X

Đại học ở Bồ Đào Nha - Xếp hạng & Đánh giá

Bồ Đào Nha
university icon
97
Đại học ở Bồ Đào Nha
student population icon
308,957
sinh viên
population icon
10,676,000
Dân số
  • 97 trường đại học ở Bồ Đào Nha đã được liệt kê trong 15 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 8 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 38 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Bồ Đào Nha:

#1

Kỹ Thuật — Khác #5  #1  Universidade de Lisboa

#2

Khoa học tự nhiên — Khác #11  #1  Universidade do Porto

#3

thương mại — Kinh doanh (nói chung) #30  #2  Universidade Catolica Portuguesa

#4

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Địa lý học #51  #1  Universidade de Lisboa

#5

Y học & Sức khỏe — Thú y #51  #1  Universidade de Lisboa

#6

Nông nghiệp — Khác #51  #1  Universidade de Lisboa

#7

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #51  #2  Universidade do Porto

#8

Khoa học thể thao — Khoa học Thể thao (nói chung) #51  #1  Universidade de Lisboa

#9

Toán — Toán học (nói chung) #74  #1  Universidade de Lisboa

#10

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #101  #1  Universidade de Lisboa

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (59 đánh giá)
#338  #1  QS World University Rankings
#501  #4  THE World University Rankings
#151  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#217  #2  Webometrics
#293  #1  Nature Index
#222  #1  Scimago Institutions Ranking
#205  #1  RUR Reputation Ranking
#327  #1  RUR Research Performance Ranking
#370  #4  RUR World University Rankings
#122  #1  URAP World Ranking
#176  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#67  #1  NTU Europe
#220  #1  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (124 đánh giá)
#353  #2  QS World University Rankings
#401  #1  THE World University Rankings
#301  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#208  #1  Webometrics
#279  #2  Scimago Institutions Ranking
#64  #3  Executive Education - Customised
#259  #2  RUR Reputation Ranking
#437  #2  RUR Research Performance Ranking
#308  #2  RUR World University Rankings
#179  #2  URAP World Ranking
#218  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#89  #2  NTU Europe
#227  #2  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (335 đánh giá)
#406  #3  QS World University Rankings
#501  #2  THE World University Rankings
#501  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#322  #3  Webometrics
#442  #3  Scimago Institutions Ranking
#353  #3  RUR Reputation Ranking
#475  #3  RUR Research Performance Ranking
#330  #3  RUR World University Rankings
#320  #3  URAP World Ranking
#399  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#159  #3  NTU Europe
#403  #3  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (48 đánh giá)
#421  #4  QS World University Rankings
#501  #3  THE World University Rankings
#401  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#429  #5  Webometrics
#782  #23  Scimago Institutions Ranking
#49  #1  QS 50 under 50
#52  #1  Executive Education - Customised
#493  #4  RUR Reputation Ranking
#528  #4  RUR Research Performance Ranking
#387  #5  RUR World University Rankings
#432  #5  URAP World Ranking
#498  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#439  #4  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (72 đánh giá)
#651  #6  QS World University Rankings
#601  #9  THE World University Rankings
#401  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#421  #4  Webometrics
#496  #4  Scimago Institutions Ranking
#101  #3  QS 50 under 50
#506  #5  RUR Reputation Ranking
#538  #6  RUR Research Performance Ranking
#482  #6  RUR World University Rankings
#456  #6  URAP World Ranking
#522  #5  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (88 đánh giá)
#551  #5  QS World University Rankings
#501  #5  THE World University Rankings
#601  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#519  #6  Webometrics
#518  #5  Scimago Institutions Ranking
#81  #2  QS 50 under 50
#550  #6  RUR Reputation Ranking
#532  #5  RUR Research Performance Ranking
#292  #1  RUR World University Rankings
#393  #4  URAP World Ranking
#498  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#551  #6  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (198 đánh giá)
#601  #7  THE World University Rankings
#951  #7  Webometrics
#673  #8  Scimago Institutions Ranking
#1140  #8  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (56 đánh giá)
#1077  #8  Webometrics
#680  #11  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (6 đánh giá)
#1902  #14  Webometrics
#737  #20  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (25 đánh giá)
#2845  #18  Webometrics
#778  #22  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (45 đánh giá)
#3338  #21  Webometrics
#692  #14  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (29 đánh giá)
#3852  #26  Webometrics
#729  #18  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (37 đánh giá)
#801  #11  THE World University Rankings
#1219  #10  Webometrics
#692  #15  Scimago Institutions Ranking
#1252  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (114 đánh giá)
#1121  #9  Webometrics
#681  #12  Scimago Institutions Ranking
#976  #7  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (48 đánh giá)
#601  #6  THE World University Rankings
#675  #9  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (57 đánh giá)
#2875  #19  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (9 đánh giá)
#3789  #24  Webometrics

#801  #7  QS World University Rankings
#601  #10  THE World University Rankings
#1240  #11  Webometrics
#667  #7  Scimago Institutions Ranking
#101  #4  QS 50 under 50
#54  #2  Executive Education - Customised
#653  #7  RUR Reputation Ranking
#633  #7  RUR Research Performance Ranking
#1816  #15  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (116 đánh giá)
#1783  #13  Webometrics
#610  #6  Scimago Institutions Ranking
#1623  #11  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (42 đánh giá)
#1972  #16  Webometrics
#735  #19  Scimago Institutions Ranking
#1641  #12  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (41 đánh giá)
#5531  #28  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (47 đánh giá)
#5632  #29  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (11 đánh giá)
#1975  #17  Webometrics
#680  #10  Scimago Institutions Ranking
#1798  #13  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (13 đánh giá)
#1965  #15  Webometrics
#726  #17  Scimago Institutions Ranking
#1807  #14  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (36 đánh giá)
#7107  #30  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (5 đánh giá)
#7363  #31  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (12 đánh giá)
#774  #21  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (395 đánh giá)
#601  #8  THE World University Rankings
#1298  #12  Webometrics
#689  #13  Scimago Institutions Ranking
#677  #8  RUR Reputation Ranking
#740  #8  RUR Research Performance Ranking
#622  #7  RUR World University Rankings
#1476  #10  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (57 đánh giá)
#10740  #32  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (12 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (40 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (23 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (122 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (8 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (155 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (27 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (28 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (98 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (26 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (4 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (90 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (128 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (30 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (6 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.1 / 5.0 (9 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (121 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (138 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (62 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (11 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (272 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (15 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (26 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (168 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (10 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (25 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.0 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (65 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Bồ Đào Nha

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng một, 2020

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng sáu, 2019Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng hai, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

onscroll="return false;">
X