X

Đại học ở Puerto Rico - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
26
Đại học ở Puerto Rico
student population icon
127,477
sinh viên
population icon
3,917,000
Dân số
  • 26 trường đại học ở Puerto Rico đã được liệt kê trong 9 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 1 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 11 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Puerto Rico:

#1

Y học & Sức khỏe — Y học #451  #1  Universidad de Puerto Rico

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (5 đánh giá)
#801  #1  QS World University Rankings
#620  #1  Webometrics
#705  #1  Scimago Institutions Ranking
#45  #1  QS University Rankings: Latin America
#659  #1  RUR Reputation Ranking
#461  #1  RUR Research Performance Ranking
#459  #1  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (8 đánh giá)
#4984  #3  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (46 đánh giá)
#3740  #2  Webometrics
#191  #2  QS University Rankings: Latin America

#7377  #5  Webometrics
#301  #3  QS University Rankings: Latin America

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (339 đánh giá)
#7066  #4  Webometrics
#111  #1  RUF Ranking de universidades
#775  #3  Payscale Bachelor's only

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (13 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (99 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (24 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (80 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (22 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (44 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (33 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (40 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (15 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (53 đánh giá)
#449  #1  Payscale Bachelor's only

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (11 đánh giá)
#687  #2  Payscale Bachelor's only

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (25 đánh giá)
#878  #4  Payscale Bachelor's only

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (242 đánh giá)
#1057  #5  Payscale Bachelor's only

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (126 đánh giá)
#1265  #6  Payscale Bachelor's only

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (68 đánh giá)
#1378  #7  Payscale Bachelor's only

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Puerto Rico

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019Payscale

Đã đăng: tháng tám, 2018RUF

Đã đăng: tháng chín, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X