X

Đại học ở Thái Lan - Xếp hạng & Đánh giá

Thái Lan
university icon
94
Đại học ở Thái Lan
student population icon
578,466
sinh viên
population icon
67,090,000
Dân số
  • 94 trường đại học ở Thái Lan đã được liệt kê trong 17 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 4 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 65 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Thái Lan:

#1

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #40  #1  Kasetsart University

#2

Kỹ Thuật — Khai thác Mỏ, Dầu và Khí #48  #1  Chulalongkorn University

#3

Y học & Sức khỏe — Dược phẩm #51  #1  Mahidol University

#4

Khoa học tự nhiên — Khác #76  #1  Prince of Songkla University

#5

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Địa lý học #101  #1  Chulalongkorn University

#6

thương mại — Kế toán #101  #1  Chulalongkorn University

#7

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #101  #1  Chulalongkorn University

#8

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #101  #1  Chulalongkorn University

#9

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #101  #2  Asian Institute of Technology

#10

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #197  #1  Chulalongkorn University

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
#380  #2  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#501  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#593  #2  Webometrics
#522  #1  Scimago Institutions Ranking
#104  #1  THE Asia University Ranking
#68  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#111  #1  Best universities in the Asia-Pacific region
#471  #1  CWUR Center for World University Rankings
#321  #2  RUR Reputation Ranking
#391  #1  RUR Research Performance Ranking
#428  #2  RUR World University Rankings
#428  #1  CWTS Leiden Ranking
#445  #1  URAP World Ranking
#445  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#100  #1  NTU Asia

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (1664 đánh giá)
#271  #1  QS World University Rankings
#801  #3  THE World University Rankings
#501  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#492  #1  Webometrics
#534  #2  Scimago Institutions Ranking
#176  #2  THE Asia University Ranking
#123  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#161  #2  Best universities in the Asia-Pacific region
#488  #3  CWUR Center for World University Rankings
#216  #1  RUR Reputation Ranking
#438  #2  RUR Research Performance Ranking
#422  #1  RUR World University Rankings
#457  #2  CWTS Leiden Ranking
#497  #2  URAP World Ranking
#551  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (60 đánh giá)
#3173  #22  Webometrics
#696  #8  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (63 đánh giá)
#2991  #21  Webometrics
#831  #21  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (704 đánh giá)
#3301  #23  Webometrics
#758  #17  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (256 đánh giá)
#801  #6  QS World University Rankings
#801  #4  THE World University Rankings
#1163  #8  Webometrics
#702  #11  Scimago Institutions Ranking
#201  #3  THE Asia University Ranking
#201  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#191  #4  Best universities in the Asia-Pacific region
#493  #7  RUR Reputation Ranking
#627  #6  RUR Research Performance Ranking
#662  #5  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (157 đánh giá)
#2744  #20  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (310 đánh giá)
#3363  #26  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (53 đánh giá)
#3965  #27  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (116 đánh giá)
#4157  #28  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (1451 đánh giá)
#4467  #31  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (37 đánh giá)
#5169  #33  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (172 đánh giá)
#5540  #37  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (47 đánh giá)
#5638  #38  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (89 đánh giá)
#5862  #40  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (89 đánh giá)
#5949  #41  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (82 đánh giá)
#5982  #42  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (216 đánh giá)
#2411  #17  Webometrics
#700  #10  Scimago Institutions Ranking
#1697  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (29 đánh giá)
#6233  #44  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (100 đánh giá)
#6228  #43  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (248 đánh giá)
#6394  #46  Webometrics

#1214  #10  Webometrics
#678  #6  Scimago Institutions Ranking
#1765  #10  URAP World Ranking
#200  #1  Kiplinger's Best College Values

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (39 đánh giá)
#6952  #49  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (68 đánh giá)
#7520  #51  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (41 đánh giá)
#8114  #55  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (5 đánh giá)
#8386  #56  Webometrics

#1001  #91  THE World University Rankings
#1726  #12  Webometrics
#351  #10  THE Asia University Ranking
#351  #10  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #9  Best universities in the Asia-Pacific region

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (58 đánh giá)
#2181  #16  Webometrics
#705  #12  Scimago Institutions Ranking
#2098  #13  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (339 đánh giá)
#8767  #59  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#9004  #60  Webometrics

#4215  #29  Webometrics
#810  #10  RUR World University Rankings

#801  #7  QS World University Rankings
#1001  #86  THE World University Rankings
#701  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1086  #6  Webometrics
#672  #5  Scimago Institutions Ranking
#301  #9  THE Asia University Ranking
#301  #9  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #11  Best universities in the Asia-Pacific region
#383  #4  RUR Reputation Ranking
#531  #4  RUR Research Performance Ranking
#679  #7  RUR World University Rankings
#954  #5  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (28 đánh giá)
#9857  #61  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (191 đánh giá)
#1895  #14  Webometrics
#779  #20  Scimago Institutions Ranking
#2363  #15  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (61 đánh giá)
#10500  #62  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#1001  #89  THE World University Rankings
#1382  #11  Webometrics
#765  #19  Scimago Institutions Ranking
#251  #6  THE Asia University Ranking
#201  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#201  #6  Best universities in the Asia-Pacific region
#441  #6  RUR Reputation Ranking
#660  #7  RUR Research Performance Ranking
#685  #8  RUR World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (12 đánh giá)
#10981  #63  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (100 đánh giá)
#2470  #18  Webometrics
#761  #18  Scimago Institutions Ranking
#2420  #16  URAP World Ranking

#1001  #92  THE World University Rankings
#1172  #9  Webometrics
#735  #14  Scimago Institutions Ranking
#351  #11  THE Asia University Ranking
#351  #12  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #10  Best universities in the Asia-Pacific region
#1626  #8  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (172 đánh giá)
#801  #2  THE World University Rankings
#1057  #5  Webometrics
#697  #9  Scimago Institutions Ranking
#201  #4  THE Asia University Ranking
#201  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#181  #3  Best universities in the Asia-Pacific region
#425  #5  RUR Reputation Ranking
#479  #3  RUR Research Performance Ranking
#643  #3  RUR World University Rankings
#1259  #6  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (149 đánh giá)
#801  #5  QS World University Rankings
#1001  #93  THE World University Rankings
#794  #4  Webometrics
#656  #3  Scimago Institutions Ranking
#251  #5  THE Asia University Ranking
#251  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#201  #5  Best universities in the Asia-Pacific region
#990  #5  CWUR Center for World University Rankings
#744  #3  CWTS Leiden Ranking
#903  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (320 đánh giá)
#601  #3  QS World University Rankings
#1001  #94  THE World University Rankings
#1145  #7  Webometrics
#721  #13  Scimago Institutions Ranking
#251  #7  THE Asia University Ranking
#251  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#201  #7  Best universities in the Asia-Pacific region
#685  #8  RUR Reputation Ranking
#661  #8  RUR Research Performance Ranking
#645  #4  RUR World University Rankings
#1478  #7  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (118 đánh giá)
#1001  #90  THE World University Rankings
#1863  #13  Webometrics
#690  #7  Scimago Institutions Ranking
#401  #13  THE Asia University Ranking
#351  #13  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#301  #13  Best universities in the Asia-Pacific region
#2064  #12  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (330 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (3348 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (22 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (209 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (40 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (11 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (19 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (15 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (13 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (26 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (80 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (32 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (13 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (20 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (230 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (28 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (9 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (27 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (380 đánh giá)
#801  #4  QS World University Rankings
#1001  #87  THE World University Rankings
#789  #3  Webometrics
#662  #4  Scimago Institutions Ranking
#301  #8  THE Asia University Ranking
#251  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #8  Best universities in the Asia-Pacific region
#378  #3  RUR Reputation Ranking
#611  #5  RUR Research Performance Ranking
#678  #6  RUR World University Rankings
#921  #4  CWTS Leiden Ranking
#942  #4  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (133 đánh giá)
#755  #15  Scimago Institutions Ranking
#1864  #11  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (80 đánh giá)
#1001  #88  THE World University Rankings
#2140  #15  Webometrics
#757  #16  Scimago Institutions Ranking
#401  #12  THE Asia University Ranking
#351  #11  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#301  #12  Best universities in the Asia-Pacific region
#784  #9  RUR Reputation Ranking
#760  #9  RUR Research Performance Ranking
#783  #9  RUR World University Rankings
#2152  #14  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Thái Lan

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

Kiplinger

Đã đăng: tháng mười hai, 2017NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X