X

Đại học ở Việt Nam - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
43
Đại học ở Việt Nam
student population icon
507,970
sinh viên
population icon
89,572,000
Dân số
  • 43 trường đại học ở Việt Nam đã được liệt kê trong 7 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 1 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 25 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Việt Nam:

#1

Ngôn ngữ & Văn học — Ngôn ngữ học #251  #1  Vietnam National University, Hanoi

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (31 đánh giá)
#3712  #3  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (24 đánh giá)
#4154  #5  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (19 đánh giá)
#4518  #7  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (155 đánh giá)
#4602  #8  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (151 đánh giá)
#6039  #11  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (441 đánh giá)
#7386  #13  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (297 đánh giá)
#7463  #14  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (588 đánh giá)
#8182  #15  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (405 đánh giá)
#8283  #16  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (449 đánh giá)
#8572  #17  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (555 đánh giá)
#9752  #19  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (773 đánh giá)
#723  #1  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (315 đánh giá)
#10558  #20  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (280 đánh giá)
#10881  #21  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (164 đánh giá)
#801  #1  QS World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (437 đánh giá)
#3322  #2  Webometrics
#2061  #1  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (1697 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (522 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (253 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (272 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (13 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (280 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (384 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (823 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (317 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (654 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (150 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (3142 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (125 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (445 đánh giá)
#4424  #6  Webometrics
#2467  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (470 đánh giá)
#2244  #1  Webometrics
#741  #2  Scimago Institutions Ranking
#784  #1  RUR Reputation Ranking
#773  #1  RUR Research Performance Ranking
#813  #1  RUR World University Rankings
#2285  #2  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Việt Nam

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X