X

Đại học ở Ba Lan - Xếp hạng & Đánh giá

Ba Lan
university icon
121
Đại học ở Ba Lan
student population icon
878,675
sinh viên
population icon
38,500,000
Dân số
  • 121 trường đại học ở Ba Lan đã được liệt kê trong 19 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 6 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 60 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Ba Lan:

#1

thương mại — Kinh doanh (nói chung) #20  #1  Akademia Leona Kozminskiego

#2

Kỹ Thuật — Khai thác Mỏ, Dầu và Khí #35  #1  Akademia Górniczo-Hutnicza

#3

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #42  #1  Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

#4

Khoa học tự nhiên — Vật lý #51  #1  Uniwersytet Warszawski

#5

Toán — Toán học (nói chung) #51  #1  Uniwersytet Warszawski

#6

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Khảo cổ học #101  #2  Uniwersytet Warszawski

#7

Ngôn ngữ & Văn học — Ngôn ngữ học #101  #1  Uniwersytet Warszawski

#8

Y học & Sức khỏe — Thú y #151  #1  Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

#9

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #188  #1  Uniwersytet Warszawski

#10

Luật — Luật (nói chung) #201  #1  Uniwersytet Warszawski

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (252 đánh giá)
#394  #1  QS World University Rankings
#601  #2  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#400  #1  Webometrics
#523  #2  Scimago Institutions Ranking
#306  #1  Nature Index
#6  #1  QS EECA University Rankings
#260  #1  CWUR Center for World University Rankings
#342  #2  RUR Reputation Ranking
#541  #1  RUR Research Performance Ranking
#411  #1  RUR World University Rankings
#343  #2  URAP World Ranking
#1  #1  Perspektywy
#342  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#162  #2  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (152 đánh giá)
#411  #2  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#401  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#411  #2  Webometrics
#437  #1  Scimago Institutions Ranking
#417  #2  Nature Index
#7  #2  QS EECA University Rankings
#381  #3  CWUR Center for World University Rankings
#90  #1  Reuters Most Innovative Universities Europe
#293  #1  RUR Reputation Ranking
#542  #2  RUR Research Performance Ranking
#420  #2  RUR World University Rankings
#247  #1  CWTS Leiden Ranking
#307  #1  URAP World Ranking
#342  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#133  #1  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (87 đánh giá)
#2035  #18  Webometrics
#587  #6  Scimago Institutions Ranking
#7  #5  Perspektywy

#1562  #12  Webometrics
#694  #27  Scimago Institutions Ranking
#27  #21  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (248 đánh giá)
#1795  #14  Webometrics
#706  #30  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (213 đánh giá)
#2353  #21  Webometrics
#749  #47  Scimago Institutions Ranking
#17  #13  Perspektywy
#4  #1  Perspektywy MBA

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (15 đánh giá)
#2916  #27  Webometrics
#589  #7  Scimago Institutions Ranking
#19  #14  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (199 đánh giá)
#2470  #25  Webometrics
#790  #53  Scimago Institutions Ranking

#3333  #30  Webometrics
#729  #36  Scimago Institutions Ranking
#61  #39  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#801  #7  QS World University Rankings
#886  #5  Webometrics
#627  #14  Scimago Institutions Ranking
#84  #10  QS EECA University Rankings
#1124  #15  URAP World Ranking
#17  #12  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   2.4 / 5.0 (256 đánh giá)
#3849  #31  Webometrics
#794  #54  Scimago Institutions Ranking
#201  #16  QS EECA University Rankings
#81  #43  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
#1635  #13  Webometrics
#601  #8  Scimago Institutions Ranking
#1049  #14  URAP World Ranking
#21  #17  Perspektywy

#801  #5  QS World University Rankings
#1277  #8  Webometrics
#721  #33  Scimago Institutions Ranking
#83  #9  QS EECA University Rankings
#1493  #23  URAP World Ranking
#38  #26  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (59 đánh giá)
#801  #6  QS World University Rankings
#1001  #118  THE World University Rankings
#901  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#763  #4  Webometrics
#639  #16  Scimago Institutions Ranking
#88  #11  QS EECA University Rankings
#954  #13  CWUR Center for World University Rankings
#849  #7  URAP World Ranking
#11  #8  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (923 đánh giá)
#601  #3  QS World University Rankings
#801  #3  THE World University Rankings
#701  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#503  #3  Webometrics
#583  #5  Scimago Institutions Ranking
#15  #3  QS EECA University Rankings
#576  #5  CWUR Center for World University Rankings
#495  #3  RUR Reputation Ranking
#659  #3  RUR Research Performance Ranking
#591  #3  RUR World University Rankings
#581  #3  URAP World Ranking
#3  #2  Perspektywy
#701  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

#801  #9  QS World University Rankings
#1001  #121  THE World University Rankings
#901  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1935  #16  Webometrics
#654  #19  Scimago Institutions Ranking
#78  #6  QS EECA University Rankings
#710  #6  RUR World University Rankings
#1000  #11  URAP World Ranking
#20  #15  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (64 đánh giá)
#801  #10  QS World University Rankings
#1001  #119  THE World University Rankings
#941  #6  Webometrics
#705  #29  Scimago Institutions Ranking
#79  #7  QS EECA University Rankings
#899  #11  CWUR Center for World University Rankings
#876  #8  URAP World Ranking
#21  #16  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (15 đánh giá)
#2393  #23  Webometrics
#607  #9  Scimago Institutions Ranking
#1312  #18  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#2084  #19  Webometrics
#691  #25  Scimago Institutions Ranking
#1293  #17  URAP World Ranking
#27  #20  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#2979  #28  Webometrics
#51  #33  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (242 đánh giá)
#3077  #29  Webometrics
#40  #27  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (15 đánh giá)
#2434  #24  Webometrics
#621  #12  Scimago Institutions Ranking
#1314  #19  URAP World Ranking
#21  #18  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (56 đánh giá)
#1558  #11  Webometrics
#740  #42  Scimago Institutions Ranking
#1442  #21  URAP World Ranking
#50  #32  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (13 đánh giá)
#2371  #22  Webometrics
#613  #10  Scimago Institutions Ranking
#1409  #20  URAP World Ranking
#29  #22  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (43 đánh giá)
#1024  #7  Webometrics
#577  #4  Scimago Institutions Ranking
#834  #9  CWUR Center for World University Rankings
#816  #6  URAP World Ranking
#12  #10  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (513 đánh giá)
#801  #4  QS World University Rankings
#801  #4  THE World University Rankings
#601  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#574  #3  Scimago Institutions Ranking
#55  #5  QS EECA University Rankings
#633  #7  CWUR Center for World University Rankings
#5  #3  Perspektywy
#651  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (95 đánh giá)
#1001  #117  THE World University Rankings
#1387  #9  Webometrics
#660  #20  Scimago Institutions Ranking
#108  #12  QS EECA University Rankings
#659  #5  RUR World University Rankings
#1007  #12  URAP World Ranking
#9  #7  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (15 đánh giá)
#801  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#637  #15  Scimago Institutions Ranking

#1421  #10  Webometrics
#730  #37  Scimago Institutions Ranking
#1875  #27  URAP World Ranking
#42  #28  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (67 đánh giá)
#1966  #17  Webometrics
#768  #52  Scimago Institutions Ranking
#151  #14  QS EECA University Rankings
#1852  #26  URAP World Ranking
#34  #24  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (45 đánh giá)
#668  #22  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (129 đánh giá)
#715  #31  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (83 đánh giá)
#741  #43  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (52 đánh giá)
#749  #46  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (77 đánh giá)
#698  #28  Scimago Institutions Ranking
#32  #23  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (78 đánh giá)
#765  #51  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (128 đánh giá)
#2128  #20  Webometrics
#745  #45  Scimago Institutions Ranking
#2102  #30  URAP World Ranking
#42  #29  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (102 đánh giá)
#720  #32  Scimago Institutions Ranking
#44  #30  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (118 đánh giá)
#731  #38  Scimago Institutions Ranking
#51  #36  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (12 đánh giá)
#752  #48  Scimago Institutions Ranking
#61  #38  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (36 đánh giá)
#1811  #15  Webometrics
#734  #39  Scimago Institutions Ranking
#2268  #33  URAP World Ranking
#48  #31  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (128 đánh giá)
#801  #11  QS World University Rankings
#901  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#639  #17  Scimago Institutions Ranking
#49  #4  QS EECA University Rankings
#757  #5  URAP World Ranking
#8  #6  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (147 đánh giá)
#2505  #26  Webometrics
#742  #44  Scimago Institutions Ranking
#2258  #32  URAP World Ranking
#51  #37  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (43 đánh giá)
#5401  #33  Webometrics
#736  #41  Scimago Institutions Ranking
#201  #17  QS EECA University Rankings
#1644  #25  URAP World Ranking
#51  #35  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (158 đánh giá)
#801  #8  QS World University Rankings
#1001  #120  THE World University Rankings
#683  #23  Scimago Institutions Ranking
#81  #8  QS EECA University Rankings
#979  #10  URAP World Ranking
#24  #19  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (57 đánh giá)
#4776  #32  Webometrics
#757  #50  Scimago Institutions Ranking
#2454  #34  URAP World Ranking
#61  #40  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (16 đánh giá)
#621  #11  Scimago Institutions Ranking
#921  #9  URAP World Ranking
#12  #11  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (84 đánh giá)
#901  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#6  #4  Perspektywy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (23 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (77 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (56 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (57 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (25 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (21 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (35 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   2.5 / 5.0 (31 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (15 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (151 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (10 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (25 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (10 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (38 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (84 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (52 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (46 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.5 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (17 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (16 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (113 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (18 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.5 / 5.0 (57 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ba Lan

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng tư, 2019CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

Perspektywy

Đã đăng: tháng sáu, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng mười, 2016Thomson Reuters

Đã đăng: tháng tư, 2019Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X