X

Đại học ở Caracas, Venezuela - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
12
Đại học ở Caracas
student population icon
14,999
sinh viên
population icon
3,000,000
Dân số
  • 12 trường đại học ở Caracas đã được liệt kê trong 4 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 1 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 5 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Caracas:

#1

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #201  #2  Universidad Central de Venezuela

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (220 đánh giá)
#751  #1  QS World University Rankings
#1590  #1  Webometrics
#722  #1  Scimago Institutions Ranking
#37  #1  QS University Rankings: Latin America

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (1097 đánh giá)
#801  #2  QS World University Rankings
#4164  #5  Webometrics
#74  #3  QS University Rankings: Latin America

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (170 đánh giá)
#801  #3  QS World University Rankings
#793  #5  Scimago Institutions Ranking
#44  #2  QS University Rankings: Latin America

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (28 đánh giá)
#11142  #10  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (72 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (30 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (123 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (15 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (34 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.1 / 5.0 (39 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (26 đánh giá)

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Caracas

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X