X

Đại học ở Ả Rập Saudi - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
34
Đại học ở Ả Rập Saudi
student population icon
412,975
sinh viên
population icon
25,732,000
Dân số
  • 34 trường đại học ở Ả Rập Saudi đã được liệt kê trong 18 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 5 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 26 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Ả Rập Saudi:

#1

Toán — Toán học (nói chung) #1  #1  King Abdulaziz University

#2

Kỹ Thuật — Kỹ thuật (chung) #5  #1  King Abdulaziz University

#3

Khoa học tự nhiên — Khác #18  #1  King Abdulaziz University

#4

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #18  #1  King Abdulaziz University

#5

Y học & Sức khỏe — Khác #33  #1  King Abdulaziz University

#6

Nông nghiệp — Khác #51  #1  King Abdullah University of Science and Technology

#7

Luật — Luật (nói chung) #101  #1  King Abdulaziz University

#8

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #151  #1  King Saud University

#9

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #151  #1  King Saud University

#10

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Tâm lý học #176  #1  King Abdulaziz University

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#231  #2  QS World University Rankings
#201  #1  THE World University Rankings
#101  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#477  #2  Webometrics
#251  #1  Scimago Institutions Ranking
#3  #2  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#139  #1  THE Global University Employability Ranking
#23  #1  THE Asia University Ranking
#323  #1  CWUR Center for World University Rankings
#445  #2  RUR Reputation Ranking
#338  #1  RUR Research Performance Ranking
#363  #2  RUR World University Rankings
#228  #2  CWTS Leiden Ranking
#100  #1  URAP World Ranking
#142  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#23  #1  NTU Asia

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (1784 đánh giá)
#256  #3  QS World University Rankings
#501  #3  THE World University Rankings
#101  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#432  #1  Webometrics
#354  #3  Scimago Institutions Ranking
#4  #3  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#67  #3  THE Asia University Ranking
#421  #3  CWUR Center for World University Rankings
#366  #1  RUR Reputation Ranking
#365  #2  RUR Research Performance Ranking
#433  #3  RUR World University Rankings
#143  #1  CWTS Leiden Ranking
#202  #2  URAP World Ranking
#296  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#55  #2  NTU Asia

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (721 đánh giá)
#189  #1  QS World University Rankings
#601  #5  THE World University Rankings
#301  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#828  #4  Webometrics
#583  #4  Scimago Institutions Ranking
#1  #1  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#112  #5  THE Asia University Ranking
#784  #7  CWUR Center for World University Rankings
#361  #1  RUR World University Rankings
#648  #4  URAP World Ranking
#751  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (784 đánh giá)
#201  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#535  #3  Webometrics
#287  #2  Scimago Institutions Ranking
#125  #1  Nature Index
#434  #5  CWUR Center for World University Rankings
#348  #3  URAP World Ranking
#335  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#63  #3  NTU Asia

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#301  #2  THE World University Rankings
#2349  #9  Webometrics
#639  #5  Scimago Institutions Ranking
#39  #7  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#35  #2  THE Asia University Ranking
#1529  #7  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (165 đánh giá)
#2625  #13  Webometrics
#745  #15  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (59 đánh giá)
#3215  #15  Webometrics
#747  #16  Scimago Institutions Ranking
#49  #8  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (235 đánh giá)
#448  #4  QS World University Rankings
#2073  #5  Webometrics
#725  #13  Scimago Institutions Ranking
#24  #5  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#51  #1  QS 50 under 50
#1744  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (208 đánh giá)
#501  #4  THE World University Rankings
#2567  #12  Webometrics
#692  #6  Scimago Institutions Ranking
#93  #4  THE Asia University Ranking
#1605  #8  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (18 đánh giá)
#6302  #18  Webometrics
#724  #12  Scimago Institutions Ranking
#81  #10  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (343 đánh giá)
#541  #5  QS World University Rankings
#694  #7  Scimago Institutions Ranking
#21  #4  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (5 đánh giá)
#3205  #14  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (5 đánh giá)
#2317  #8  Webometrics
#715  #8  Scimago Institutions Ranking
#91  #12  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#1417  #5  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.5 / 5.0 (217 đánh giá)
#2281  #7  Webometrics
#739  #14  Scimago Institutions Ranking
#101  #14  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#1505  #6  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (309 đánh giá)
#801  #6  QS World University Rankings
#2162  #6  Webometrics
#716  #9  Scimago Institutions Ranking
#28  #6  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#2103  #11  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (81 đánh giá)
#6298  #17  Webometrics

#2493  #11  Webometrics
#723  #11  Scimago Institutions Ranking
#61  #9  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#1804  #10  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (5 đánh giá)
#8961  #19  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (134 đánh giá)
#719  #10  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (95 đánh giá)
#9745  #20  Webometrics

#2440  #10  Webometrics
#754  #17  Scimago Institutions Ranking
#81  #11  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#2287  #12  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (25 đánh giá)
#11499  #21  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (109 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (60 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (1318 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (281 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (180 đánh giá)
#101  #13  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ả Rập Saudi

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X