201  #1  Quaid-i-Azam University

#6

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #301  #1  National University of Sciences and Technology

#7

thương mại — Khác #301  #1  COMSATS Institute of Information Technology

#8

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Kinh tế học #301  #1  COMSATS Institute of Information Technology

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (85 đánh giá)
#801  #6  QS World University Rankings
#801  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1604  #2  Webometrics
#700  #5  Scimago Institutions Ranking
#2  #2  HEC Pakistan

#3827  #13  Webometrics
#773  #18  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (595 đánh giá)
#3751  #11  Webometrics
#757  #16  Scimago Institutions Ranking
#23  #15  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (127 đánh giá)
#3975  #14  Webometrics
#787  #22  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (59 đánh giá)
#901  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1477  #1  Webometrics
#706  #7  Scimago Institutions Ranking
#996  #5  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (236 đánh giá)
#751  #4  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#601  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#619  #2  Scimago Institutions Ranking
#101  #3  QS 50 under 50
#131  #1  THE Asia University Ranking
#137  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#917  #3  CWUR Center for World University Rankings
#3  #3  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (79 đánh giá)
#4015  #15  Webometrics
#12  #8  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (399 đánh giá)
#2536  #4  Webometrics
#685  #3  Scimago Institutions Ranking
#1404  #4  URAP World Ranking
#4  #4  HEC Pakistan

#417  #1  QS World University Rankings
#801  #3  THE World University Rankings
#51  #1  QS 50 under 50
#201  #2  THE Asia University Ranking
#201  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (1971 đánh giá)
#3080  #8  Webometrics
#749  #14  Scimago Institutions Ranking
#1363  #2  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (231 đánh giá)
#4884  #19  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (89 đánh giá)
#4635  #17  Webometrics
#38  #23  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (127 đánh giá)
#5190  #21  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (147 đánh giá)
#5194  #22  Webometrics
#65  #41  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (208 đánh giá)
#3043  #6  Webometrics
#727  #11  Scimago Institutions Ranking
#1718  #5  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
#7284  #24  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (393 đánh giá)
#7482  #25  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (876 đánh giá)
#8213  #26  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (9 đánh giá)
#710  #8  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (553 đánh giá)
#704  #6  Scimago Institutions Ranking
#13  #9  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (325 đánh giá)
#8402  #27  Webometrics

#551  #2  QS World University Rankings
#701  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#603  #1  Scimago Institutions Ranking
#799  #1  CWUR Center for World University Rankings
#547  #1  URAP World Ranking
#501  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#1  #1  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (47 đánh giá)
#8429  #28  Webometrics
#55  #35  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#1001  #131  THE World University Rankings
#2479  #3  Webometrics
#723  #10  Scimago Institutions Ranking
#351  #5  THE Asia University Ranking
#351  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1384  #3  URAP World Ranking
#9  #6  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (87 đánh giá)
#9733  #30  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (43 đánh giá)
#9584  #29  Webometrics
#48  #30  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (80 đánh giá)
#3046  #7  Webometrics
#781  #20  Scimago Institutions Ranking
#2126  #7  URAP World Ranking
#32  #21  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (79 đánh giá)
#3388  #9  Webometrics
#688  #4  Scimago Institutions Ranking
#2183  #8  URAP World Ranking
#17  #12  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (64 đánh giá)
#10414  #31  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.3 / 5.0 (5 đánh giá)
#10823  #33  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (2643 đánh giá)
#701  #3  QS World University Rankings
#2635  #5  Webometrics
#101  #2  QS 50 under 50
#1910  #6  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (65 đánh giá)
#10748  #32  Webometrics
#30  #19  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (20 đánh giá)
#11257  #34  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (66 đánh giá)
#11460  #35  Webometrics
#59  #38  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (47 đánh giá)
#11604  #36  Webometrics
#47  #29  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (42 đánh giá)
#3771  #12  Webometrics
#720  #9  Scimago Institutions Ranking
#2394  #10  URAP World Ranking
#19  #13  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)
#1001  #132  THE World University Rankings
#731  #12  Scimago Institutions Ranking
#351  #7  THE Asia University Ranking
#351  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (214 đánh giá)
#758  #17  Scimago Institutions Ranking
#773  #1  RUR World University Rankings

#786  #21  Scimago Institutions Ranking
#802  #2  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (165 đánh giá)
#801  #2  THE World University Rankings
#251  #3  THE Asia University Ranking
#251  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (3949 đánh giá)
#1001  #133  THE World University Rankings
#3637  #10  Webometrics
#780  #19  Scimago Institutions Ranking
#301  #4  THE Asia University Ranking
#301  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#2253  #9  URAP World Ranking
#29  #18  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (26 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (146 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (28 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (43 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (148 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (54 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (38 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (14 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (510 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (15 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (81 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (12 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (237 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (82 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (28 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (70 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (162 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (601 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (190 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (16 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (35 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (100 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (98 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (32 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (425 đánh giá)
#7  #5  HEC Pakistan

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (48 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (244 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (59 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (493 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (83 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (62 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (132 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (125 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (8 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (92 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (1234 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (33 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (30 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   2.8 / 5.0 (9 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (63 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Pakistan

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Higher Edcuation Commission Pakistan

Đã đăng: tháng sáu, 2017NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X