X

Đại học ở Nga - Xếp hạng & Đánh giá

Nga
university icon
380
Đại học ở Nga
student population icon
3,018,179
sinh viên
population icon
140,702,000
Dân số
  • 380 trường đại học ở Nga đã được liệt kê trong 23 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 5 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 215 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Nga:

#1

Kỹ Thuật — Khai thác Mỏ, Dầu và Khí #16  #1  Saint-Petersburg Mining University

#2

Khoa học tự nhiên — Khác #18  #1  Moscow State University

#3

Ngôn ngữ & Văn học — Ngôn ngữ học #18  #1  Moscow State University

#4

Toán — Toán học (nói chung) #37  #1  Moscow State University

#5

thương mại — Du lịch và Quản lý ngành Công nghiệp liên quan đến dịch vụ khách hàng #41  #1  Moscow State University

#6

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #49  #1  Moscow State University

#7

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Xã hội học #51  #1  National Research University Higher School of Economics

#8

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #51  #1  Moscow State University

#9

Luật — Luật (nói chung) #51  #1  Moscow State University

#10

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #101  #1  Kazan Federal University

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

#90  #1  QS World University Rankings
#199  #1  THE World University Rankings
#86  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#222  #1  Webometrics
#353  #1  Scimago Institutions Ranking
#310  #1  Nature Index
#6  #1  QS University Rankings BRICS
#1  #1  QS EECA University Rankings
#129  #1  THE Global University Employability Ranking
#33  #1  World Reputation Rankings
#5  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#199  #1  The World’s Most International Universities
#126  #1  CWUR Center for World University Rankings
#45  #1  RUR Reputation Ranking
#292  #1  RUR Research Performance Ranking
#115  #1  RUR World University Rankings
#266  #1  CWTS Leiden Ranking
#200  #1  URAP World Ranking
#218  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#92  #1  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (78 đánh giá)
#277  #4  QS World University Rankings
#501  #9  THE World University Rankings
#701  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#702  #5  Webometrics
#672  #10  Scimago Institutions Ranking
#19  #4  QS University Rankings BRICS
#13  #4  QS EECA University Rankings
#49  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#212  #6  RUR Reputation Ranking
#452  #5  RUR Research Performance Ranking
#178  #3  RUR World University Rankings
#741  #6  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (38 đánh giá)
#312  #6  QS World University Rankings
#251  #2  THE World University Rankings
#401  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#794  #6  Webometrics
#660  #9  Scimago Institutions Ranking
#21  #5  QS University Rankings BRICS
#16  #5  QS EECA University Rankings
#91  #2  World Reputation Rankings
#12  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #2  The World’s Most International Universities
#556  #5  CWUR Center for World University Rankings
#109  #3  RUR Reputation Ranking
#373  #3  RUR Research Performance Ranking
#216  #4  RUR World University Rankings
#571  #4  URAP World Ranking
#751  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (126 đánh giá)
#235  #2  QS World University Rankings
#501  #6  THE World University Rankings
#301  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#424  #2  Webometrics
#591  #2  Scimago Institutions Ranking
#11  #2  QS University Rankings BRICS
#3  #3  QS EECA University Rankings
#68  #9  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#501  #5  The World’s Most International Universities
#541  #3  CWUR Center for World University Rankings
#105  #2  RUR Reputation Ranking
#563  #7  RUR Research Performance Ranking
#323  #6  RUR World University Rankings
#472  #3  URAP World Ranking
#10  #2  Expert RA
#3  #1  Interfax & Echo Moskvy
#551  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (14 đánh giá)
#301  #3  THE World University Rankings
#901  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#564  #3  Webometrics
#685  #13  Scimago Institutions Ranking
#22  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#301  #3  The World’s Most International Universities
#4  #2  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (347 đánh giá)
#355  #8  QS World University Rankings
#2883  #35  Webometrics
#833  #80  Scimago Institutions Ranking
#44  #9  QS University Rankings BRICS
#54  #12  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (220 đánh giá)
#373  #9  QS World University Rankings
#501  #5  THE World University Rankings
#901  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#882  #9  Webometrics
#638  #5  Scimago Institutions Ranking
#39  #8  QS University Rankings BRICS
#35  #7  QS EECA University Rankings
#51  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#360  #11  RUR Reputation Ranking
#646  #17  RUR Research Performance Ranking
#412  #7  RUR World University Rankings
#970  #11  URAP World Ranking
#15  #4  Expert RA

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (30 đánh giá)
#244  #3  QS World University Rankings
#501  #7  THE World University Rankings
#401  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1144  #11  Webometrics
#617  #3  Scimago Institutions Ranking
#12  #3  QS University Rankings BRICS
#2  #2  QS EECA University Rankings
#62  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#501  #4  The World’s Most International Universities
#595  #7  CWUR Center for World University Rankings
#150  #4  RUR Reputation Ranking
#427  #4  RUR Research Performance Ranking
#314  #5  RUR World University Rankings
#937  #2  CWTS Leiden Ranking
#460  #2  URAP World Ranking
#551  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

#446  #12  QS World University Rankings
#601  #11  THE World University Rankings
#1704  #14  Webometrics
#766  #29  Scimago Institutions Ranking
#76  #15  QS University Rankings BRICS
#71  #15  QS EECA University Rankings
#117  #13  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#529  #18  RUR Reputation Ranking
#654  #20  RUR Research Performance Ranking
#418  #8  RUR World University Rankings
#9  #4  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (90 đánh giá)
#511  #15  QS World University Rankings
#501  #8  THE World University Rankings
#801  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#652  #4  Webometrics
#683  #12  Scimago Institutions Ranking
#64  #13  QS University Rankings BRICS
#56  #13  QS EECA University Rankings
#53  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#420  #16  RUR Reputation Ranking
#703  #29  RUR Research Performance Ranking
#445  #9  RUR World University Rankings
#813  #8  URAP World Ranking
#7  #3  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (183 đánh giá)
#439  #11  QS World University Rankings
#601  #12  THE World University Rankings
#801  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#867  #8  Webometrics
#651  #8  Scimago Institutions Ranking
#60  #12  QS University Rankings BRICS
#42  #10  QS EECA University Rankings
#99  #11  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#393  #14  RUR Reputation Ranking
#636  #12  RUR Research Performance Ranking
#602  #16  RUR World University Rankings
#801  #7  URAP World Ranking
#11  #5  Interfax & Echo Moskvy

#404  #10  QS World University Rankings
#601  #13  THE World University Rankings
#807  #7  Webometrics
#649  #7  Scimago Institutions Ranking
#56  #11  QS University Rankings BRICS
#41  #9  QS EECA University Rankings
#87  #10  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#261  #8  RUR Reputation Ranking
#609  #9  RUR Research Performance Ranking
#500  #12  RUR World University Rankings
#924  #10  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (50 đánh giá)
#3250  #48  Webometrics
#772  #35  Scimago Institutions Ranking
#34  #14  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#2711  #28  Webometrics
#767  #30  Scimago Institutions Ranking
#168  #63  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (6 đánh giá)
#3806  #61  Webometrics
#818  #69  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (33 đánh giá)
#3575  #57  Webometrics
#744  #20  Scimago Institutions Ranking
#82  #35  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (15 đánh giá)
#2731  #29  Webometrics
#801  #58  Scimago Institutions Ranking
#193  #72  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#4094  #69  Webometrics
#811  #62  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (39 đánh giá)
#3702  #60  Webometrics
#740  #18  Scimago Institutions Ranking
#97  #40  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (26 đánh giá)
#1777  #16  Webometrics
#743  #19  Scimago Institutions Ranking
#189  #41  QS University Rankings BRICS
#161  #36  QS EECA University Rankings
#50  #22  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (10 đánh giá)
#2432  #22  Webometrics
#698  #14  Scimago Institutions Ranking
#301  #58  QS University Rankings BRICS
#63  #28  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (41 đánh giá)
#4421  #74  Webometrics
#832  #79  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (8 đánh giá)
#4522  #75  Webometrics
#847  #87  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (116 đánh giá)
#2653  #26  Webometrics
#796  #51  Scimago Institutions Ranking
#153  #32  QS University Rankings BRICS
#161  #33  QS EECA University Rankings
#9  #1  Expert RA
#29  #12  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (26 đánh giá)
#5997  #108  Webometrics
#795  #49  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (7 đánh giá)
#2829  #33  Webometrics
#801  #57  Scimago Institutions Ranking
#261  #54  QS University Rankings BRICS
#201  #50  QS EECA University Rankings
#32  #13  Interfax & Echo Moskvy

#3112  #42  Webometrics
#817  #67  Scimago Institutions Ranking
#351  #68  QS University Rankings BRICS
#103  #42  Interfax & Echo Moskvy

#3471  #52  Webometrics
#811  #63  Scimago Institutions Ranking
#351  #66  QS University Rankings BRICS
#128  #51  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (49 đánh giá)
#3497  #53  Webometrics
#838  #83  Scimago Institutions Ranking
#211  #47  QS University Rankings BRICS
#201  #46  QS EECA University Rankings
#88  #37  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (61 đánh giá)
#6011  #109  Webometrics
#822  #75  Scimago Institutions Ranking
#131  #52  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (65 đánh giá)
#476  #13  QS World University Rankings
#601  #10  THE World University Rankings
#801  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#752  #24  Scimago Institutions Ranking
#54  #10  QS University Rankings BRICS
#52  #11  QS EECA University Rankings
#104  #12  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#297  #9  RUR Reputation Ranking
#540  #6  RUR Research Performance Ranking
#491  #10  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (5 đánh giá)
#3105  #41  Webometrics
#783  #41  Scimago Institutions Ranking
#351  #65  QS University Rankings BRICS
#201  #51  QS EECA University Rankings
#75  #31  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (55 đánh giá)
#2939  #37  Webometrics
#826  #76  Scimago Institutions Ranking
#351  #67  QS University Rankings BRICS
#251  #58  QS EECA University Rankings
#55  #24  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (26 đánh giá)
#3248  #47  Webometrics
#842  #86  Scimago Institutions Ranking
#351  #61  QS University Rankings BRICS
#251  #63  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (15 đánh giá)
#4833  #83  Webometrics
#789  #44  Scimago Institutions Ranking
#351  #63  QS University Rankings BRICS
#118  #49  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
#4693  #78  Webometrics
#853  #89  Scimago Institutions Ranking
#351  #70  QS University Rankings BRICS
#115  #47  Interfax & Echo Moskvy

#329  #7  QS World University Rankings
#351  #4  THE World University Rankings
#639  #6  Scimago Institutions Ranking
#30  #6  QS University Rankings BRICS
#26  #6  QS EECA University Rankings
#16  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#733  #9  CWUR Center for World University Rankings
#220  #7  RUR Reputation Ranking
#333  #2  RUR Research Performance Ranking
#157  #2  RUR World University Rankings
#630  #5  URAP World Ranking
#601  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (53 đánh giá)
#5771  #104  Webometrics
#842  #85  Scimago Institutions Ranking
#682  #26  RUR World University Rankings
#110  #44  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (97 đánh giá)
#299  #5  QS World University Rankings
#801  #16  THE World University Rankings
#1722  #15  Webometrics
#768  #32  Scimago Institutions Ranking
#33  #7  QS University Rankings BRICS
#36  #8  QS EECA University Rankings
#147  #2  THE Global University Employability Ranking
#177  #14  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#187  #5  RUR Reputation Ranking
#676  #24  RUR Research Performance Ranking
#558  #14  RUR World University Rankings
#2234  #22  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (48 đánh giá)
#601  #18  QS World University Rankings
#2564  #25  Webometrics
#786  #43  Scimago Institutions Ranking
#98  #21  QS University Rankings BRICS
#91  #1  QS 50 under 50
#144  #27  QS EECA University Rankings
#720  #47  RUR Reputation Ranking
#713  #33  RUR Research Performance Ranking
#697  #29  RUR World University Rankings
#25  #9  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (19 đánh giá)
#1001  #369  THE World University Rankings
#701  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1061  #10  Webometrics
#715  #15  Scimago Institutions Ranking
#251  #20  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#410  #15  RUR Reputation Ranking
#643  #15  RUR Research Performance Ranking
#917  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (23 đánh giá)
#4998  #86  Webometrics
#46  #19  Interfax & Echo Moskvy

#3450  #51  Webometrics
#93  #20  QS University Rankings BRICS
#94  #20  QS EECA University Rankings
#118  #48  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (4 đánh giá)
#4989  #85  Webometrics
#166  #61  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (10 đánh giá)
#5486  #96  Webometrics
#114  #46  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (6 đánh giá)
#5486  #97  Webometrics
#231  #88  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (37 đánh giá)
#3575  #56  Webometrics
#805  #59  Scimago Institutions Ranking
#101  #23  QS University Rankings BRICS
#146  #28  QS EECA University Rankings
#685  #41  RUR Reputation Ranking
#684  #27  RUR Research Performance Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (95 đánh giá)
#4696  #79  Webometrics
#351  #72  QS University Rankings BRICS
#125  #50  Interfax & Echo Moskvy

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (10 đánh giá)
#6568  #120  Webometrics
#209  #81  Interfax & Echo Moskvy

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Nga

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

Interfax Group

Đã đăng: tháng mười một, 2017NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

RAEX

Đã đăng: tháng sáu, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X